ใช้ประโยชน์ภาษาต่างๆ ในโปรแกรม Office ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของการแก้ไข การแสดงบนหน้าจอ คำแนะนำบนหน้าจอ และภาษาของวิธีใช้ของโปรแกรม Microsoft Office ของคุณเพื่อให้เป็นภาษาอื่นได้ ภาษาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของภาษาของ Microsoft Office และแพคภาษาเพิ่มเติม ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษร การแสดงบนหน้าจอ หรือภาษาของวิธีใช้ที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องรับและติดตั้งแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข

เครื่องมือพิสูจน์อักษรของคุณ "ไม่ได้ติดตั้ง" ไว้หรือไม่

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ตั้งค่าลำดับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

โปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงภาษาใดอยู่

เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใน Office

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข

ภาษาสำหรับการแก้ไขจะประกอบด้วยรูปแบบคีย์บอร์ดและเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะมีฟีเจอร์เฉพาะภาษาต่างๆ เช่น พจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ หรือปุ่มทิศทางย่อหน้า เป็นต้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาสำหรับแก้ไขที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกชื่อภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 4. หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขแล้ว คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ต่างๆ ทั้งหมดของคุณ แล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผล

  หมายเหตุ  

  • หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นแล้ว คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด แล้วเปิดอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับภาษาสำหรับการแก้ไขที่คุณเพิ่มเข้าไป ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง อาจปรากฏในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด หรือ การพิสูจน์อักษร ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้น โปรดดูที่ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา เช่น ปุ่ม การแปลงอักษรฮันกุลฮันจา และ แนบอักขระ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไขที่มีตัวเลือกเหล่านั้น

เครื่องมือพิสูจน์อักษรของคุณ "ไม่ได้ติดตั้ง" ไว้หรือไม่

ถ้าเวอร์ชันภาษาของ Office ของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องขอรับแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

 • เมื่อต้องการออนไลน์และรับแพคภาษา ให้คลิก ไม่ได้ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่มีข้อความ 'ไม่ได้ติดตั้ง' โปรดดูที่ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้คือภาษาที่ใช้ใน Office สำหรับองค์ประกอบการแสดงต่างๆ เช่น รายการเมนู คำสั่ง และแท็บ รวมถึงภาษาที่ใช้แสดงไฟล์วิธีใช้

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

ตั้งค่าลำดับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ลำดับของภาษาในรายการภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นลำดับของภาษาที่ Microsoft Office จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับของภาษาที่ใช้แสดงของคุณ คือ ภาษาสเปน <ค่าเริ่มต้น> ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น และเครื่องมือภาษาสเปนถูกเอาออกไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาษาเยอรมันจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของคุณทันที

คุณสามารถใช้ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันสำหรับระบบปฏิบัติการ การแสดงผล และวิธีใช้ก็ได้

โปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงภาษาใดอยู่

ถ้าคุณใช้ภาษาหลายภาษาและได้ทำการกำหนด Office เองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ คุณสามารถสำรวจโปรแกรม Office ทั้งหมดเพื่อดูว่าภาษาใดเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมได้

 • ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้คลิก ดูภาษาที่ใช้แสดงที่ติดตั้งไว้สำหรับโปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใน Office

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างป็อปอัพขนาดเล็กซึ่งจะแสดงวิธีใช้แบบตามบริบทแบบย่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนองค์ประกอบการแสดง เช่น ปุ่ม, แท็บ, ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ หรือเมนู เป็นต้น การตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรมจะเป็นการตั้งค่าให้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้

หมายเหตุ    ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Office ต่อไปนี้เท่านั้น คือ Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ  

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้แสดงรายการอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มบริการภาษาเพิ่มเติม คลิก ฉันจะรับภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมจาก Office.com ได้อย่างไร แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

  • หลังจากที่คุณติดตั้งภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใหม่แล้ว ภาษานั้นจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำบนหน้าจอ ให้ดูที่ การแสดงหรือซ่อนคำแนะนำบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Language Preferences 2007, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 Standardข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา