เล่นดนตรีในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเล่นเพลงในเบื้องหลังของการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงบนพีซีของฉัน

  2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

  3. บนแท็บ เล่น ให้เลือก เล่นแบบเบื้องหลัง

    เล่นเพลงในเบื้องหลัง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้เพลงจากเว็บ ให้ดาวน์โหลดเพลงนั้นลงในพีซีของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถใช้เพลงนั้นในงานนำเสนอได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint Online คุณสามารถเล่นเพลงและเอฟเฟ็กต์เสียงอื่น ๆ ที่คุณเพิ่มลงในสไลด์ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint แต่คุณไม่สามารถเพิ่มจากภายใน PowerPoint Online ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเล่นเพลงหรือเสียงอื่น ๆ ในสไลด์ของคุณ

คุณต้องการเล่นหลายเพลงในสไลด์ต่างๆ ใช่หรือไม่

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณประสบปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นๆ ได้ เช่น Audacity® เพื่อเชื่อมเพลงเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งไฟล์ เพื่อที่จะสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดการนำเสนอสไลด์

เนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ PowerPoint for Apple Macintosh ให้ดูที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×