แนบแฟ้ม ข้อความ ที่ติดต่อหรืองานไปกับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สามารถแนบไฟล์ไปกับข้อความอีเม รายการอื่น ๆ Outlook เช่นข้อ ติดต่อ หรืองานสามารถถูกรวมเข้ากับข้อความที่คุณส่ง

หมายเหตุ: ในขณะที่ Outlook ไม่มีขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มากมายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Isp) จำกัดขนาดของข้อความที่คุณสามารถส่ง ตลอดจนขนาดของกล่องจดหมายของอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ ดูที่ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ไปให้บุคคลอื่น

แนบแฟ้มไปกับข้อความ

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม

  คำสั่ง แนบไฟล์ บน Ribbon

 3. เรียกดูและคลิกแฟ้มที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก แทรก

เคล็ดลับ:  เมื่อเรียบเรียงข้อความคุณยังสามารถแนบแฟ้มโดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือลากแฟ้มจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของเพจ

แนบรายการ Outlook ไปกับข้อความ

คุณสามารถแนบรายการ Outlook เช่นอื่นข้อความอีเมล งาน ติดต่อ หรือ รายการปฏิทิน ข้อความ นี่คือวิธีง่ายที่สุดเพื่อส่งต่อหลายรายการหรือข้อความ

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม คลิกแนบรายการ

  แนบคำสั่งรายการบน Ribbon

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่นามบัตร แล้ว คลิ กนามบัตรอื่น ๆ คลิกติดต่อ แล้ว คลิ กตกลง เมื่อต้องการเลือกหลายที่ติดต่อ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อแต่ละรายการ

  • คลิก ปฏิทิน เลือกปฏิทิน ช่วงวันที่ และรายละเอียดที่จะรวมไว้ สำหรับตัวเลือก ขั้นสูง ให้คลิก แสดง คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มปฏิทินไปกับข้อความของคุณ

  • คลิก รายการ Outlook เรียกดูรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อหาโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการแนบ ภายใต้ รายการ ให้คลิกรายการนั้นแล้วคลิก ตกลง

   แนบคำสั่งรายการ Outlook บน Ribbon

เคล็ดลับ:  เมื่อเรียบเรียงข้อความคุณยังสามารถแนบแฟ้มโดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือลากแฟ้มจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×