แสดงตัวอย่างรูปแบบ แบบอักษร และลักษณะก่อนที่คุณจะนำไปใช้

คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น แบบอักษรและลักษณะด่วนจะหาที่ตั้งได้อย่างไร ก่อนที่คุณจะยอมรับเพื่อนำไปใช้ โดยใช้คุณลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดซึ่งรวมไว้กับโปรแกรมหลายโปรแกรมใน ระบบ Microsoft Office 2007

โดยชี้ไปยังตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คุณจึงสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าตัวเลือกเหล่านั้นจะปรากฏบนข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพยายามเลือกแบบอักษรใน Microsoft Office Word คุณก็เพียงย้ายตัวชี้ไปยังรายการแบบอักษร เพื่อดูลักษณะพิเศษของแบบอักษรแต่ละแบบบนข้อความที่เลือกไว้แล้ว เมื่อคุณเสร็จสิ้นการดูตัวอย่างรูปแบบและลักษณะ ให้ย้ายตัวชี้ไปยังรูปแบบหรือลักษณะที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิกเพื่อนำไปใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักษร

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบย่อหน้า

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบลักษณะด่วน

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบรูปภาพ

เปิดหรือปิดการแสดงตัวอย่างแบบสด

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักษร

โปรดทำดังนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007

Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากกล่อง แบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากกล่อง ขนาดแบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ (ใน Office Excel 2007 ปุ่ม สีเติม ) จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีเน้นหรือสีเติมที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

   หมายเหตุ   ปุ่ม สีเน้นข้อความ ไม่พร้อมใช้งานใน Office PowerPoint 2007

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สีแบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 3. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกชื่อแบบอักษร ขนาดแบบอักษร หรือสีที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

Outlook

 1. สร้างรายการ Outlook ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลใหม่)

 2. ในเนื้อความของข้อความ โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากกล่อง แบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากกล่อง ขนาดแบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีเน้นที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สีแบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีแบบอักษรที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 4. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกชื่อแบบอักษร ขนาดแบบอักษร หรือสีที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบย่อหน้า

โปรดทำดังนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007

PowerPoint หรือ Word

 1. โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม ลำดับเลข จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะของรายการลำดับเลขที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม แรเงา (Office Word 2007 เท่านั้น) จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีแรเงาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 3. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกลักษณะหรือสีของย่อหน้าที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

Outlook

 1. สร้างรายการ Outlook ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลใหม่)

 2. ในเนื้อความของข้อความ โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม ลำดับเลข จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะของรายการลำดับเลขที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม แรเงา จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังสีแรเงาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 4. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ คลิกลักษณะหรือสีของย่อหน้าที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบลักษณะด่วน

ลักษณะด่วนถูกกำหนดการผสมการจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบของแบบอักษร สี และย่อหน้า ซึ่งถูกออกแบบให้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ คุณจึงสามารถนำลักษณะด่วนไปใช้ได้จากแกลเลอรี กำหนดลักษณะที่มีอยู่ด้วยตนเอง หรือสร้างขึ้นมาใหม่

โปรดทำดังนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007

Word

 1. โปรดเลือกข้อความหรือย่อหน้าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร โปรดทำดังสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ในแกลเลอรีของลักษณะด่วน ให้ย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะใดก็ได้ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

   เคล็ดลับ   คลิกที่ลูกศร เพิ่มเติม เพื่อดูและดูตัวอย่างตัวเลือกเพิ่มเติม

  • คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วชี้ไปยัง ชุดลักษณะ จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังตัวเลือกใดก็ได้ในรายการ

 3. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

Excel

 1. โปรดเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิก จัดรูปแบบให้เป็นตาราง จากนั้นหยุดชั่วขณะบนลักษณะที่หลากหลายเพื่อดูลักษณะนั้น

   หมายเหตุ   เมื่อต้องการดูลักษณะที่หลากหลายถูกนำไปใช้ยังตารางของคุณ คุณต้องนำลักษณะตารางก่อนหน้านี้ไปใช้

  • คลิก ลักษณะเซลล์ จากนั้นหยุดชั่วขณะบนลักษณะที่หลากหลายเพื่อดูลักษณะนั้น

 3. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

PowerPoint

 1. สร้างหรือเปิดงานนำเสนอ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ โปรดทำดังสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ในแกลเลอรีของลักษณะด่วน ให้ย้ายตัวชี้ไปยังชุดรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูและดูตัวอย่างของตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิก สี จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังตัวเลือกลักษณะสีใดก็ได้ในรายการ

  • คลิก แบบอักษร จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังตัวเลือกลักษณะแบบอักษรใดก็ได้ในรายการ

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ โปรดทำดังต่อไปนี้

  • ในแกลเลอรี ให้ย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะภาพเคลื่อนไหวใดก็ได้ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูและดูตัวอย่างตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 4. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

Outlook

 1. สร้างรายการ Outlook ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลใหม่)

 2. ในเนื้อความของข้อความ โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ลักษณะ โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะใดก็ได้ในแกลเลอรีที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  • คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วชี้ไปที่ ชุดลักษณะ จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังตัวเลือกใดก็ได้ในรายการ

 4. เมื่อการดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนการจัดรูปแบบรูปภาพ

โปรดทำดังนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007

Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. โปรดเลือกรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ (เครื่องมือรูปภาพ) ในกลุ่ม ลักษณะรูปภาพ โปรดทำดังต่อไปนี้

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • ในแกลเลอรี ให้ย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะของรูปภาพใดก็ได้ที่ต้องการดูตัวอย่าง

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูและดูตัวอย่างตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกที่ลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิก เส้นขอบรูป จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังเส้นขอบรูปใดก็ได้ในรายการ

  • คลิก ลักษณะพิเศษของรูปภาพ ชี้ไปที่ประเภทลักษณะพิเศษ จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะพิเศษใดก็ได้ในรายการ

 3. เมื่อการแสดงตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

   หมายเหตุ   การแสดงตัวอย่างและการนำลักษณะไปใช้จะไม่ปรับเปลี่ยนแฟ้มรูปภาพเดิมของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างของลักษณะรูปภาพ นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง และเอาออกได้อย่างปลอดภัยเท่าที่คุณต้องการ

Outlook

 1. สร้างรายการ Outlook ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลใหม่)

 2. ในเนื้อความของข้อความ ให้แทรกจากนั้นเลือกรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บ จัดรูปแบบ (เครื่องมือรูปภาพ) ในกลุ่ม ลักษณะรูปภาพ โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ในแกลเลอรี ให้ย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะรูปภาพที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูและดูตัวอย่างตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกที่ลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิก เส้นขอบรูป จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังเส้นขอบรูปในรายการ

  • คลิก ลักษณะพิเศษของรูปภาพ ชี้ไปที่ประเภทลักษณะพิเศษ จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังลักษณะพิเศษในรายการ

 4. เมื่อการแสดงตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบการแสดงตัวอย่างไปใช้ ให้คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดปุ่ม ESC

คุณลักษณะของการแสดงตัวอย่างแบบสดใช้งานได้กับตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ จำนวนมากใน Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 และ Office Word 2007 รวมไปถึงกราฟิกของตาราง แผนภูมิ รูปร่าง และSmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเพิ่มเติมที่

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือปิดการแสดงตัวอย่างแบบสด

โปรดทำดังนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007

Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ ชื่อโปรแกรม ซึ่ง ชื่อโปรแกรม คือชื่อของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่นWord Options

 2. คลิก ยอดนิยม จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

  หมายเหตุ   โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะของการแสดงตัวอย่างแบบสดจะถูกเปิดในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมด ซึ่งสนับสนุนการแสดงตัวอย่าง สำหรับแต่ละโปรแกรมนั้นจะจำการกำหนดลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดของคุณโดยแยกต่างหากได้จากโปรแกรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเพื่อปิดการแสดงตัวอย่างแบบสดใน Office PowerPoint 2007 และปล่อยให้เปิดใน Office Word 2007

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา