ใช้สำเร็จเมื่อต้องสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher

แบบเอกสารสำเร็จรูปคือชุดเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่ได้ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ หัวเรื่อง ปฏิทิน เส้นขอบ และโฆษณาซึ่งเก็บไว้ในแกลเลอรี คุณสามารถเข้าถึงแบบเอกสารสำเร็จรูปและนำมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถสร้างและบันทึกแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณเอง จัดประเภท เขียนคำอธิบาย และติดแท็กด้วยคำสำคัญเพื่อให้ค้นหาแบบเหล่านี้ได้โดยง่าย แบบเอกสารสำเร็จรูปแบบกำหนดเองเหล่านี้อาจเป็นการผสมกันของกราฟิก ข้อความ หรือแม้แต่แบบเอกสารสำเร็จรูปอื่นๆ

ในบทความนี้

แกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปจากแกลเลอรี

การสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูป

แกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

สี่ในห้าแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้นจะพบได้บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แบบเอกสารสำเร็จรูป ส่วนแกลเลอรีที่ห้า ซึ่งก็คือ ข้อมูลธุรกิจ จะพบได้ในกลุ่ม ข้อความ
กลุ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปใน Publisher 2010

แกลเลอรีทั้งห้าได้แก่

 • ส่วนของหน้า แกลเลอรีนี้ใช้สำหรับองค์ประกอบของโครงสร้างที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ของคุณ เช่น หัวเรื่อง แถบข้าง และเรื่องราว

 • ปฏิทิน แกลเลอรีนี้ใช้สำหรับปฏิทินรายเดือนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกเดือนปัจจุบันหรือเดือนถัดไปจากแกลเลอรี หรือเลือกเดือนและปีจากแกลเลอรีใน ไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 • เส้นขอบและการเน้น : แกลเลอรีนี้ใช้สำหรับองค์ประกอบกราฟิก เช่น การเพิ่มเส้นขอบ การเน้น และกรอบ

 • โฆษณา : แกลเลอรีนี้ใช้สำหรับองค์ประกอบงานโฆษณาที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า รวมทั้งคูปองต่างๆ

 • ข้อมูลธุรกิจ : แกลเลอรีนี้ประกอบด้วยชุดข้อมูลธุรกิจต่างๆ ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ ให้ดูที่การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ตัวตรวจสอบการออกแบบ และการพิมพ์เอกสารเชิงพาณิชย์

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปจากแกลเลอรี

 1. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ให้เลือกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แบบเอกสารสำเร็จรูป ให้คลิกแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่เหมาะสม

 3. เลื่อนลงเพื่อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป หรือคลิก <ชื่อแกลเลอรี> เพิ่มเติม เพื่อเปิดไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 4. คลิกเพื่อแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่ต้องการแล้วเลื่อนและปรับขนาดแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้นตามที่คุณต้องการ

การสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณเองนอกเหนือจากแบบที่มากับ Publisher ได้

 1. สร้างองค์ประกอบหรือกลุ่มขององค์ประกอบที่คุณต้องการให้สามารถนำไปใช้ใหม่ได้ เช่น รูปหรือเส้นขอบ

 2. คลิกขวาที่องค์ประกอบนั้นแล้วเลือก บันทึกเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น ได้แก่

  • ชื่อ ชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น

  • คำอธิบาย คำอธิบายวัตถุประสงค์ของแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น (มีหรือไม่มีก็ได้)

  • แกลเลอรี : เลือกหนึ่งในห้าแกลเลอรีที่คุณต้องการวางแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณ

  • แสดงในแกลเลอรี : กล่องกาเครื่องหมายนี้กำหนดว่าแบบเอกสารสำเร็จรูปนี้จะมีพร้อมใช้งานในแกลเลอรีหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น กล่องนี้ถูกเลือกไว้และการยกเลิกการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปขณะที่อยู่ในไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูปจะทำให้แบบนั้นไม่ปรากฏในแกลเลอรี

  • ประเภท คุณสามารถเลือกหนึ่งในประเภทต่างๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแกลเลอรีนั้น หรือพิมพ์ชื่อประเภทใหม่เข้าไป

  • คำสำคัญ คุณสามารถใส่คำสำคัญของคุณเองเพื่อให้การค้นหาแบบเอกสารสำเร็จรูปง่ายยิ่งขึ้น

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกแบบสำเร็จรูปของคุณ

เคล็ดลับ    แบบสำเร็จรูปแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม PBB ใน \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Publisher Building Blocks ่ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โฟลเดอร์ AppData จะถูกซ่อนไว้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Publisher 2010, Publisher 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา