แชร์งานนำเสนอโดยใช้ OneDrive for Business

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้ Office 365 OneDrive for Business คุณสามารถแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นโดยให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวหรือแบบอ่านและเขียนแก่พวกเขาได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ OneDrive โปรดดูที่ แชร์งานนำเสนอบน OneDrive

 1. ใน PowerPoint Online ให้คลิกแท็บ แชร์ แชร์

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ดูงานนำเสนอ และพิมพ์ข้อความ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์การอ่านและเขียน ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถอ่านงานนำเสนอของคุณได้อย่างเดียว ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก สามารถดูได้

   ดูอย่างเดียว

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถอ่านและเขียนในงานนำเสนอของคุณได้ ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก สามารถแก้ไขได้

 4. คลิก แชร์

  หมายเหตุ: บุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยจะได้รับคำเชิญทางอีเมลที่มีลิงก์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×