แชร์งานนำเสนอโดยใช้ OneDrive for Business

การใช้ Office 365 OneDrive for Business คุณสามารถแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นโดยให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวหรือแบบอ่านและเขียนแก่พวกเขาได้

หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้ OneDrive โปรดดูที่ แชร์งานนำเสนอบน OneDrive

  1. ใน PowerPoint Online ให้คลิกแท็บ แชร์

  2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ดูงานนำเสนอ และพิมพ์ข้อความ

  3. เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์การอ่านและเขียน ให้ทำดังนี้

    • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถอ่านงานนำเสนอของคุณได้อย่างเดียว ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก สามารถดูได้

    • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถอ่านและเขียนในงานนำเสนอของคุณได้ ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก สามารถแก้ไขได้

  4. คลิก แชร์

    หมายเหตุ    บุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยจะได้รับคำเชิญทางอีเมลที่มีลิงก์

นำไปใช้กับ: PowerPoint Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา