เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาสำหรับ Microsoft Office คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เอาทุกภาษาหรือแบบอักษรที่คุณไม่ต้องการ หรือไม่ต้องใช้การแก้ไข ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษาแก้ไขที่แตกต่างกันหรือแบบอักษรลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าการแก้ไข แสดง หรือช่วยให้การกำหนดลักษณะภาษาและเพิ่มแบบอักษรใหม่กัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาการแก้ไขสำหรับภาษาที่คุณไม่ได้ใช้ออก

เอาฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

เอาการแก้ไขสำหรับภาษาที่คุณไม่ได้ใช้ออก

สิ่งสำคัญ  คุณไม่สามารถเอาภาษาหลักในรายการ เปิดใช้งานภาษาการแก้ไข ออกได้ ถ้าภาษาหนึ่งถูกแสดงรายการว่าเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณ และคุณต้องการเอาภาษานั้นออก คุณต้องเลือกภาษาอื่นเป็นภาษาเริ่มต้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข เลือกภาษาที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก

  หมายเหตุ  

  • ถ้าคุณสร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นก่อนจะลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออก ข้อความจะยังคงอยู่ในเอกสาร แม้หลังจากที่คุณเอาภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออกแล้ว

  • ถ้าก่อนที่จะลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่น คุณได้สร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นและได้กำหนดภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความในเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองไว้ การตั้งค่าการพิสูจน์อักษรภาษาญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ แม้หลังจากที่คุณได้ลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ไปแล้วก็ตาม

  • หลังจากที่คุณลบภาษาญี่ปุ่นจากภาษาที่เปิดใช้งาน ภาษาญี่ปุ่นจะยังคงแสดงรายการในกล่องโต้ตอบ ภาษา เป็นภาษาการพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า

เอาฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 (ใช้กับ Office 2010, Office 2013 และ Office 2016)

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล

 2. ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ลบ หรือแสดงและซ่อนฟอนต์

 3. เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows Vista (ใช้กับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล

 2. คลิก ติดตั้งหรือเอาฟอนต์ออก

 3. คลิกขวาที่ฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows XP (ใช้กับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. ในแผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ ฟอนต์

 2. ลบฟอนต์ที่คุณไม่ต้องการออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, OneNote 2016, PowerPoint 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, OneNote 2010, Word 2010, Excel 2016, Visio Standard 2010, Word 2016, Access 2016, Access 2013, PowerPoint 2016, Project Professional 2016, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Outlook 2016, Excel 2010, Publisher 2016, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project Standard 2016, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา