เอาโดเมนออกจาก Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เราได้รับการปรับปรุงบทความนี้ ส่งอีเมล และแจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณคิดเท่านั้น
อีเมล: คำติชมเนื้อหาผู้ดูแลระบบ Office 365

โทรศัพท์

ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างหรือไม่   

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: คุณจะเอาโดเมนของคุณได้เนื่องจากคุณต้องการเพิ่มไปยังแผนการสมัครใช้งานที่แตกต่างกันOffice 365 ได้อย่างไร หรือคุณต้องการยกเลิกการสมัครใช้งานได้อย่างไร คุณสามารถเปลี่ยนแผนหรือการสมัครใช้งานของคุณหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน

ก่อนที่คุณเริ่ม เอาสิ่งต่าง ๆ ที่จะยังคงใช้ชื่อโดเมน

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

วิธีการเอาชื่อโดเมนแบบกำหนดเองออก

การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 1. เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ใช้แต่ละราย เพื่อใช้โดเมนที่ไม่ใช่โดเมนที่คุณกำลังเอาออก ตัวเลือกหนึ่งคือ เปลี่ยนโดเมนกลับไปเป็นโดเมนเริ่มต้น: ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com

หรือถ้านี่เป็นบัญชีทดสอบ คุณสามารถเอาผู้ใช้ทั้งหมดออกได้

กลุ่มการแจกจ่าย

สำหรับแผนที่ใช้ Office 365 Small Business ให้ทำดังนี้

 • ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > เพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และอื่นๆ > กลุ่ม สำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่ม ให้เลือก แก้ไข แก้ไข แล้วเลือกชื่อโดเมนที่กำหนดเองชื่ออื่นหรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com

สำหรับแผนอื่นทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Exchange > ผู้รับ > กลุ่ม

 2. สำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเองในที่อยู่อีเมลนั้น ให้เลือก แก้ไข แก้ไข แล้วเปลี่ยนที่อยู่ SMTP และที่อยู่แบบกำหนดเองชนิดใดก็ตามเพื่อใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่นหรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการกลุ่มการแจกจ่าย

เว็บไซต์สาธารณะของคุณที่โฮสต์บน Office 365

สำหรับแผนที่ใช้ Office 365 Small Business ให้ทำดังนี้

 • ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 • เลือก จัดการเว็บไซต์สาธารณะของคุณ > เปลี่ยนที่อยู่ และเลือกชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่น หรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com

สำหรับแผนอื่นๆ ทั้งหมด ถ้าคุณได้ตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้ว ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. เลือก SharePoint และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 3. ถ้าคุณต้องการเก็บเว็บไซต์สาธารณะของคุณไว้ ให้คลิก โดเมนเว็บไซต์ และในกล่อง URL ใหม่ ให้เลือกชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่น หรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com หรือถ้าคุณต้องการลบเนื้อหาของเว็บไซต์สาธารณะ ให้เลือก ลบ

กำหนดระเบียน DNS สำหรับโดเมนด้วยตนเอง

 1. ถ้า Office 365 จัดการระเบียน DNS ของคุณ และถ้าคุณเพิ่มระเบียน DNS แบบกำหนดเองใดๆ ไปยัง Office 365 ให้เอาออก

  ไปที่หน้า โดเมน

  เลือกโดเมนที่คุณกำลังเอาออก และเลือก จัดการ DNS

  หมายเหตุ: ระเบียนที่ Office 365 เพิ่มสำหรับคุณ เมื่อ Office 365 ตั้งค่าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเอาโดเมนนั้นออก

 2. ถ้าคุณจัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณสำหรับโดเมนนี้ ให้ลบระเบียนใดๆ ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ที่คุณสร้างขึ้นที่ชี้ไปยังบริการ Office 365 ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาระเบียน DNS ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้ดูที่ ลิงก์ไปยังคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างระเบียน DNS

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าโดเมนย่อยใดๆ ไว้สำหรับชื่อโดเมนแบบกำหนดเองนี้ ให้เอาโดเมนย่อยเหล่านี้ออกด้วย

โดเมนเริ่มต้น

 1. ไปที่หน้า โดเมน

 2. บนหน้าโดเมน เลือกโดเมนที่ไม่อยู่คุณต้องการเอาออก

 3. เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  เลือกโดเมน และเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เอาโดเมนที่ใช้ศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อต้องการเอาโดเมนออกจากOffice 365 แรกทำให้แน่ใจว่าคุณเอาสิ่งต่าง ๆ ยังคง ใช้โดเมน แล้ว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า โดเมน

  ไปหน้าโดเมนในศูนย์การจัดการ O365
 3. บนหน้าโดเมน เลือกโดเมน นั้นแล้ว เลือกเอาออก

  เลือกโดเมน แล้วเลือกเอาออก

 4. บนหน้าเอาโดเมน เลือกเอาออก หรือทำตามคำแนะนำในพร้อมท์อื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้น

ถ้าคุณกำลังใช้ศูนย์การจัดการ "คลาสสิก" เก่ายังคง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

วิธีการเอาชื่อโดเมนแบบกำหนดเองออก

การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 1. เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ใช้แต่ละราย เพื่อใช้โดเมนที่ไม่ใช่โดเมนที่คุณกำลังเอาออก ตัวเลือกหนึ่งคือ เปลี่ยนโดเมนกลับไปเป็นโดเมนเริ่มต้น: ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com

หรือถ้านี่เป็นบัญชีทดสอบ คุณสามารถเอาผู้ใช้ทั้งหมดออกได้

กลุ่มการแจกจ่าย

สำหรับแผนที่ใช้ Office 365 Small Business ให้ทำดังนี้

 • ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > เพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และอื่นๆ > กลุ่ม สำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่ม ให้เลือก แก้ไข แก้ไข แล้วเลือกชื่อโดเมนที่กำหนดเองชื่ออื่นหรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com

สำหรับแผนอื่นทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Exchange > ผู้รับ > กลุ่ม

 2. สำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเองในที่อยู่อีเมลนั้น ให้เลือก แก้ไข แก้ไข แล้วเปลี่ยนที่อยู่ SMTP และที่อยู่แบบกำหนดเองชนิดใดก็ตามเพื่อใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่นหรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.onmicrosoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการกลุ่มการแจกจ่าย

เว็บไซต์สาธารณะของคุณที่โฮสต์บน Office 365

สำหรับแผนที่ใช้ Office 365 Small Business ให้ทำดังนี้

 • ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 • เลือก จัดการเว็บไซต์สาธารณะของคุณ > เปลี่ยนที่อยู่ และเลือกชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่น หรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com

สำหรับแผนอื่นๆ ทั้งหมด ถ้าคุณได้ตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้ว ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. เลือก SharePoint และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 3. ถ้าคุณต้องการเก็บเว็บไซต์สาธารณะของคุณไว้ ให้คลิก โดเมนเว็บไซต์ และในกล่อง URL ใหม่ ให้เลือกชื่อโดเมนแบบกำหนดเองชื่ออื่น หรือที่อยู่ ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com หรือถ้าคุณต้องการลบเนื้อหาของเว็บไซต์สาธารณะ ให้เลือก ลบ

กำหนดระเบียน DNS สำหรับโดเมนด้วยตนเอง

 1. ถ้า Office 365 จัดการระเบียน DNS ของคุณ และถ้าคุณเพิ่มระเบียน DNS แบบกำหนดเองใดๆ ไปยัง Office 365 ให้เอาออก

  ไปที่หน้า โดเมน

  เลือกโดเมนที่คุณกำลังเอาออก และเลือก จัดการ DNS

  หมายเหตุ: ระเบียนที่ Office 365 เพิ่มสำหรับคุณ เมื่อ Office 365 ตั้งค่าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเอาโดเมนนั้นออก

 2. ถ้าคุณจัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณสำหรับโดเมนนี้ ให้ลบระเบียนใดๆ ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ที่คุณสร้างขึ้นที่ชี้ไปยังบริการ Office 365 ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาระเบียน DNS ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้ดูที่ ลิงก์ไปยังคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างระเบียน DNS

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าโดเมนย่อยใดๆ ไว้สำหรับชื่อโดเมนแบบกำหนดเองนี้ ให้เอาโดเมนย่อยเหล่านี้ออกด้วย

โดเมนเริ่มต้น

 1. ไปที่หน้า โดเมน

 2. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมนที่ไม่ใช่โดเมนที่คุณต้องการเอาออก

 3. เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า โดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมน แล้วเลือก เอาโดเมนออก

  บนหน้าโดเมนจัดการ เลือกเอาโดเมน

 4. บนหน้าเอาโดเมน เลือกใช่ หรือทำตามคำแนะนำในตามพร้อมท์อื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้น

ถ้าชื่อโดเมนของคุณไม่สามารถเอาออกเนื่องจากจะถูกบล็อก โดยพื้นที่อื่นของบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ชื่อโดเมนยังคง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใช้การกระทำต่าง ๆ ที่อาจแก้ไขปัญหา

Office 365 โดเมนที่ไม่สามารถเอาออกจากรายการโดเมนของคุณ

 • คุณไม่สามารถเอาชื่อโดเมนเริ่มต้น contoso.onmicrosoft.com ที่คุณได้รับตอนลงทะเบียนใช้งานออกได้

 • ถ้าคุณได้ตั้งค่าการซิงค์ไดเรกทอรีแล้ว โดเมนจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้ contoso.mail.onmicrosoft.com ชื่อโดเมนนี้ไม่สามารถเอาออกได้

เคล็ดลับ: ยังคง ไม่ทำงานได้อย่างไร โดเมนของคุณอาจจำเป็นจะถูกเอาออกด้วยตนเอง การโทรให้เราและเราจะช่วยให้คุณจัดการนั้น

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนแผนหรือการสมัครใช้งานของคุณ

ยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×