เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นออกจากเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word 2010 ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้หลายคน ลองใช้ Office 365

ในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงของฉันกำลังแสดงอยู่

การทำความเข้าใจฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะตรวจสอบเอกสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นได้อย่างไร

ฉันจะลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นของฉันได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไร

วิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่ซ่อนอยู่

ฉันสามารถใช้ทั้งการติดตามและซ่อนการติดตามด้วยกันได้ไหม

การเปลี่ยนแปลงของฉันกำลังแสดงอยู่

คุณได้รับเอกสารในข้อความอีเมลจากผู้ร่วมงานของคุณ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเอกสารที่คุณต้องการจะทำงาน ดังนั้น คุณจึงบันทึกเอกสารดังกล่าวด้วยชื่อใหม่และปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการของคุณ แต่คุณไม่เคยทราบว่าผู้ร่วมงานของคุณได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ในเอกสารต้นฉบับด้วย เนื่องจากคุณไม่เห็นข้อคิดเห็นเหล่านั้นในสำเนาของคุณ

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะส่งเอกสารนี้ไปให้ลูกค้าของคุณแล้ว แต่คุณต้องการส่งเอกสารที่เป็นเวอร์ชันของคุณ ไม่ใช่การรวบรวมเอกสารต้นฉบับ ข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และการอัปเดตของคุณ

หรือในกรณีที่คุณใช้ฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Office Word 2007 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับจดหมายสมัครงานของคุณ ตอนนี้คุณต้องการส่งจดหมายนั้นไปยังผู้จ้าง ซึ่งเขาควรจะได้เห็นผลลัพธ์ของการแก้ไขของคุณ ไม่ใช่กระบวนการความคิดที่คุณใช้จนได้ผลลัพธ์ดังกล่าว

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม คุณอาจต้องมึนงงเมื่อผู้ที่ได้รับเอกสารของคุณรายงานว่าเอกสารนั้นอ่านยาก ซึ่งเต็มไปด้วยการขีดทับ ขีดเส้นใต้ และบอลลูนข้อคิดเห็นทางด้านข้าง ดูนี่สิ! มีย่อหน้าหนึ่งในจดหมายของคุณมีประเด็นต่างๆ สามประเด็นที่แสดงในรูปแบบขีดทับ และทักษะที่คุณต้องการเน้นในครั้งนี้ถูกแสดงในข้อความที่ขีดเส้นใต้ นี่อาจทำให้คุณไม่ได้งานที่หวังไว้

เอกสารที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ข้อความนี้ไม่อยู่ในเอกสารเมื่อคุณส่ง Word ค้นหาและแสดงเนื้อหานี้ได้อย่างไร คุณจะทำอย่างไรไม่ให้ Word ทำเช่นนี้

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณอาจไม่ทราบ แต่คุณกำลังทำงานกับฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือข้อคิดเห็นใน Word โดยปกติแล้ว เมื่อ Word ติดตามการเปลี่ยนแปลง Word จะแสดงการลบในบอลลูนที่อยู่ในระยะขอบ และแสดงการแทรกเป็นข้อความที่ขีดเส้นใต้ การลบ — และข้อคิดเห็น (หรือ "คำอธิบายประกอบ") — ยังสามารถแสดงเพื่อให้ปรากฏแบบอินไลน์

มีวิธีการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นอยู่มากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำในขณะที่มีการเปิดฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ถูกแทรกลงไปจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร จนกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกยอมรับหรือปฏิเสธ (หรือถูกลบ ในกรณีที่เป็นข้อคิดเห็น)

หมายเหตุ: การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะไม่ลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่มีอยู่ออกจากเอกสาร แต่การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะช่วยให้คุณสามารถดูเอกสารได้โดยไม่ต้องเสียเวลามองผ่านการขีดทับ การขีดเส้นใต้ และบอลลูนต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะตรวจสอบเอกสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นได้อย่างไร

Office Word 2007 มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ตัวตรวจสอบเอกสาร ที่ทำให้คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ตรวจสอบ

 4. รีวิวผลลัพธ์การตรวจสอบ ถ้าตัวตรวจสอบเอกสารพบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะถูกพร้อมท์ให้คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจาก ข้อคิดเห็น การตรวจทานแก้ไข เวอร์ชัน และคำอธิบายประกอบ

 5. คลิก ตรวจสอบซ้ำ หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

ฉันจะลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และลบข้อคิดเห็น วิธีการมีดังนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นถัดจากแต่ละรายการต่อไปนี้

  • ข้อคิดเห็น

  • คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

  • การแทรกและการลบ

  • การจัดรูปแบบ

  • ผู้รีวิว (ชี้ไปที่ ผู้รีวิว และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก ผู้รีวิวทั้งหมด ไว้)

   ถ้าเครื่องหมายถูกไม่ปรากฏถัดจากรายการ ให้คลิกรายการเพื่อเลือกรายการ

 3. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยอมรับ

   • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ปฏิเสธ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดในเอกสารได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ และข้อคิดเห็นทั้งหมดถูกลบแล้ว

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

 • ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก ปฏิเสธ แล้วคลิก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

 • เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออก คุณต้องลบข้อคิดเห็นเหล่านั้น ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไร

คุณอาจคิดว่าคุณเอาข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกแล้ว หรือคุณอาจได้รับเอกสารจากใครบางคนโดยไม่ทราบว่าเอกสารนั้นมีข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่แล้ว Word มีวิธีการจัดเก็บรายการเหล่านี้โดยที่คุณไม่ทราบได้อย่างไร

คุณหรือบุคคลที่ส่งเอกสารอาจซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นไว้ เพื่อทำให้เอกสารอ่านได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามไม่ได้เอาการเปลี่ยนแปลงนั้นออก การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะยังคงอยู่ในเอกสารจนกว่าคุณจะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Word และการตั้งค่าที่คุณกำลังใช้อยู่ การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นอาจปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อคุณหรือใครก็ตามเปิดเอกสาร

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และลบข้อคิดเห็นก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารกับผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

วิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่ซ่อนอยู่

มีหลายวิธีในการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ซึ่งอาจทำให้คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเหล่านั้นไม่อยู่ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น

 • กล่อง แสดงเพื่อรีวิว    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม กล่อง แสดงเพื่อรีวิว จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในโหมดการแสดงโหมดใด นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแสดงเอกสารของคุณด้วย ถ้าคุณคลิก ขั้นสุดท้าย หรือ ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ให้เลือก มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย หรือ มาร์กอัปการแสดงต้นฉบับ

  รูป Ribbon ของ Word

 • แสดงมาร์กอัป    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม คุณสามารถใช้รายการ แสดงมาร์กอัป เพื่อซ่อนข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้ รายการที่ถูกกาเครื่องหมายถูกภายใต้ แสดงมาร์กอัป จะถูกแสดง โดยที่รายการที่ไม่มีเครื่องหมายถูกจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงรายการ เช่น การแทรกและการลบ ให้คลิกที่รายการบนเมนู แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

ทำไม Microsoft Office Word ถึงแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นตามค่าเริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้นของ Word การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแจกจ่ายเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็นโดยไม่ตั้งใจ ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน คือ แสดงขั้นสุดท้ายพร้อมมาร์กอัป

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถใช้ทั้งการติดตามและซ่อนการติดตามด้วยกันได้ไหม

ถ้าคุณต้องการเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นไว้ในเอกสาร และคุณต้องการแชร์เอกสารโดยไม่ให้ผู้อื่นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแยกสำเนาของเอกสาร สร้างสำเนาสาธารณะสำหรับการแจกจ่าย และเก็บสำเนาส่วนตัวไว้สำหรับตัวคุณเอง ในเอกสารเวอร์ชันสาธารณะ ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด และลบข้อคิดเห็นทั้งหมด ดังที่อธิบายในบทความนี้ ในเอกสารเวอร์ชันส่วนตัว คุณสามารถปล่อยการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นไว้อย่างนั้นได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×