แชร์ไซต์หรือเอกสารกับผู้ที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

ถ้าองค์กรของคุณทำงานเกี่ยวข้องกับการแชร์เอกสาร หรือการทำงานร่วมกันโดยตรงกับผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือลูกค้า คุณก็อาจต้องการใช้ฟีเจอร์การแชร์ภายนอกของ SharePoint Online เพื่อแชร์เนื้อหากับบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของคุณที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ขององค์กรของคุณ

มีสามวิธีในการทำสิ่งนี้:

หมายเหตุ  มีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงไซต์ของคุณหรือเอกสารได้โดยใช้การเชิญที่คุณส่งให้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับคำเชิญของคุณอาจตัดสินใจไม่ใช้คำเชิญนั้น และส่งต่อคำเชิญให้ผู้อื่นที่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Microsoft* ของตนเอง หรือ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงาน ในการเข้าถึงไซต์หรือเอกสาร

หมายเหตุ  ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณต้องเปิดใช้งานการแชร์ภายนอกและตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะสามารถแชร์ไซต์หรือเอกสารได้ ให้ดูที่ จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อม SharePoint Online ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้ภายนอกคืออะไร

ผู้ใช้ภายนอก คือบุคคลภายนอกองค์กรของคุณที่สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint Online และเอกสารของคุณได้ แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ SharePoint Online หรือการสมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ผู้ใช้ภายนอกไม่ใช่พนักงาน คู่สัญญา หรือตัวแทนภายในสำหรับคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ

ผู้ใช้ภายนอกสืบทอดสิทธิ์การใช้ของลูกค้า SharePoint Online ที่เชิญพวกเขาให้ทำงานร่วมกัน นั่นคือ ถ้าองค์กรซื้อแผน E3 Enterprise และสร้างไซต์ที่ใช้ฟีเจอร์ขององค์กร ผู้ใช้ภายนอกจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ และ/หรือดูฟีเจอร์ขององค์กร ภายในไซต์คอลเลกชันที่พวกเขาได้รับเชิญมา ในขณะที่ผู้ใช้ภายนอกสามารถได้รับเชิญในฐานะสมาชิกโครงการเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่างๆ บนไซต์ได้ แต่พวกเขาจะไม่มีความสามารถเหมือนกับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบเต็มที่มีค่าใช้จ่ายภายในองค์กรของคุณ ให้ดูที่ จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อม SharePoint Online ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์ไซต์

เมื่อคุณแชร์ไซต์กับผู้ใช้ภายนอก คุณจะส่งคำเชิญที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบไซต์ของคุณ คุณสามารถส่งคำเชิญนี้ไปยังที่อยู่อีเมลใดๆ ก็ได้ เมื่อผู้รับยอมรับคำเชิญ พวกเขาจะเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียน เมื่อคุณแชร์ไซต์ คุณสามารถระบุชนิดของสิทธิ์บนไซต์สำหรับบุคคลนั้นได้

คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์หรือมีสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดจึงจะสามารถแชร์ไซต์กับผู้ใช้ภายนอกได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการแชร์กับผู้ใช้ภายนอก

 4. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ ให้เลือก แชร์

  รูปของคำสั่งการแชร์ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

 5. ในกล่องโต้ตอบ แชร์ ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ภายนอกที่คุณต้องการเชิญ ตัวอย่างเช่น: someone@outlook.com หรือ someone@contoso.com

  ข้อสังเกต: คุณยังสามารถใช้คำสั่ง แชร์ เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงไซต์แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในได้ ถ้าคุณต้องการทำสิ่งนี้ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 6. พิมพ์ข้อความที่จะรวมอยู่กับการเชิญ

 7. เมื่อต้องการกำหนดกลุ่มสิทธิ์ให้ผู้ใช้ภายนอก ให้เลือก แสดงตัวเลือก แล้วเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ

  เป็นความคิดที่ดีที่จะให้สิทธิ์ที่น้อยที่สุดที่ผู้ใช้ต้องการใช้เพื่อดำเนินการงานตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลที่คุณจะเชิญมีความจำเป็นเพียงแค่อ่านเนื้อหา ให้กำหนดกลุ่มผู้เยี่ยมชม ซึ่งมีสิทธิ์ในการอ่านตามค่าเริ่มต้นให้กับผู้ใช้นั้น ถ้าผู้ใช้ภายนอกต้องการแก้ไขหรืออัปเดตเนื้อหา ให้เพิ่มผู้ใช้ภายนอกนั้นเข้าไปในกลุ่มสมาชิก ซึ่งมีสิทธิ์ แก้ไข ตามค่าเริ่มต้น ให้ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ภายนอกเข้าไปในกลุ่มที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด


  รูปของกล่องโต้ตอบ แชร์ สำหรับไซต์ที่มีข้อมูลชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ภายนอก

 8. เลือก แชร์

ตามค่าเริ่มต้น การเชิญใดๆ ที่คุณส่งให้กับผู้ใช้ภายนอกจะหมดอายุภายใน 7 วัน ถ้าผู้ถูกเชิญไม่ยอมรับการเชิญภายใน 7 วัน และคุณยังคงต้องการให้บุคคลนั้นเข้าถึงไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องส่งการเชิญใหม่

เมื่อผู้ใช้ภายนอกได้รับการเชิญ พวกเขาสามารถเลือกปุ่มที่จะนำพวกเขาไปยังหน้าสำหรับลงชื่อเข้าใช้ไซต์ SharePoint Online ของคุณโดยใช้บัญชี Microsoft หรือ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ถ้าผู้ใช้ไม่มีบัญชี Microsoft พวกเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี Microsoft ได้ฟรี

แชร์เอกสารโดยการส่งหรือโพสต์ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมแบบไม่ระบุชื่อ

คุณสามารถสร้างลิงก์ของผู้เยี่ยมชมแบบไม่ระบุชื่อ แล้วแชร์ลิงก์นั้นโดยใช้สื่อใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณ ตัวอย่างเช่น โพสต์ลิงก์นั้นบนหน้าสื่อทางสังคม หรือวางลิงก์ลงในอีเมล คุณสามารถสร้างลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ให้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือสิทธิ์การดูเท่านั้นได้

คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์หรือมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดจึงจะสามารถแชร์เอกสารกับผู้ใช้ภายนอกได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การแชร์ภายนอกต้องเปิดอยู่ในการตั้งค่าบริการ Office 365 หรือศูนย์การจัดการ SharePoint Online (ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณมี) การแชร์ภายนอกต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ (แผนระดับองค์กรเท่านั้น)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. คลิกที่จุดไข่ปลา ... ที่อยู่ถัดจากเอกสารเพื่อเปิดหน้าต่างคำบรรยายของเอกสาร แล้วเลือก แชร์
  เริ่มแชร์เอกสารในไลบรารี SharePoint

 4. ในกล่องโต้ตอบ แชร์ ให้เลือก รับลิงก์

 5. เลือก สร้างลิงก์ สำหรับชนิดของสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบหมาย: สิทธิ์ ดูเท่านั้น หรือสิทธิ์ แก้ไข
  URL ของลิงก์ผู้เยี่ยมชมจะถูกสร้างขึ้น

 6. เลือก URL ของลิงก์ผู้เยี่ยมชม แล้วคัดลอก URL นั้น
  สร้างลิงก์ผู้เยี่ยมชมแบบไม่ระบุชื่อและคัดลอกลิงก์นั้น
  ขณะนี้ คุณสามารถวาง URL ของลิงก์ผู้เยี่ยมชมในสื่อที่คุณเลือกได้

 • ถ้าเอกสารอยู่ในไลบรารีไซต์ทีม สมาชิกคนอื่นๆ ของไซต์สามารถค้นหาลิงก์ผู้เยี่ยมชมได้ในกล่องโต้ตอบ แชร์ และส่งลิงก์นั้นไปให้ผู้อื่นได้

 • ถ้าไฟล์ที่คุณกำลังพยายามแชร์อยู่ในไลบรารีที่ใช้ การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล คุณจะไม่สามารถแชร์ไฟล์นั้นกับภายนอกได้

 • ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่ออาจถูกส่งต่อหรือแชร์กับคนอื่นผู้ซึ่งสามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้ได้ หลีกเลี่ยงการใช้ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อสำหรับเนื้อหาที่สำคัญ

 • ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าถึงเอกสารโดยใช้ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อจะสามารถดูหรืออ่านไฟล์ใน Office Online ที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น พวกเขาจะไม่สามารถเปิดไฟล์ในเวอร์ชันเดสก์ท็อปของโปรแกรม Office ที่สัมพันธ์กันได้

 • ถ้าการแชร์ภายนอกถูกปิดใช้งานที่ส่วนกลางในการตั้งค่าบริการ Office 365 หรือศูนย์การจัดการ SharePoint Online ลิงก์ที่แชร์ไว้ใดๆ จะหยุดทำงาน ถ้าฟีเจอร์นี้ได้รับการเปิดใช้งานใหม่ในภายหลัง ลิงก์เหล่านี้จะกลับมาทำงานได้ดังเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถปิดใช้งานลิงก์แต่ละลิงก์ที่ได้แชร์ไว้ได้ถ้าคุณต้องการเพิกถอนการเข้าถึงไปยังเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ดู ปิดใช้งานลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อ

 • ถ้าคุณแชร์เวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีแผ่นงาน Power View กับบุคคลอื่นภายนอกองค์กรของคุณ พวกเขาจะไม่สามารถดูแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊กเหล่านั้นได้

อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างลิงก์ผู้เยี่ยมชมกับเอกสารที่คุณแชร์กับพวกเขา

คุณอาจต้องการแชร์เอกสารบางรายการอย่างกว้างขวาง แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณอาจต้องการกระตุ้นให้ผู้อื่นแชร์เอกสารนั้นใหม่ สำหรับเอกสารดังกล่าว คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นสร้างลิงก์ผู้เยี่ยมชมแบบไม่ระบุชื่อกับเอกสารที่คุณแชร์กับพวกเขาได้

เมื่อต้องการอนุญาตความสามารถนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ไปที่ไลบรารีที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นสร้างลิงก์ผู้เยี่ยมชม

 4. เลือก ตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์ > ผู้ใช้และสิทธิ์ > สิทธิ์สำหรับไซต์ > การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง ให้เลือก อนุญาตให้สมาชิกแชร์ไซต์และไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการ

เมื่อผู้ใช้เลือกเอกสารที่คุณแชร์กับพวกเขา และเปิดกล่องโต้ตอบ แชร์ พวกเขาจะสามารถสร้างลิงก์ผู้เยี่ยมชมได้ โปรดสังเกตว่า พวกเขาจะสามารถสร้างได้เฉพาะลิงก์ผู้เยี่ยมชมที่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมแก้ไขเอกสาร ถ้าคุณให้สิทธิ์แก้ไขกับพวกเขาเมื่อคุณแชร์เอกสารในครั้งแรก ถ้าพวกเขามีเพียงสิทธิ์ในการดู พวกเขาจะสามารถสร้างได้เฉพาะลิงก์ผู้เยี่ยมชมที่อนุญาตสิทธิ์ในการดูเท่านั้น

สำหรับภาพรวมของ การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง ให้ดูที่ วิดีโอ: แชร์ไซต์โดยไม่มีการร้องขอการเข้าถึง

แชร์เอกสารที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของคุณ

คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์หรือมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดจึงจะสามารถแชร์เอกสารกับผู้ใช้ภายนอกได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การแชร์ภายนอกต้องเปิดอยู่ในการตั้งค่าบริการ Office 365 หรือศูนย์การจัดการ SharePoint Online (ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณมี) การแชร์ภายนอกต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ (แผนระดับองค์กรเท่านั้น)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. คลิกที่จุดไข่ปลา ... ที่อยู่ถัดจากเอกสารเพื่อเปิดหน้าต่างคำบรรยายของเอกสาร แล้วเลือก แชร์
  เริ่มแชร์เอกสารในไลบรารี SharePoint

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชิญบุคคล ถูกเลือกไว้ จาหกนั้นพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณกำลังเชิญให้แชร์เอกสาร ตัวอย่างเช่น someone@outlook.com หรือ somebody@gmail.com หรือ externaluser@contoso.com

 5. ในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้เหล่านี้: สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้

 6. ถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์ข้อความที่จะรวมไว้ในอีเมล ข้อความอาจรวมข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่คุณแชร์

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ อีเมลจะมีลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อไปยังเอกสาร ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่ออาจถูกส่งต่อหรือแชร์กับคนอื่นซึ่งสามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้ได้

 8. เลือก แชร์

ดูว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์หรือเอกสารที่ระบุได้บ้าง

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง แชร์ เพื่อดูรายการของบุคคลที่ได้แชร์เอกสารไว้อย่างรวดเร็ว

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์ได้บ้าง ให้คลิก แชร์ ที่ด้านบนขวาของหน้า แล้วเลือกลิงก์ที่อยู่หลัง แชร์กับ ในกล่องโต้ตอบ แชร์ เพื่อดูรายการของบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์นั้น

 • เมื่อต้องการดูว่าใครสามารถเข้าถึงเอกสาร โฟลเดอร์ หรือชุดเอกสารได้บ้าง ให้เลือกรายการในไลบรารีเอกสาร แล้วตวัด แชร์กับ บนแท็บ ไฟล์

ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของผู้ใช้

ถ้าไซต์ถูกแชร์กับผู้ใช้ภายนอก และคุณต้องการเพิกถอนการเข้าถึงไซต์ของผู้ใช้รายนั้น คุณสามารถทำได้โดยการเอาสิทธิ์สำหรับไซต์ของบุคคลนั้นออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการถอนการเชิญ

 4. เลือก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์ > ผู้ใช้และสิทธิ์ > ผู้ใช้และสิทธิ์

 5. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเอาผู้ใช้ออก

 6. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก ชี้ไปที่ การกระทำ > แล้วคลิก เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

 7. เลือก ตกลง

ปิดใช้งานลิงก์ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อ

คุณสามารถดูว่าเอกสารถูกแชร์ผ่านลิงก์ของผู้เยี่ยมชมแล้วหรือไม่ โดยการตรวจสอบเมนูคุณสมบัติสำหรับเอกสารนั้นๆ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก ไซต์ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ไซต์

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ไปยังไลบรารีที่มีเอกสารที่คุณต้องการเอาลิงก์ของผู้เยี่ยมชมออก

 4. ชี้ไปที่เอกสาร แล้วคลิกจุดไข่ปลาสามจุด ()

 5. เลือก ลิงก์ของผู้เยี่ยมชม ในประโยค เปิดให้ทุกคนที่มีลิงก์ของผู้เยี่ยมชม (ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์นี้ เอกสารของคุณอาจถูกตั้งค่าให้อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น)

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติที่แสดงว่าเอกสารถูกแชร์ไว้กับลิงก์ของผู้เยี่ยมชม

 6. ถัดจาก URL สำหรับลิงก์ของผู้เยี่ยมชม ให้เลือกปิดใช้งาน

 7. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการให้ลิงก์ถูกปิดใช้งานหรือไม่ ให้เลือก ปิดใช้งานลิงก์

  กล่องโต้ตอบจะถามว่าคุณต้องการให้ปิดใช้งานลิงก์ของผู้เยี่ยมชมสำหรับเอกสารที่แชร์ไว้เพื่อไม่ให้ลิงก์นั้นทำงานอีกต่อไปหรือไม่

เมื่อบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณพยายามเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้ลิงก์ของผู้เยี่ยมชม พวกเขาจะได้รับข้อความที่ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

นำไปใช้กับ:ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา