แทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

คุณสามารถแทรกหรือคัดลอกรูปภาพและ คลิปอาร์ต ในแผ่นงานของ Microsoft Office Excel 2007 หรืองานนำเสนอของ Microsoft Office PowerPoint 2007 จากแหล่งข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภาพตัดปะ เว็บเพจ หรือแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้รูปภาพและภาพตัดปะเป็นพื้นหลังของภาพนิ่งใน Office PowerPoint 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกภาพตัดปะ

แทรกรูปภาพจากเว็บเพจ

คัดลอกรูปภาพจากเว็บเพจ

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังของภาพนิ่ง

แทรกภาพตัดปะ

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอใน Office PowerPoint 2007 ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองบันทึกย่อ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ แล้วคลิก ภาพตัดปะ

 2. ใน บานหน้าต่างงานภาพตัดปะ ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายภาพตัดปะที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มภาพตัดปะทั้งชื่อหรือบางส่วน

 3. เมื่อต้องการทำให้การค้นหาของคุณแคบลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาเฉพาะคอลเลกชันหนึ่งของภาพตัดปะ ในรายการ ค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอลเลกชัน ที่ต้องการค้นหา

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับคอลเลกชันของตัวจัดระเบียบคลิป

  • เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาของภาพตัดปะ ในรายการ ผลลัพธ์ควรเป็น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ภาพตัดปะ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก รูปถ่าย, ภาพยนตร์ และ เสียง เพื่อค้นหาชนิดของสื่อเหล่านี้

 4. คลิก ไป

 5. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกภาพตัดปะเพื่อแทรก

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพจากเว็บเพจ

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอใน Office PowerPoint 2007 ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองบันทึกย่อ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนเว็บเพจ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ บันทึกรูปภาพเป็น บน เมนูทางลัด

 2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อแฟ้ม จากนั้นคลิกที่ บันทึก

 3. ในแผ่นงานหรืองานนำเสนอ ที่แท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิกที่ รูปภาพ

 4. ค้นหารูปภาพที่คุณบันทึกในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นคลิกที่ แทรก

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปภาพจากเว็บเพจ

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอใน Office PowerPoint 2007 ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองบันทึกย่อ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนเว็บเพจ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ คัดลอก บน เมนูทางลัด

 2. ในแผ่นงานหรืองานนำเสนอ ให้คลิกขวาในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นคลิกที่ วาง บนเมนูทางลัด

  ตรวจสอบว่ารูปภาพที่คุณเลือกไม่ใช่ ไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังเว็บเพจอื่น หากคุณเลือกรูปภาพที่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บเพจอื่น โปรแกรมจะแทรกรูปภาพนั้นในเอกสารของคุณเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บเพจ แทนที่จะแทรกเป็นรูป

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอใน Office PowerPoint 2007 ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองบันทึกย่อ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. คลิกจุดที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  เมื่อต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกที่ แทรก

  หมายเหตุ   รูปภาพที่คุณแทรกจากแฟ้มจะ ฝัง ในแผ่นงานหรืองานนำเสนอ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มโดย ลิงก์ กับรูปภาพแทน ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกที่รูปภาพที่คุณต้องการแทรก คลิกลูกศรถัดจาก แทรก จากนั้นคลิกที่ เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังของภาพนิ่ง

 1. ใน Office PowerPoint 2007 คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง

  เมื่อต้องการเลือกหลายภาพนิ่ง ให้คลิกที่ภาพนิ่งแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกภาพนิ่งอื่น

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิกที่ ลักษณะพื้นหลัง แล้วคลิกที่ จัดรูปแบบพื้นหลัง

 3. คลิกที่ เติมสี จากนั้นเลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิกที่ แฟ้ม ค้นหารูปภาพที่ต้องการแทรก และคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  • เมื่อต้องการวางรูปภาพที่คุณคัดลอกไว้ ให้คลิก คลิปบอร์ด

  • เมื่อต้องการใช้ภาพตัดปะเป็นรูปภาพพื้นหลัง ให้คลิก ภาพตัดปะ จากนั้นในกล่อง ค้นหาข้อความ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบาย คลิป ที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดของคลิป

   เมื่อต้องการรวมภาพตัดปะ ที่มีให้ใน Microsoft Office Online ไว้ในการค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหาจาก Office Online และคลิกที่ ไป จากนั้น คลิกที่คลิปเพื่อแทรก

   หมายเหตุ  

   • เมื่อต้องการปรับความสว่างของรูปภาพ หรือความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนที่สว่าง (ความคมชัด) ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้คลิกที่บานหน้าต่าง รูปภาพ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ถ้าคุณเห็นเครื่องหมายกากบาทสีแดงแทนที่จะเป็นรูปภาพหรือภาพตัดปะ โปรดดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใน ฉันเห็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง แทนที่จะเป็นรูปภาพหรือภาพตัดปะ

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะใน Microsoft Office Word 2007 โปรดดูที่ แทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา