เหตุใดระยะห่างบรรทัดใน Word จึงเปลี่ยนแปลงไป

อาการ

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับระยะห่างบรรทัดต่อไปนี้:

 • การเพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้า

 • ระยะห่างมากกว่าที่กำหนดระหว่างบรรทัดในหนึ่งย่อหน้า

 • ระยะห่างที่ไม่คาดคิดบนหน้า

สาเหตุ

Microsoft Office Word 2007 ขอแนะนำเทมเพลตเริ่มต้นแบบใหม่สำหรับการสร้างเอกสาร

เทมเพลตใหม่ใช้ฟอนต์ที่มีการออกแบบมาให้อ่านได้ง่าย ตามบล็อกที่เคยมีการใช้งานในช่วงระหว่างการพัฒนา Word 2007 "ฟอนต์แบบใหม่ที่ใช้ใน Word จะใช้เทคโนโลยี ClearType ซึ่งทำให้ฟอนต์ที่แสดงมีความชัดเจนและอ่านง่ายยิ่งขึ้นบนจอสมัยใหม่โดยส่วนใหญ่" Calibri เป็นฟอนต์เริ่มต้นแบบใหม่สำหรับเนื้อความและ "เพื่อทำให้ลักษณะของ Calibri ดูสมบูรณ์ จึงเลือกใช้ Cambria กับส่วนหัว"

นอกจากนี้ เทมเพลตเริ่มต้นของการสร้างเอกสารใหม่ใน Word 2007 ยังใช้ระยะห่างบรรทัด "แบบสบายๆ" และเพิ่มพื้นที่ระหว่างบรรทัดด้วย ระยะห่างบรรทัดแบบสบายๆ ตามจริงอยู่ที่เพียง 15 เปอร์เซ็นต์มากกว่าระยะห่าง 1 เท่า (ไม่ใช่ระยะห่าง 2 เท่าหรือแม้กระทั่ง 1.5 เท่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องว่างมากขึ้นในกลุ่มข้อความ ซึ่งทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากผู้ใช้ Word หลายคนกด ENTER 2 ครั้งทุกย่อหน้า การตั้งค่าเริ่มต้นของ Word 2007 จะสร้างในพื้นที่เพิ่มเติมนั้น ลูกค้าต้องกด ENTER เพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มพื้นที่ระหว่างบรรทัด

ระยะบรรทัดใน Word 2003 และ Word 2007

1. ระยะห่างบรรทัด 1.0 ไม่มีบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

2. ระยะห่างบรรทัด 1.15 และบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

การแก้ไขปัญหา

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการให้ดูเหมือนเอกสารของ Word 2003

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  ปุ่มเปลี่ยนลักษณะ

 3. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 5. ชี้ไปที่ ฟอนต์ และภายใต้ ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก Office แบบคลาสสิก

 6. ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารทั้งหมดด้วยชุดสไตล์และฟอนต์ของ Word 2003 ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ จากนั้นคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  เอกสารต่อไปทั้งหมดจะเปิดด้วยชุดสไตล์และฟอนต์เริ่มต้นของ Word 2003

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้การจัดรูปแบบที่อัปเดตของ Word 2007 ให้สลับไปเป็นชุดสไตล์ของ Word 2007 และชุดฟอนต์ของ Office คุณสามารถสลับกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นแบบกำหนดเองในภายหลังโดยคลิกที่ รีเซ็ตเป็นสไตล์ด่วนจากเทมเพลต (ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก เปลี่ยนสไตล์ และชี้ไปที่ ชุดสไตล์ จากนั้นคลิก รีเซ็ตเป็นสไตล์ด่วนจากเทมเพลต)

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×