แก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word

ด้วย Word 2013 คุณจะสามารถแปลง PDF เป็นเอกสาร Word และแก้ไขเนื้อหาได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการแปลง PDF ให้คุณเปิดรายการนั้นเหมือนกับที่ทำกับเอกสารอื่นๆ

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด

  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของ PDF แล้วคลิก เรียกดู

  3. ค้นหา PDF แล้วคลิก เปิด

เอกสารที่แปลงอาจไม่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบหน้าต่อหน้ากับเอกสารต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น บรรทัดและหน้าอาจถูกตัดในตำแหน่งที่ต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำไม PDF ของฉันจึงมีลักษณะแตกต่างไปเมื่อดูใน Word

เคล็ดลับ  การแปลงจะใช้ได้ดีที่สุดกับเอกสารที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Portable Document Format (PDF) เป็นรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้ในการแชร์เอกสารที่เป็นเวอร์ชันสุดท้าย

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกเอกสารเป็น PDF ให้ดู การแปลงเอกสารเป็น PDF เมื่อต้องการสร้างและบันทึกไฟล์ PDF เมื่อใช้โปรแกรม Office 2007 ให้ดูที่ 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft บันทึกเป็น PDF หรือ XPS

นำไปใช้กับ: Word 2016, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา