ใช้สำเร็จเมื่อต้องสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำเร็จจะสามารถส่วนเนื้อหาเช่นเดียวกับข้อมูลทางธุรกิจ หัวข้อ ปฏิทิน เส้นขอบ และโฆษณาซึ่งถูกเก็บไว้ในแกลเลอรี คุณสามารถเข้าถึง และนำมาใช้ใหม่แบบเอกสารสำเร็จรูปตลอดเวลา คุณสามารถสร้าง และบันทึกสำเร็จรูปของคุณเอง จัดประเภท เขียนคำอธิบาย และแท็ก ด้วยคำสำคัญเพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหา สร้างกลุ่มแบบกำหนดเองเหล่านี้สามารถเป็นการรวมกันของกราฟิก ข้อความ และอื่น ๆ แม้กระทั่งสำเร็จรูป

แกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

สี่ในห้าแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้นจะพบได้บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แบบเอกสารสำเร็จรูป ส่วนแกลเลอรีที่ห้า ซึ่งก็คือ ข้อมูลธุรกิจ จะพบได้ในกลุ่ม ข้อความ

กลุ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปใน Publisher 2010

แกลเลอรีทั้งห้าได้แก่

 • ส่วนหน้า: องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณเช่นส่วนหัว แถบด้านข้าง และเรื่องราว

 • ปฏิทิน: ปฏิทินรายเดือนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกปัจจุบันหรือเดือนถัดไปจากแกลเลอรี หรือเลือกเดือนและปีจากแกลเลอรีจากไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 • เส้นขอบและการเน้น: องค์ประกอบกราฟิกเช่นเส้นขอบ เน้น และเฟรม

 • โฆษณา: แกลเลอรีนี้จะใช้สำหรับองค์ประกอบโฆษณาที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า รวมถึงคูปองนั้น

 • ข้อมูลทางธุรกิจ: ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปจากแกลเลอรี

 1. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ให้เลือกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. คลิกแทรก คลิ กแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการใช้

 3. เลื่อนเพื่อค้นหาแบบเอกสารสำเร็จรูป หรือคลิก <ชื่อแกลเลอรี> เพิ่มเติม เพื่อเปิด ไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 4. คลิกเพื่อแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป และจากนั้น ย้าย และปรับขนาดให้พอดีกับความต้องการของคุณ

การสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถสร้างของคุณเองสำเร็จ เช่นรูปภาพหรือเส้นขอบ

 1. คลิกขวาในองค์ประกอบคุณต้องการบันทึกเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป และเลือกบันทึกเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น ได้แก่

  • ชื่อเรื่อง: สร้างชื่อสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณ

  • คำอธิบาย: เพิ่มคำอธิบายเสริมของวัตถุประสงค์ของแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • แกลเลอรี: การตัดสินใจซึ่งของห้าแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณจะอาศัยอยู่

  • แสดงในแกลเลอรี: เครื่องหมายที่กล่องนี้เพื่อให้ใช้งานแบบเอกสารสำเร็จรูปในแกลเลอรี

  • ประเภท: เลือกประเภทสำหรับแกลเลอรีที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือพิมพ์ชื่อประเภทใหม่

  • คำสำคัญ: ป้อนคำสำคัญของคุณเองเพื่อทำการค้นหาสำเร็จรูปได้ง่ายขึ้น

เคล็ดลับ   แบบสำเร็จรูปแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม PBB ใน \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Publisher Building Blocks ่ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โฟลเดอร์ AppData จะถูกซ่อนไว้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Publisher 2010, Publisher 2016 Preview, Publisher 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา