แปลงรูปภาพในสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกจากการแปลงข้อความบนสไลด์ของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt แล้ว คุณสามารถแปลงรูปภาพในสไลด์ของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt โดยใช้หนึ่งในเค้าโครงกราฟิก SmartArt แบบใหม่ที่เน้นรูปถ่ายได้่ กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างเต็มที่

ในบทความนี้

แปลงรูปภาพในสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนลำดับของรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณ

แปลงรูปภาพเป็นกราฟิก SmartArt

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่นเพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เค้าโครงรูปภาพ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีจะมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสำหรับรูปภาพ

  หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt แล้ว รูปภาพในสไลด์ของคุณจะถูกวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจะถูกจัดเรียงโดยยึดตามเค้าโครงที่เลือก จากนั้นคุณสามารถเพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และกำหนดค่ากราฟิก SmartArt เองโดยการเปลี่ยนสี หรือการเพิ่มสไตล์ SmartArt ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้ปิดแล้วเปิดงานนำเสนอใหม่ คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกในกล่องกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

    ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt ให้ไปที่แท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ แล้วคลิก กล่องข้อความ เพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  รายการดรอปดาวน์ของปุ่ม เพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ แล้วย้ายตัวชี้ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างหรือรูปภาพออกจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกที่รูปร่างหรือรูปภาพที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้น แล้วเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณให้เข้ากับชุดรูปแบบสีที่คุณเลือก ที่ด้านล่างของแกลเลอรี เปลี่ยนสี ให้คลิก เปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการรวมกันของเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ   

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างข้อความของกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

  ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

  ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

 2. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บน เมนูทางลัด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณจัดลำดับรูปภาพใหม่และรูปภาพมีข้อความที่สัมพันธ์กัน ข้อความทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมรูปภาพ รวมทั้งข้อความในระดับต่างๆ (กล่าวคือ ข้อความที่เยื้องอยู่ใต้ข้อความบรรทัดอื่น)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×