แก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word

Word 2013 และ 2016 ช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็นเอกสาร Word ที่คุณสามารถแก้ไขได้ เนื้อหาที่วิดีโอนี้แสดงเกี่ยวกับการแก้ไข PDF ใน Word 2013 ยังสามารถใช้ได้กับ Word 2016 อีกด้วย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการแปลง PDF เป็นเอกสาร Word ที่สามารถแก้ไขได้ ให้คุณเปิดไฟล์เหมือนที่เปิดเอกสารอื่นๆ

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด

  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของ PDF แล้วคลิก เรียกดู

  3. ค้นหา PDF แล้วคลิก เปิด

เอกสารที่แปลงอาจไม่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบหน้าต่อหน้ากับเอกสารต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น บรรทัดและหน้าอาจถูกตัดในตำแหน่งที่ต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำไม PDF ของฉันจึงมีลักษณะแตกต่างไปเมื่อดูใน Word

เคล็ดลับ   การแปลงเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่มีข้อความเป็นส่วนใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกเอกสารเป็น PDF โปรดดู แปลงเอกสารเป็น PDF

นำไปใช้กับ: Word 2016, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา