แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอมักจะมีสไลด์ที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย นี่คือวิธีการที่รวดเร็วในการแปลงข้อความในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงข้อความของคุณที่มองเห็นได้ใน PowerPoint กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างเต็มที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ภาพรวมของการแปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความของคุณเป็นกราฟิก SmartArt เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการแปลงสไลด์ที่มีอยู่ให้เป็นภาพประกอบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแปลงสไลด์วาระการประชุมเป็นกราฟิก SmartArt ได้ในคลิกเดียว คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหลายแบบเพื่อทำให้ข้อความหรือความคิดของคุณดูน่าอ่านมากขึ้น วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อเพื่อดูเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สไลด์แบบเรียบง่ายแปลงเป็นกราฟิก SmartArt
นำสไลด์ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบเรียบง่ายมาเปลี่ยนให้เป็นกราฟิกที่สวยงามราวกับออกแบบด้วยมืออาชีพกันเถอะ

หลังจากคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ข้อความบนสไลด์ของคุณจะถูกวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติและถูกจัดเรียงโดยยึดตามเค้าโครงที่เลือก จากนั้น คุณจะสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt เองได้โดยการเปลี่ยนสี หรือการเพิ่มสไตล์ SmartArt

หมายเหตุ: คุณยังสามารถแปลงรูปภาพในสไลด์ของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

 1. คลิกที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการจะแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีจะมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการดูชุดเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการทั้งสไลด์พร้อมกับข้อความและสไลด์อีกภาพพร้อมกับกราฟิก SmartArt ที่สร้างจากข้อความเดียวกัน ให้สร้างสำเนาของสไลด์ก่อนที่คุณจะแปลงสไลด์นั้นเป็นกราฟิก SmartArt

 • เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณกลับไปเป็นข้อความ ให้คลิกขวาที่กราฟิก แล้วเลือก แปลงเป็นข้อความ

 • คุณสามารถแปลงสไลด์ของคุณเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิกขวาที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการจะแปลง แล้วคลิก แปลงเป็น SmartArt

 • คุณจะเสียการกำหนดเองบางอย่างในข้อความ เช่น การเปลี่ยนสีข้อความ หรือขนาดฟอนต์ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อความบนสไลด์เมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เช่น สไตล์เส้น การยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×