ใช้คุณลักษณะแปลงข้อความเป็นคำพูดของคำสั่งแสดงคำพูด

การแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) คือความสามารถของคอมพิวเตอร์ของคุณในการแปลงข้อความที่เขียนขึ้นเป็นคำพูด คุณสามารถฟังข้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนหน้าจอใน Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการติดตั้งกลไกจัดการ TTS ของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีกำหนดค่าการแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Excel ให้ดูที่ การแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูด

เพิ่ม แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

แปลงข้อความเป็นคำพูด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปิดใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูด

แสดงคำพูด คือคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในของ Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ตามภาษาของรุ่นของ Office ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Office รุ่นภาษาอังกฤษ กลไกจัดการ TTS ของภาษาอังกฤษจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูดในภาษาที่ต่างกัน ให้ดูที่ การใช้คุณลักษณะ แสดงคำพูด กับ TTS หลายภาษา

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วนของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองที่อยู่ถัดจากแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง แสดงคำพูด ในแถบเครื่องมือด่วน

  1. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. เลื่อนลงไปที่คำสั่ง แสดงคำพูด แล้วเลือก จากนั้นคลิก เพิ่ม

  4. คลิก ตกลง

  5. เมื่อคุณต้องการใช้คำสั่ง แปลงข้อความเป็นคำพูด ให้คลิกที่ไอคอนดังกล่าวนี้บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความเป็นคำพูด

หลังจากที่คุณได้เพิ่มคำสั่ง แสดงคำพูด ลงในเครื่องมือด่วนของคุณแล้ว คุณสามารถฟังเสียงพูดของคำเดี่ยวๆ หรือของกลุ่มข้อความได้ โดยการเน้นข้อความที่คุณต้องการได้ยินนั้น แล้วคลิกคำสั่ง แสดงคำพูด

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

การใช้ Add-in Save as Daisy

เกิดอะไรขึ้นกับการรู้จำเสียง

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Office 365 End User, Word 2010, Word 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2010, OneNote 2013, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา