ใช้คีย์ลัดในการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถใช้คีย์ลัดต่อไปนี้ได้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมดเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ โปรดดูที่ ใช้คีย์ลัดใน PowerPointเมื่อต้องการใช้คีย์ัลัดในการเข้าถึงหน้าต่าง วิธีใช้ โปรดดูที่ ใช้คีย์ัลัดในหน้าต่าง วิธีใช้

คีย์ลัดของการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN, ลูกศรขวา, ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P, PAGE UP, ลูกศรซ้าย, ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข+ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังสไลด์แรก

กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาที

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

คีย์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

หมายเหตุ    คีย์ลัดเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับวิดีโอที่นำเข้าจากไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่คุณแทรกวิดีโอจากแหล่งออนไลน์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

ALT+END

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT+ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

เคล็ดลับ    คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา