ใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองเพื่อเปลี่ยนชื่อที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณ

เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณมีที่อยู่เริ่มต้นที่มีลักษณะ เช่น www.contoso-public.sharepoint.com โดย contoso เป็นชื่อที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณลงทะเบียน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนลงใน Office 365 จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ Office 365 ของคุณให้เป็นชื่อที่จำง่ายขึ้นได้

คุณเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Office 365 ของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้โดยใช้โดเมนที่คุ้นเคยซึ่งคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือชื่อโดเมนใหม่ที่คุณเลือกและซื้อเพื่อธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่คุณจะทำตามเพื่อเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณจะขึ้นอยู่กับสองสิ่งต่อไปนี้

 1. แผน Office 365 ใดที่คุณกำลังใช้อยู่    ขั้นตอนในบทความนี้ใช้สำหรับแผน Office 365 Small Business เท่านั้น มีชุดขั้นตอนที่แยกต่างหากให้คุณทำตาม ถ้าคุณมีแผน Enterprise หรือ Midsize Business

 2. ไม่ว่าคุณหรือ Office 365 จะจัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ    ในระหว่างขั้นตอนที่คุณจะปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มโดเมนของคุณ คุณเลือกได้ว่าจะให้ Office 365 จัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ หรือคุณจะจัดการระเบียน DNS ด้วยตัวของคุณเองที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ คุณจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต่างออกไปในบทความนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ (ไม่แน่ใจว่าควรเลือกตัวเลือกใดใช่ไหม ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตำแหน่งในการจัดการระเบียน Office 365 ของโดเมนของคุณ)

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อ Office 365 จัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณที่ผู้ให้บริการอื่น

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสองสามประการ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อ Office 365 จัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วยOffice 365 เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน บนบานหน้าต่าง เริ่มต้นใช้งาน ให้คลิก ที่อยู่อีเมล แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ    ถ้าคุณได้อัปเดตที่อยู่อีเมลเพื่อใช้โดเมนแบบกำหนดเองและคุณต้องการใช้โดเมนอื่นสำหรับ URL เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มอีกโดเมนหนึ่งใน Office 365ได้

 1. ออกแบบและตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่มชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูลทางธุรกิจ

 2. บนหน้า ผู้ดูแลระบบ ภายใต้ เว็บไซต์ ให้คลิก จัดการเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 3. บนหน้า จัดการเว็บไซต์สาธารณะ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิก เปลี่ยนที่อยู่

 4. ในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือก URL ที่มีชื่อโดเมนของคุณ เช่น http://www.fourthcoffee.com

หมายเหตุ    ถ้าคุณได้ใช้ Office 365 ไปสักพักหนึ่ง คุณอาจมีเว็บไซต์สาธารณะสองเว็บไซต์พร้อมกับบริการ ถ้าสถานการณ์ของคุณเป็นเช่นนี้ ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับเว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณทั้งสองเว็บไซต์

จากนี้คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้แล้ว ตัวอย่างเช่น http://www.contoso.com/ แทนโดเมน Office 365 ชั่วคราวของคุณ ตัวอย่างเช่น http://www.contoso-public.sharepoint.com/

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณที่ผู้ให้บริการอื่น

 1. ออกแบบและตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่มชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูลทางธุรกิจ

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วยOffice 365 เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน บนบานหน้าต่าง เริ่มต้นใช้งาน ให้คลิก ที่อยู่อีเมล แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ    ถ้าคุณได้อัปเดตที่อยู่อีเมลเพื่อใช้โดเมนแบบกำหนดเองและคุณต้องการใช้โดเมนอื่นสำหรับ URL เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มอีกโดเมนหนึ่งใน Office 365ได้

 1. ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยสร้างโดเมน ให้ เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำในการเพิ่มระเบียน CNAME สำหรับโดเมนของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียน CNAME

  • ชื่อโฮสต์: ใช้ www

  • ที่อยู่ชี้ไปยัง: ใช้ ชื่อ.sharepoint.com โดยที่ ชื่อ คือชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ ตัวอย่างเช่น: contoso.sharepoint.com

  • TTL: ใช้ 1 ชั่วโมง

 2. รอประมาณ 15 นาที แล้วคลิก เสร็จสิ้น ตรวจสอบเลยตอนนี้

จากนี้คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้แล้ว ตัวอย่างเช่น http://www.contoso.com/ แทนโดเมน Office 365 ชั่วคราวของคุณ ตัวอย่างเช่น http://www.contoso-public.sharepoint.com/

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสองสามประการ

เมื่อคุณเปลี่ยนให้เว็บไซต์ของคุณมาใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง คุณต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้แทนโดเมน Office 365 ชั่วคราว

 • ถ้าคุณต้องการเก็บเว็บไซต์สาธารณะปัจจุบันของคุณไว้ คุณสามารถโฮสต์ไว้ภายนอก Office 365 แทนการสร้างเว็บไซต์สาธารณะใหม่ที่ใช้โดเมนของคุณเองบน Office 365 ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดูที่ การอัปเดตระเบียน DNS เพื่อเก็บเว็บไซต์ของคุณไว้กับผู้ให้บริการโฮสต์ปัจจุบัน

 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Office 365 ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไซต์นี้ในภายหลังเพื่อใช้อีกโดเมนหนึ่ง หรือเปลี่ยนกลับไปเป็น URL เดิมได้ ตัวอย่างเช่น contoso-public.sharepoint.com วิธีการมีดังนี้

  • ถ้า Office 365 จัดการระเบียน DNS ของคุณ ให้ใช้ตัวเลือก เปลี่ยนที่อยู่ เพื่อเลือกโดเมนอื่น

  • ถ้าคุณจัดการระเบียน DNS ของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้เปลี่ยนระเบียน CNAME (ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า) ให้ชี้ไปเพื่อใช้ชื่อโดเมนอื่น เช่น เปลี่ยนกลับไปเป็นโดเมนเดิม เช่น contoso-public.sharepoint.com

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา