เหตุใดระยะห่างบรรทัดใน Word จึงเปลี่ยนแปลงไป

อาการ

คุณอาจประสบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับระยะห่างบรรทัดดังต่อไปนี้

 • ระยะห่างระหว่างย่อหน้าเพิ่มขึ้น

 • ระยะห่างของบรรทัดในย่อหน้ากว้างกว่าที่คาดไว้

 • มีการเว้นระยะที่ไม่คาดคิดบนหน้า

สาเหตุ

Microsoft Office Word 2007 แนะนำแม่แบบเริ่มต้นที่ออกแบบมาใหม่สำหรับการสร้างเอกสาร

แม่แบบใหม่นี้ใช้แบบอักษรซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงความยากง่ายในการอ่าน จากข้อมูลใน บล็อก ซึ่งใช้งานอยู่ในระหว่างการพัฒนา Word 2007 ระบุว่า "แบบอักษรใหม่ๆ ที่ใช้ใน Word จะอาศัยเทคโนโลยี ClearType เพื่อแสดงตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่ายขึ้นบนจอภาพสมัยใหม่ส่วนใหญ่" Calibri คือแบบอักษรเริ่มต้นแบบใหม่สำหรับเนื้อความ และ "เพื่อเสริมลักษณะของ Calibri จึงมีการเลือกแบบอักษร Cambria มาใช้เป็นหัวเรื่อง"

นอกจากนี้ แม่แบบเริ่มต้นสำหรับการสร้างเอกสารใหม่ใน Word 2007 ยังใช้ระยะบรรทัดที่ "ห่างมากขึ้น" และเพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า ระยะบรรทัดที่ห่างมากขึ้นนี้จริงๆ แล้วมากกว่าระยะบรรทัดแบบ 1 เท่าเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ (ซึ่งไม่ใช่ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า หรือแม้แต่ 1.5 เท่า) จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือเพื่อให้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นในบล็อกข้อความ ซึ่งจะทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากผู้ใช้ Word ส่วนใหญ่จะกด ENTER สองครั้งหลังจากแต่ละย่อหน้า การตั้งค่าเริ่มต้นใน Word 2007 จึงสร้างช่องว่างเพิ่มเติมดังกล่าวไว้ภายใน เพื่อให้ลูกค้ากดปุ่ม ENTER เพียงครั้งเดียวเมื่อต้องการเพิ่มระยะระหว่างย่อหน้า

1. ระยะบรรทัด 1.0 เท่า ไม่มีบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

2. ระยะบรรทัด 1.15 เท่าและมีบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

การแก้ไขปัญหา

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการให้มีลักษณะเหมือนเอกสาร Word 2003

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 3. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 5. ชี้ไปที่ แบบอักษร และภายใต้ ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก Office แบบคลาสสิก

 6. ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารทั้งหมดด้วยชุดลักษณะและแบบอักษรของ Word 2003 ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  เอกสารในอนาคตทั้งหมดจะเปิดขึ้นด้วยชุดลักษณะและแบบอักษรเริ่มต้นของ Word 2003

  หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการใช้การจัดรูปแบบ Word 2007 ที่ได้รับการปรับปรุง ให้สลับไปที่ชุดลักษณะ Word 2007 และชุดแบบอักษร Office คุณสามารถสลับกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณในภายหลังได้โดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ (ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ)

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา