แผนการทำงาน: การให้สิทธิ์สำหรับไซต์

ความซื่อสัตย์ การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์กรของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างไซต์ของคุณให้มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่คุณเลือกให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ของคุณ

กระบวนการให้สิทธิ์และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ SharePoint และเนื้อหาของไซต์เรียกว่า การจัดการสิทธิ์

คุณสามารถจัดการสิทธิ์ต่างๆ ได้โดยการใช้กลุ่ม SharePoint ซึ่งเป็นการควบคุมการเป็นสมาชิก หรือโดยการใช้การกำหนดสิทธิ์ในรายละเอียดซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาที่ระดับรายการหรือเอกสาร บทความนี้จะเน้นการใช้กลุ่ม SharePoint ในการควบคุมการเข้าถึงไซต์

ในบทความนี้

1.การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

2.การตรวจทานการตั้งค่าสิทธิ์ที่มีอยู่สำหรับไซต์ของคุณ

3.การเพิ่มกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสม

4.การกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์เองให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

1.การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ในการจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์นั้น คุณจะต้องมีระดับ จัดการสิทธิ์ สำหรับไซต์หรือเนื้อหา

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์ได้ ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ และตรวจสอบว่าคุณสามารถเห็นการเชื่อมโยง สิทธิ์สำหรับไซต์ หรือไม่ การเชื่อมโยงนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้

การเชื่อมโยง สิทธิ์สำหรับไซต์

ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมโยง สิทธิ์สำหรับไซต์ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรของคุณเพื่อขอสิทธิ์นี้

ด้านบนของหน้า

2.การตรวจทานการตั้งค่าสิทธิ์ที่มีอยู่สำหรับไซต์ของคุณ

สถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องคิดถึงการให้สิทธิ์สำหรับไซต์มีอยู่สองสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • คุณได้เพิ่มไซต์ใหม่ลงไปในไซต์คอลเลกชัน ในกรณีนี้ ไซต์ใหม่ของคุณจะสืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์จากไซต์ที่อยู่ในระดับเหนือไซต์ใหม่นั้นในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน

 • คุณได้เข้าเป็นเจ้าของไซต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งสร้างโดยผู้อื่น ในกรณีนี้ ไซต์นั้นอาจไม่สืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์จากไซต์ที่อยู่ในระดับเหนือขึ้นไป เนื่องจากเจ้าของเดิมอาจตัดการสืบทอดเพื่อกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์เอง

ในทั้งสองกรณี คุณสามารถดูว่าใครเข้าถึงไซต์ของคุณได้จากเพจสิทธิ์ของไซต์ คุณยังสามารถตรวจสอบเพจนี้เพื่อดูว่าไซต์ได้สืบทอดสิทธิ์จากไซต์ที่อยู่เหนือไซต์นั้นหรือไม่ ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปิดเพจสิทธิ์ของไซต์

 1. คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์ บนเมนู การกระทำในไซต์

การเชื่อมโยง สิทธิ์สำหรับไซต์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเพจสิทธิ์ของไซต์ทีมงานใหม่ Contoso11/Research ซึ่งสืบทอดสิทธิ์จากไซต์ชื่อ Contoso11

การสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

 • คอลัมน์ ชื่อ จะแสดงรายการของกลุ่ม SharePoint ที่มีสิทธิ์สำหรับไซต์นั้น

 • คอลัมน์ ระดับสิทธิ์ จะแสดงรายการของระดับสิทธิ์ที่มอบให้แต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่ม เจ้าของ Contoso มีสิทธิ์ในระดับ ควบคุมทั้งหมด และ การเข้าถึงที่จำกัด

ขั้นต่อไป ให้ดูสมาชิกของกลุ่มใดๆ โดยการคลิกชื่อกลุ่มในคอลัมน์ ชื่อ

การดูสมาชิกของกลุ่ม

(A) สาธินี บุญลือ และ (B) ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์ เป็นสมาชิกของกลุ่ม เจ้าของ Contoso11

หมายเหตุ   คุณสามารถตรวจสอบระดับสิทธิ์ของทุกคนในองค์กรของคุณได้ คลิก ตรวจสอบสิทธิ์ บนเพจสิทธิ์สำหรับไซต์ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการตรวจสอบระดับสิทธิ์ในกล่อง ผู้ใช้\กลุ่ม

ปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ์

ป้อนผู้ใช้หรือกลุ่ม

คลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ เพื่อดูระดับสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระดับสิทธิ์สำหรับกลุ่ม SharePoint ให้ดูที่ การวิเคราะห์สิทธิ์ SharePoint อย่างละเอียด

ด้านบนของหน้า

3.การเพิ่มกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสม

คุณสามารถทำงานต่อไปนี้กับกลุ่มต่างๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้เข้าถึงไซต์ของคุณ

 • เพิ่มหรือเอากลุ่มออกจากไซต์ของคุณ

 • เพิ่มหรือเอาสมาชิกออกจากกลุ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่ม (หรือผู้ใช้) ลงในไซต์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์ บนเมนู การกระทำในไซต์ เพื่อเปิดเพจสิทธิ์สำหรับไซต์

 2. คลิกปุ่ม ให้สิทธิ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้สิทธิ์ ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่ม (หรือผู้ใช้) ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ของคุณ ถ้าคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้ ขอแนะนำให้เพิ่มผู้ใช้รายนั้นเข้าในกลุ่มที่มีอยู่แล้วในส่วนที่สองของกล่องโต้ตอบ ให้สิทธิ์ (คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้แต่ละรายโดยตรงได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบในลักษณะนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

 4. คลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่มอบหมายให้แก่ผู้ใช้หรือกลุ่ม

 5. คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์ บนเมนู การกระทำในไซต์ เพื่อเปิดเพจสิทธิ์สำหรับไซต์

 6. คลิกชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม แล้วคลิกคำสั่งบน Ribbon ที่คุณต้องการใช้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสองสามตัวอย่างโดยใช้ไซต์สมมติ Contoso ซึ่งมีกลุ่มผู้เยี่ยมชมและกลุ่มผู้อนุมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกใหม่    ลงในกลุ่ม ผู้เยี่ยมชม Contoso ในตัวอย่างต่อไปนี้ ขั้นแรกคือให้เปิดเพจสิทธิ์สำหรับไซต์ขึ้นก่อน

จากนั้นให้คลิกการเชื่อมโยง ผู้เยี่ยมชม Contoso ภายใต้ ชื่อ เพื่อแสดงสมาชิกของกลุ่ม

แสดงสมาชิกของกลุ่ม ผู้เยี่ยมชม Contoso

บนเมนู สร้าง ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม (ในกรณีนี้คือ กิตติ เลิศพิริยสุวัฒน์) แล้วคลิก ตกลง

ป้อนชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม

ในขณะนี้ กิตติได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เยี่ยมชมแล้ว

เมื่อต้องการเอากลุ่มผู้อนุมัติออก    สำหรับไซต์ การค้นคว้า คุณสามารถคลิก ผู้อนุมัติ แล้วคลิก เอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก

การเอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก

คุณสามารถใช้คำสั่งบน Ribbon เพื่อคืนค่าการสืบทอดจากไซต์แม่ หรือเพื่อให้สิทธิ์ ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์ หรือจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์ได้

ด้านบนของหน้า

4.การกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์เองให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะกลุ่ม SharePoint หรือระดับสิทธิ์เริ่มต้นเท่านั้น แต่เราขอแนะนำให้คุณใช้ถ้าสามารถทำได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกัน และทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดหรือไซต์ทั้งหมดได้ในทันที

ถ้าการตั้งค่าเริ่มต้นที่สืบทอดจากไซต์แม่ของไซต์ของคุณไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 1. จัดการกลุ่ม SharePoint

 2. จัดการระดับสิทธิ์

 3. ตัดการสืบทอดจากไซต์แม่

 4. ปรับแต่งสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010



ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา