ใช้ประโยชน์ภาษาต่างๆ ในโปรแกรม Office ของคุณ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของการแก้ไข การแสดงบนหน้าจอ คำแนะนำบนหน้าจอ และภาษาของวิธีใช้ของโปรแกรม Microsoft Office ของคุณเพื่อให้เป็นภาษาอื่นได้ ภาษาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของภาษาของ Microsoft Office และแพคภาษาเพิ่มเติม ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษร การแสดงบนหน้าจอ หรือภาษาของวิธีใช้ที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องรับและติดตั้งแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใน Office

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข

ภาษาสำหรับการแก้ไขจะประกอบด้วยรูปแบบคีย์บอร์ดและเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะมีฟีเจอร์เฉพาะภาษาต่างๆ เช่น พจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ หรือปุ่มทิศทางย่อหน้า เป็นต้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาสำหรับแก้ไขที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกชื่อภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 4. หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขแล้ว คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ต่างๆ ทั้งหมดของคุณ แล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผล

  หมายเหตุ  

  • หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นแล้ว คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด แล้วเปิดอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับภาษาสำหรับการแก้ไขที่คุณเพิ่มเข้าไป ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง อาจปรากฏในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด หรือ การพิสูจน์อักษร ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้น ให้อ่าน ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา เช่น ปุ่ม การแปลงอักษรฮันกุลฮันจา และ แนบอักขระ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไขที่มีตัวเลือกเหล่านั้น

เครื่องมือพิสูจน์อักษรของคุณ "ไม่ได้ติดตั้ง" ไว้ใช่หรือไม่

ถ้าเวอร์ชันภาษาของ Office ของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องขอรับแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

 • เมื่อต้องการออนไลน์และรับแพคภาษา ให้คลิก ไม่ได้ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่มีข้อความ 'ไม่ได้ติดตั้ง' ให้ดูที่ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้คือภาษาที่ใช้ใน องค์ประกอบการแสดงหน้าจอของ Office เช่น รายการเมนู คำสั่ง และแท็บต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้แสดงไฟล์ วิธีใช้

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

ตั้งค่าลำดับภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ลำดับของภาษาในรายการภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นลำดับของภาษาที่ Microsoft Office จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับของภาษาที่ใช้แสดงของคุณ คือ สเปน <ค่าเริ่มต้น> เยอรมัน และญี่ปุ่น เมื่อเครื่องมือภาษาสเปนถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาษาเยอรมันจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของคุณทันที

คุณสามารถใช้ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณได้ หรือคุณจะใช้ภาษาที่ต่างออกไปสำหรับระบบปฏิบัติการ การแสดงผล และวิธีใช้ก็ได้

โปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงภาษาใดอยู่

ถ้าคุณใช้ภาษาหลายภาษาและได้กำหนด Office เองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ คุณสามารถสำรวจโปรแกรม Office ทั้งหมดเพื่อดูว่าภาษาใดเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมได้

 • ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้คลิก ดูภาษาที่ใช้แสดงที่ติดตั้งไว้สำหรับโปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณใน Office

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างแบบป็อปอัพซึ่งจะแสดงวิธีใช้แบบตามบริบทแบบย่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนองค์ประกอบการแสดง เช่น ปุ่ม แท็บ ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ หรือเมนู เป็นต้น การตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรมเท่ากับตั้งค่าให้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้

หมายเหตุ  คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word เท่านั้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ  

  • ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้แสดงรายการอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มบริการภาษาเพิ่มเติม คลิก ฉันจะรับภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมจาก Office.com ได้อย่างไร แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

  • หลังจากที่คุณติดตั้งภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใหม่แล้ว ภาษานั้นจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำ ดูการแสดงหรือซ่อนคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Access 2016, Project Professional 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, กำหนดลักษณะภาษา 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Project 2010, กำหนดลักษณะภาษา 2010, Office 2007, Office 2010, การกำหนดลักษณะภาษา, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา