ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทำงานกับไซต์ SharePoint Online

ถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณมี SharePoint Online คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูข้อมูลบนไซต์ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เข้าถึงเอกสารที่แชร์ และเชื่อมต่อกับงานของคุณได้ การปรับปรุงล่าสุดทำให้ SharePoint Online สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ง่ายกว่าที่เคย คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนของคุณหรือแท็บเล็ตทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • เปิดเอกสาร คุณสามารถดูเอกสารของคุณ, เอกสารที่คุณใช้ล่าสุดใน Word, PowerPoint หรือ Excel, เอกสารที่ถูกแชร์กับคุณ และเอกสารที่คุณกำลังติดตามได้ใน SharePoint Online

 • ค้นหาไซต์ คุณสามารถดูรายการของไซต์ที่คุณกำลังติดตามใน SharePoint Online และไซต์ที่ถูกเลื่อนระดับโดยผู้ดูแลระบบ

 • นำทาง SharePoint Online คุณสามารถใช้ลิงก์การนำทางเพื่อย้ายจากไซต์ไปยัง OneDrive for Business หรือในทางกลับกัน

 • เปลี่ยนมุมมองของไซต์บางไซต์ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอ (วิธีนี้เรียกว่า "มุมมองพีซี") และมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับไซต์บางไซต์และไลบรารีบางรายการที่คุณใช้ใน SharePoint Online ได้

  มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ของไลบรารีเอกสารของฉัน

หมายเหตุ  ในขณะนี้กล่องจดหมายของไซต์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Online ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถดูกล่องจดหมายของไซต์บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณได้

เปิดและเรียกดูไซต์ SharePoint

เปิดไซต์ SharePoint
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

 2. ในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) สำหรับ SharePoint Online
  ตัวอย่างเช่น http://contoso.sharepoint.com
  โดย URL ของคุณจะประกอบด้วยชื่อโดเมนของคุณแทนที่จะเป็น Contoso

 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 4. ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก ไปที่ ไอคอนการนำทางส่วนกลาง

 5. เลือก ไซต์ จากรายการของไทล์การนำทาง

  เลือกไซต์ไทล์เพื่อดูรายชื่อของไซต์ SharePoint


  คุณจะเห็นรายการของไซต์ SharePoint ถูกจัดระเบียบอยู่ภายใต้ ไซต์ที่ฉันกำลังติดตาม และ ไซต์ที่มีการเพิ่มระดับ

  มุมมอง ไซต์ที่ฉันกำลังติดตาม

  ไซต์ที่ฉันกำลังติดตามเป็นเหมือนบุ๊กมาร์กของไซต์ SharePoint ทั้งหมดที่คุณสนใจ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มไซต์ลงในรายการ ไซต์ที่ฉันกำลังติดตาม ให้ดูวิดีโอ ติดตามไซต์ SharePoint

เรียกดูไซต์ SharePoint
 1. เลือกไซต์ที่คุณต้องการดู ภายใต้ ไซต์ที่ฉันกำลังติดตาม หรือ ไซต์ที่มีการเพิ่มระดับ บนหน้าไซต์ ไลบรารีเอกสารและรายการจะจัดไว้ภายใต้ แอป และไซต์ย่อยจะจัดไว้ภายใต้ ไซต์ย่อย

  ชื่อของไซต์จะแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า เพื่อให้คุณทราบว่าคุณกำลังดูไซต์ใดอยู่

 2. เมื่อต้องการดูสมุดบันทึก OneNote ของไซต์ ให้เลือกไทล์ แอสเซทของไซต์

 3. เมื่อต้องการดูไฟล์ในไซต์ของคุณ ให้เลือกไลบรารีเอกสารที่มีไฟล์ที่คุณต้องการ

เปิดไลบรารี OneDrive for Business ของคุณ

 1. ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์ SharePoint แล้วโดยใช้เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก ไปที่ ไอคอนการนำทางส่วนกลาง แล้วเลือก OneDrive

  ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ SharePoint ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

 2. ในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) สำหรับ SharePoint Online
  ตัวอย่างเช่น http://contoso.sharepoint.com
  โดย URL ของคุณจะประกอบด้วยชื่อโดเมนของคุณแทนที่จะเป็น Contoso

 3. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของโรงเรียนหรือที่ทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น tony@contoso.onmicrosoft.com

 4. ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก ไปที่ ไอคอนการนำทางส่วนกลาง

 5. เลือก OneDrive จากรายการของไทล์

สลับระหว่างมุมมองแบบเต็มหน้าจอและมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสามารถเลือกที่จะดูไซต์ SharePoint ของคุณและไลบรารี OneDrive for Business ในมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือในมุมมองแบบเต็มไซต์ที่เรียกว่า มุมมองพีซี ได้

หมายเหตุ  มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ SharePoint ทุกไซต์ของคุณ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งานมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่บนไซต์ ไซต์จะแสดงให้เห็นในมุมมองพีซี

สลับจากมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปที่มุมมองพีซี
 1. ในไซต์หรือไลบรารี ให้เลือก เมนูเพิ่มเติม ไอคอนเมนู เพิ่มเติม ในมุมล่างขวาของหน้าจอ

 2. เลือก สลับไปที่มุมมองพีซี

  เมนูในการสลับจากมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปที่มุมมองพีซีบน Windows Phone

สลับจากมุมมองพีซีไปที่มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. ในไซต์ SharePoint ที่มุมบนขวาของหน้าจอ ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. ในเมนู การตั้งค่า ให้เลือก มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

  เมนู การตั้งค่า ในไซต์ SharePoint ในมุมมองพีซี

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุดของ SharePoint Online ให้ดูที่ SharePoint Online ขอแนะนำประสบการณ์การใช้งานระบบสัมผัส (Touch Design) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

นำไปใช้กับ: SharePoint Online, Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา