แนวทางและตัวอย่างของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสี

การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีเป็นคุณลักษณะใหม่ที่คาดหวังไว้ใน Microsoft Office Excel 2007 แนวทางและตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้สีที่สว่างสดใสในรายงาน Office Excel 2007 ของคุณ

แสงที่ส่องผ่านปริซึมและการจัดรูปแบบข้อมูล Excel

 เมื่อแสงสีขาวผ่านสเปคตรัมสี คุณจะมองเห็นสีต่างๆ หกสี ซึ่งได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีและชุดไอคอน

การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพขณะวิเคราะห์ข้อมูล

การเลือกสีที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การดูตัวอย่างต่างๆ

ภาพรวมของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีและชุดไอคอน

การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบข้อมูลได้ถูกผนวกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถช่วยคุณตอบคำถามต่างๆ ต่อไปนี้

 • บุคคลใดที่มียอดขายมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ประจำเดือนนี้

 • ผลิตภัณฑ์ใดที่ทำรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในแต่ละปี

 • นักศึกษาคนใดที่มีผลการการเรียนสูงสุดและต่ำสุดในชั้นเรียนนักศึกษาใหม่

 • ข้อยกเว้นต่างๆ ในสรุปผลกำไรเมื่อห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ใด

 • การแจกแจงอายุโดยรวมของพนักงานเป็นมีค่าเท่าใด

คุณเรียงลำดับข้อมูลเพื่อจะได้จัดระเบียบข้อมูลของคุณและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณกรองข้อมูลเพื่อให้แสดงเฉพาะแถวที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น และซ่อนแถวที่คุณไม่ต้องการให้แสดงสำหรับคอลัมน์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ คุณจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาที่สำคัญ และระบุรูปแบบและแนวโน้ม การเรียงลำดับ การกรอง และการจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณและผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจตามข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ Office Excel 2007 คุณจะสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์และสีของแบบอักษรด้วย ไม่ว่าคุณจะจัดรูปแบบเซลล์ด้วยตนเองหรือแบบมีเงื่อนไขก็ตาม

ข้อมูลที่เรียงลำดับและกรองตามสีพร้อมคำอธิบาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามชุดไอคอนที่คุณสร้างขึ้นผ่านรูปแบบตามเงื่อนไข ใช้ชุดไอคอนสร้างคำอธิบายประกอบและแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็นสามถึงห้าประเภท ซึ่งแยกจากกันโดยค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบ ไอคอนแต่ละตัวจะหมายถึงช่วงค่า ตัวอย่างเช่น ในตารางชุดไอคอนต่อไปนี้ ชุดไอคอนลูกศร 3 อัน ลูกศรสีเขียวที่ชี้ขึ้นหมายถึงค่าที่สูงกว่า ลูกศรสีเหลืองที่ชี้ไปด้านข้างหมายถึงค่าที่อยู่กึ่งกลาง และลูกศรสีแดงที่ชี้ลงหมายถึงค่าที่ต่ำกว่า

ตารางชุดไอคอน

ตารางชุดไอคอน

โดยทั่วไป คุณลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะครอบคลุมส่วนใหญ่ใน Office Excel 2007 คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์โดยใช้อัตราส่วนสองสี อัตราส่วนสามสี แถบข้อมูล และชุดไอคอน จัดรูปแบบเซลล์ที่มีข้อความที่ระบุ ตัวเลข ค่าวันที่หรือเวลา ค่าที่จัดอันดับสูงสุดหรือต่ำสุด ค่าเฉลี่ยที่มากกว่าหรือต่ำกว่า ค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือค่าที่ซ้ำกัน และสร้างกฎต่างๆ ตลอดจนจัดการกฎได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

ค้นหาการเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ การกรอง และการจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพขณะวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้คนส่วนใหญ่ชอบสี การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพในเอกสารใดๆ สามารถช่วยให้เอกสารมีความน่าสนใจและอ่านง่ายยิ่งขึ้น การใช้สีและไอคอนอย่างมีประสิทธิภาพในรายงาน Excel ของคุณจะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้ใช้สนใจข้อมูลสำคัญ ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลลัพธ์จากการมอง และการใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพยังทำให้เกิดความรู้สึกด้านอารมณ์ในทางบวกตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย ในทางกลับกัน การใช้สีที่ไม่มีประสิทธิภาพก็สามารถทำให้ผู้ใช้หมดความสนใจ หรือแม้แต่ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหากใช้มากเกินไป ส่วนต่อไปนี้จะเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คุณใช้สีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สีที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบเอกสาร      คุณสามารถใช้ Office Excel 2007 สร้างชุดรูปแบบที่สอดคล้องกัน และเพิ่มลักษณะที่กำหนดเองและลักษณะพิเศษได้อย่างง่ายดาย ความคิดส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในการรวมสีอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำไว้แล้วสำหรับคุณ โดยใช้ชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งใช้แบบแผนชุดสีที่ดึงดูดความสนใจ คุณสามารถจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและมีความทันสมัยด้วยการนำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้ ชุดรูปแบบเอกสารเป็นชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่รวมสีของชุดรูปแบบ ชุดแบบอักษรของชุดรูปแบบ (รวมแบบอักษรของข้อความหัวเรื่องและเนื้อความ) ตลอดจนชุดลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (รวมบรรทัดและเติมลักษณะพิเศษ) โปรดดูการเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบใน ดูเพิ่มเติม     ได้

ใช้สีมาตรฐานและจำกัดจำนวนสี

เมื่อคุณเรียงลำดับและกรองตามสี คุณอาจเลือกสีที่คุณต้องการ ซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคุณ แต่คำถามสำคัญที่ต้องถามคือ "ผู้ใช้ของคุณต้องการและเห็นสีแบบเดียวกันกับคุณหรือไม่" คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถแสดงสีได้ 16,777,216 สีในโหมดสี 24 บิต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างส่วนเล็กๆ ของสีดังกล่าวได้เท่านั้น นอกจากนี้คุณภาพสียังมีความแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย แสงภายในห้อง คุณภาพกระดาษ ความละเอียดของหน้าจอและเครื่องพิมพ์ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์อาจแตกต่างกัน ประชากรจำนวนถึง 10% มีการแยกความแตกต่างและการมองเห็นสีบางสีที่ยากลำบาก ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

แต่คุณสามารถควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น ตัวเลือกสี จำนวนสี และพื้นหลังของแผ่นงานหรือเซลล์ได้ การเลือกตามการวิจัยพื้นฐานจะสามารถช่วยให้สีสื่อสารข้อความตลอดจนการตีความข้อมูลของคุณได้อย่างถูกต้อง และคุณยังสามารถเพิ่มเติมสีต่างๆ พร้อมไอคอนและคำอธิบายเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้เข้าใจความหมายที่คุณตั้งใจจะสื่อ

การคำนึงถึงความคมชัดและพื้นหลัง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้สีที่มีความเข้มสีสูง เช่น สีเหลืองสด สีเขียว หรือสีแดงเข้ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นหลังและพื้นหน้ามีความคมชัดสูง เช่น ใช้พื้นหลังของแผ่นงานสีขาวหรือสีเทากับสีของเซลล์ หรือใช้เซลล์สีขาวหรือสีเทากับสีของแบบอักษร หากคุณต้องใช้สีหรือภาพเป็นพื้นหลัง ควรทำให้สีหรือภาพเป็นสีอ่อนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่สีของเซลล์หรือแบบอักษรจะไม่จางหายไป หากคุณใช้สีของแบบอักษร ควรเพิ่มขนาดแบบอักษรหรือตั้งค่าแบบอักษรให้เป็นตัวหนา แบบอักษรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะทำให้ผู้ใช้เห็นหรือแยกความแตกต่างของสีได้ง่ายขึ้น หากจำเป็น ให้ปรับหรือลบแถบหรือแถวหรือคอลัมน์ เนื่องจากสีของแถบอาจไปรบกวนสีของเซลล์หรือแบบอักษร คุณควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าใจและตีความสีได้ถูกต้อง

หลีกเลี่ยงการใช้สีผสมที่อาจเพิ่มการมองเห็นของสีหรือทำให้ผู้ดูสับสน คุณไม่ต้องการสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจหรือภาพหลอกตาโดยไม่ตั้งใจ ควรใช้เส้นขอบเซลล์เพื่อแยกความแตกต่างของสีที่เป็นปัญหา เช่น สีแดงและสีเขียว ในกรณีที่สีทั้งสองจำเป็นต้องอยู่ติดกัน ควรใช้สีที่เข้ากันและสีที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความคมชัด และควรหลีกเลี่ยงการใช้สีที่คล้ายคลึงกัน ควรเข้าใจวงล้อสีพื้นฐานและวิธีการระบุสีที่คล้ายคลึงกัน สีตัดกัน และสีคู่ตรงข้าม

วงล้อสีพื้นฐาน

1. สีที่คล้ายคลึงกันคือสีที่อยู่ติดกับสีอีกสีหนึ่งในวงล้อสี (เช่น สีม่วงและสีส้มเป็นสีที่คล้ายคลึงกับสีแดง)

2. สีตัดกันคือสีสามสีที่อยู่ห่างจากสีดังกล่าว (เช่น สีน้ำเงินและสีเขียวเป็นสีที่ตัดกับสีแดง)

3. สีคู่ตรงข้ามจะเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสี (เช่น สีเขียวน้ำเงินจะเป็นสีตรงข้ามกับสีแดง)

หากคุณมีเวลา ให้ทดสอบสีของคุณ โดยให้เพื่อนร่วมงาน 2-3 คนเรียกใช้ ทดสอบในสภาพแสงต่างๆ และทดลองใช้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ต่างๆ

เคล็ดลับ   หากคุณพิมพ์เอกสารเป็นสี ให้ตรวจสอบสีของเซลล์และแบบอักษรของเซลล์เพื่อดูความยากง่ายในการอ่านอีกครั้ง หากสีของเซลล์เข้มเกินไป ควรใช้แบบอักษรสีขาวเพื่อปรับปรุงการแสดงผลให้อ่านได้ง่ายขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเลือกสีที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

“ คุณต้องการการสรุปอย่างย่อหรือไม่ ใช้สีแดง สีเหลือง สีเขียว หรือสีน้ำเงินกับพื้นหลังสีขาวหรือสีเทา”

กำหนดความหมายให้กับสีที่คุณเลือกตามผู้ชมและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หากจำเป็น ควรมีคำอธิบายประกอบเพื่ออธิบายความหมายของสีต่างๆ โดยเฉพาะให้ชัดเจน คนส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างของสีเจ็ดถึงสิบสีในแผ่นงานเดียวกันได้อย่างง่ายดาย และอาจแยกความแตกต่างของสีได้ถึง 50 สี แต่ต้องอาศัยการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของบทความนี้

สี 10 อันดับแรก

เมื่อคุณเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามสี ให้ใช้ตารางต่อไปนี้ช่วยในการตัดสินใจเลือกสี สีต่างๆ ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างได้

ตารางตัวเลือกสี

คุณสามารถนำสีเหล่านี้ไปใช้กับเซลล์และแบบอักษรได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่ม สีเติม หรือ สีแบบอักษร ในกลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ โฮม

สีมาตรฐาน

การใช้สีที่สื่อความหมายตามธรรมชาติ

เมื่ออ่านข้อมูลทางการเงิน ตัวเลขจะปรากฏเป็นสีแดง (ติดลบ) หรือสีดำ (บวก) อย่างใดอย่างหนึ่ง สีแดงจะสื่อความหมายเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับ หากคุณต้องการเน้นตัวเลขที่ติดลบ สีแดงจะเป็นตัวเลือกสีอับดับต้นๆ คุณสามารถใช้สีที่กำหนดไว้ เนื่องจากสีดังกล่าวสื่อความหมายแก่ผู้ชม หรือบางทีอาจมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับความหหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่คุณมีอยู่ ตัวอย่างเช่น

 • หากข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการอ่านค่าอุณหภูมิ คุณสามารถใช้สีร้อน (สีแดง สีเหลือง และสีส้ม) ในการระบุอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น และใช้สีเย็น (สีเขียว มีน้ำเงิน และสีม่วง) ระบุอุณหภูมิที่เย็นลง

 • หากข้อมูลของคุณเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ คุณสามารถใช้สีน้ำเงินแสดงบริเวณที่เป็นน้ำ ใช้สีเขียวแสดงบริเวณที่เป็นต้นไม้ ใช้สีน้ำตาลแสดงบริเวณที่เป็นทะเลทรายและภูเขา และใช้สีขาวแสดงบริเวณที่เป็นน้ำแข็งและหิมะ

 • หากข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัย คุณสามารถใช้สีแดงแสดงสภาพการจราจรที่หยุดนิ่งหรือติดขัด ใช้สีส้มแสดงอันตรายของอุปกรณ์ ใช้สีเหลืองแสดงความระมัดระวัง ใช้สีเขียวแสดงความปลอดภัย และใช้สีน้ำเงินแสดงข้อมูลทั่วไป

 • หากข้อมูลของคุณเกี่ยวกับตัวต้านทานไฟฟ้า คุณสามารถใช้รหัสสีมาตรฐานสีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง สีเทา และสีขาว

ด้านบนของหน้า

การดูตัวอย่างต่างๆ

คุณกำลังเตรียมชุดรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา และระดับสินค้าคงคลัง ส่วนต่อไปนี้จะแสดงคำถามที่คุณมักถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้ และวิธีการที่คุณสามารถตอบคำถามแต่ละคำถามโดยใช้สีและชุดไอคอน

ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่าง

ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลไปยังสมุดงานเปล่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการบันทึกข้อมูลตัวอย่างเป็นแฟ้ม .xlsx

 1. เริ่มต้น Microsoft Notepad

 2. เลือกข้อความตัวอย่าง จากนั้นคัดลอกและวางข้อความตัวอย่างในโปรแกรม Notepad

 3. บันทึกแฟ้มพร้อมชื่อและนามสกุลของแฟ้ม เช่น Products.csv

 4. ออกจาก Notepad

 5. เริ่ม Office Excel 2007

 6. เปิดแฟ้มที่คุณบันทึกไว้จาก Notepad

 7. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม .xlsx file

ข้อมูลตัวอย่าง

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

ประเภทต่างๆ ของกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

ปัญหา

คุณต้องการค้นหาประเภทต่างๆ ของคอนเทนเนอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ไม่มีคอลัมน์คอนเทนเนอร์ คุณสามารถใช้คอลัมน์ปริมาณต่อหน่วยเพื่อระบายสีเซลล์แต่ละเซลล์ด้วยตนเอง แล้วเรียงลำดับตามสี นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้ทราบความหมายของของสีแต่ละสีอย่างชัดเจนอีกด้วย

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ของปัญหากล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

โซลูชัน

 1. หากต้องการระบายสีเซลล์แต่ละเซลล์ตามแบบแผนชุดสีด้วยตนเองในตารางก่อนหน้านี้ ให้คลิกเซลล์แต่ละเซลล์ และนำสีแต่ละสีมาใช้โดยใช้ปุ่ม เติมสี ในกลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก

  เคล็ดลับ   ใช้ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ โฮม เพื่อนำสีที่เลือกไปใช้กับเซลล์อื่น

 2. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ปริมาณต่อหน่วย และบนแท็บ โฮม ใน การแก้ไขกลุ่ม คลิก เรียงลำดับ & กรอง จากนั้นคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้เลือก ปริมาณต่อหน่วย ภายใต้ คอลัมน์ เลือก สีของเซลล์ ภายใต้ เรียงลำดับตาม แล้วคลิก คัดลอกระดับ สองครั้ง

 4. ภายใต้ ลำดับ แถวแรกให้เลือกสีแดง แถวที่สองให้เลือกสีน้ำเงิน และแถวที่สามเลือกสีเหลือง

  หากเซลล์ไม่มีสีใดๆ เช่น เซลล์เป็นสีขาว แถวดังกล่าวจะอยู่กับที่

  หมายเหตุ   สีที่แสดงรายการเป็นสีที่มีอยู่ในคอลัมน์ ไม่มีลำดับการจัดเรียงสีเริ่มต้น และคุณไม่สามารถสร้างลำดับการจัดเรียงแบบกําหนดเองโดยใช้รายการที่กำหนดเอง

 5. เพิ่มคำอธิบายโดยใช้เซลล์ที่อยู่ด้านข้างรายงานโดยใช้ตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง

คำอธิบาย:

แดง

บรรจุภัณฑ์และกล่อง

น้ำเงิน

กระป๋องและกระป๋องบรรจุ

เขียว

เหยือกและขวด

ขาว

(ไม่แน่ใจ)

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีมาร์กอัปมากกว่า 67% หรือน้อยกว่า 34%

ปัญหา

คุณต้องการดูค่ามาร์กอัปสูงสุดและต่ำสุดตรงส่วนบนของรายงานอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ปัญหามาร์กอัปของผลิตภัณฑ์

โซลูชัน

 1. เลือกเซลล์ E2:E26 บนแท็บ โฮม ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิก ชุดไอคอน แล้วเลือกชุดไอคอน ลูกศรสามอัน (สี)

 2. คลิกขวาที่เซลล์ในคอลัมน์ มาร์กอัป ชี้ไปที่ เรียงลำดับ แล้วคลิกการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้เลือก มาร์กอัป ภายใต้ คอลัมน์ เลือก ไอคอนเซลล์ ภายใต้ เรียงลำดับตาม แล้วคลิก คัดลอกระดับ

 4. ภายใต้ ลำดับ ในแถวแรก ให้เลือกลูกศรสีเขียวที่ชี้ขึ้น และในแถวที่สอง ให้เลือกลูกศรสีแดงที่ชี้ลง

ผลิตภัณฑ์ใดที่ต้องจัดลำดับใหม่ทันที

ปัญหา

คุณต้องการสร้างรายงานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดลำดับใหม่ทันที และส่งเมลรายงานไปให้พนักงานของคุณ

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาการจัดลำดับ

โซลูชัน

 1. เลือกเซลล์ I2:I26 บนแท็บ โฮม ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ กฎสำหรับการเน้นเซลล์แล้วคลิก เท่ากับ.

 2. ป้อน ใช่ ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีแดงอ่อนด้วยข้อความสีแดงเข้ม จากกล่องที่สอง

 3. คลิกขวาเซลล์ที่จัดรูปแบบในคอลัมน์ ชี้ไปที่ ตัวกรอง แล้วเลือก กรองตามสีของเซลล์ที่เลือก

  เคล็ดลับ   วางเมาส์ไว้เหนือปุ่มตัวกรองในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อดูวิธีกรองคอลัมน์

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีราคาและต้นทุนสูงสุดและต่ำสุด

ปัญหา

คุณต้องการดูราคาและต้นทุนที่สูงสุดและต่ำสุดซึ่งจัดกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันที่ส่วนบนของรายงาน

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ปัญหาขั้นตอนผลิตภัณฑ์และต้นทุน

โซลูชัน

 1. สำหรับเซลล์ C2:C26 และ D2:D26 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย แล้วคลิกที่ รายการ 10 อันดับแรก

  • ป้อน 1 ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีเหลืองด้วยข้อความสีเหลืองเข้ม จากกล่องที่สอง

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย แล้วคลิกที่ รายการ 10 อันดับแรก

  • ป้อน 1 ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีเขียวด้วยข้อความสีเขียวเข้ม จากกล่องที่สอง

 2. สำหรับคอลัมน์ต้นทุนและราคา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่ค่าต่ำสุด ชี้ไปที่ เรียงลำดับ แล้วเลือก เรียงลำดับตามสีของเซลล์ที่เลือก

  • คลิกขวา ที่ค่าสูงสุด ชี้ไปที่ เรียงลำดับ แล้วเลือก เรียงลำดับตามสีของเซลล์ที่เลือก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา