เลือก Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิต หรือเวอร์ชัน 32 บิต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Office 2016 เวอร์ชัน 32 บิต จะถูกติดตั้งตามค่าเริ่มต้นของ Office อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่ๆ ใช้งาน Windows เวอร์ชัน 64 บิต การตัดสินใจว่าจะติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต หรือใช้งานเวอร์ชัน 32 บิตต่อไป จึงเป็นเรื่องสำคัญ เวอร์ชันที่เหมาะสมกับคุณจะขึ้นอยู่กับแผนการใช้งาน Office ของคุณ

ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการติดตั้งเวอร์ชันใดอยู่แล้ว ให้ดูขั้นตอนในหัวข้อ พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะมีทรัพยากร เช่น การประมวลผลและหน่วยความจำ มากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในเวอร์ชัน 32 บิต นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 64 บิต ยังสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้มากกว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 32 บิต (มากถึง 18.4 ล้านเพตะไบต์) ดังนั้น ถ้าสถานการณ์ของคุณคือ คุณมีไฟล์และ/หรือทำงานด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะทำให้เวอร์ชัน 64 บิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณเมื่อ:

 • คุณมีการทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ในระดับองค์กรที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน, PivotTable หลายตาราง, การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก, PowerPivot, แมป 3D, PowerView หรือการรับและแปลง Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้นี้กว่าในกรณีเหล่านี้ ดู ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ Excel, ข้อกำหนดและขีดจำกัดของแบบจำลองข้อมูล, and การใช้งานหน่วยความจำของ Excel รุ่น 32 บิต.

 • คุณมีการทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณมีการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 GB ใน Project โดยเฉพาะถ้าโครงการมีโครงการย่อยอีกเป็นจำนวนมาก

 • องค์กรของคุณต้องการการป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) ด้วยฮาร์ดแวร์สำหรับแอปพลิเคชัน Office DEP เป็นชุดเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย สำหรับการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต DEP จะถูกบังคับใช้เสมอ ในขณะที่การติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า DEP โดยใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่ม

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ขึ้นใช้เองภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร การใช้ Office เวอร์ชัน 64 บิตอนุญาตให้คุณสามารถส่งโซลูชันได้ทั้งแบบเวอร์ชัน 64 บิตและเวอร์ชัน 32 บิต นักพัฒนาโซลูชันของ Office สำหรับใช้เองภายในองค์กร ควรมีการเข้าถึง Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิต สำหรับการทดสอบและการอัปเดตโซลูชันเหล่านี้

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชัน 32 บิต คุณจะต้องติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิต

เคล็ดลับ: นอกจากให้การสนับสนุน Windows เวอร์ชัน 32 บิตแล้ว Office เวอร์ชัน 32 บิตยังได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิตด้วย

โดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และนักพัฒนา ควรตรวจสอบสถานการณ์ต่อไปนี้ด้วย ซึ่ง Office เวอร์ชัน 32 บิตอาจยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองหรือองค์กรของคุณ

 • คุณมี COM Add-in เวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ COM Add-In เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต บน Windows เวอร์ชัน 64 บิต นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองติดต่อกับผู้ขาย COM Add-In แล้วขอเวอร์ชัน 64 บิตได้

 • คุณใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ เช่น ตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) หรือตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare โค้ด VBA ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อใช้เวอร์ชัน 64 บิต หรือ 32 บิต นอกจากคุณจะใช้คำสั่ง Declare เพื่อเรียกใช้ Windows API โดยใช้ชนิดข้อมูลเวอร์ชัน 32 บิต เช่น ชนิด Long สำหรับตัวชี้และจุดจับ ในกรณีส่วนใหญ่ การเพิ่ม PtrSafe ลงใน Declare และการแทนที่ชนิด Long ด้วย LongPtr จะทำให้คำสั่ง Declare สามารถเข้ากันได้กับทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณี (ซึ่งพบได้ยาก) คือไม่มี API เวอร์ชัน 64 บิตให้ Delcare สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง VBA อะไรบ้างที่จำเป็นในการทำให้สามารถเรียกใช้บน Office เวอร์ชัน 64 บิตได้ ให้ดู Visual Basic เวอร์ชัน 64 บิต สำหรับภาพรวมของแอปพลิเคชัน

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิต สำหรับ Outlook เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตมีจำนวนมากขึ้น การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI, Add-In, หรือแมโครเวอร์ชัน 32 บิตขึ้นใหม่เป็นเวอร์ชันสำหรับ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตจึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำ แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำให้ทำงานได้ใน Outlook เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้นต่อไปก็ได้ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมแอปพลิเคชัน Outlook สำหรับแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้ดู การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI บนแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตและ การอ้างอิงสำหรับ Outlook MAPI

 • คุณกำลังเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์หรือวัตถุ OLE เวอร์ชัน 32 บิต คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ OLE เวอร์ชัน 32 บิตที่มีการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณกำลังใช้ SharePoint Server 2010 และคุณจำเป็นต้องมุมมองการแก้ไขในแผ่นข้อมูล คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อใช้ฟังก์ชันการใช้งานมุมมอง การแก้ไขในแผ่นข้อมูล ใน SharePoint Server 2010 ที่มีไคลเอ็นต์ Office เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณต้องมีไฟล์ฐานข้อมูล .mde, .ade, and .accde ของ Microsoft Access เวอร์ชัน 32 บิต ในขณะที่คุณสามารถคอมไพล์ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตใหม่ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับเวอร์ชัน 64 บิตได้นั้น คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ใน Access เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณจำเป็นต้องมีตัวแก้ไขสมการดั้งเดิม หรือไฟล์ WLL (ไลบรารี Add-In สำหรับ Word) ใน Word คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิมและเรียกใช้ไฟล์ WLL ใน Word เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณมีไฟล์สื่อเก่าที่ถูกฝังอยู่ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ซึ่งไม่มีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณเวอร์ชัน 64 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

คุณไม่สามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิตไปพร้อมๆ กับ Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือแอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลนเวอร์ชัน 32 บิต เช่น Visio หรือ Project เวอร์ชัน 32 บิตได้ ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตพร้อมกับเวอร์ชัน 64 บิตได้

เช่น ถ้าคุณมีการติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 32 บิตไว้ก่อนหน้า และคุณต้องการติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน ดู ถอนการติดตั้ง Office 2016, Office 2013 หรือ Office 365 จากพีซี สำหรับขั้นตอนในการทำเช่นนั้น

การพยายามติดตั้งเวอร์ชันที่ต่างกัน 2 เวอร์ชันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ “Office (เวอร์ชัน 64 บิต หรือ 32 บิต) ไม่สามารถติดตั้งได้” เมื่อคุณพยายามติดตั้ง

เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้ง

Office เวอร์ชัน 32 บิต จะถูกติดตั้งตามค่าเริ่มต้น ถ้านี่เป็นเวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

วิธีการติดตั้ง Office ขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ Office ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office สำหรับการใช้งานที่บ้าน หรือ Office สำหรับธุรกิจ ดู แผน Office สำหรับการใช้งานที่บ้าน และ Office สำหรับธุรกิจ สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแผน

เลือกแผนของคุณจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตทีละขั้นตอนสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ

ถ้านี่เป็นชุดโปรแกรม Office ใหม่และคุณยังไม่ได้แลกใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ) และเชื่อมโยงกับ บัญชี Microsoft ของคุณ ให้ดู แลกใช้คีย์ผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงบัญชี Microsoft กับ Office ของคุณ ก่อนทำตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มติดตั้ง Office
 1. ไปยัง www.office.com/myaccount ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft ที่เชื่อมโยงกับ Office ขอคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้เดี๋ยวนี้ ถ้าคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น ให้ลงชื่อออกจากบัญชีนั้นแล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย บัญชี Microsoft ที่ถูกต้อง

  สกรีนช็อตของหน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ไม่สำเร็จ ให้ลองลงชื่อเข้าอีกครั้งด้วยบัญชีที่ถูกต้อง หรือดู "นี่เป็นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง Office และการติดตั้งอีกครั้ง" สำหรับรายการตัวเลือก ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ควรลองทำเมื่อคุณจำ บัญชี Microsoft ของคุณไม่ได้

 2. หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 และหน้าจอของคุณมีลักษณะเหมือนทางด้านล่าง คุณจำเป็นต้องเลือก ติดตั้ง > ก่อน

  สำหรับแผน Office 365 ให้เลือก ติดตั้ง > บนโฮมเพจบัญชี Office ของฉัน

  เลือก ภาษาและตัวเลือกการติดตั้ง (สำหรับการติดตั้ง Office 2013 ให้เลือก ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4)

  ตัวเลือกภาษาและการติดตั้งสำหรับ Office 365
 3. ในหน้าภาษาและตัวเลือกการติดตั้ง ให้เลือกลิงก์ ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม

  บนหน้าตัวเลือกการติดตั้งภาษา ให้เลือกลิงก์ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม
 4. ในหัวข้อ Office เวอร์ชันอื่น ให้เลือก Office เวอร์ชัน 64 บิต จากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ติดตั้ง

  สกรีนช็อตของรายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกตัวเลือกการติดตั้ง Office - 64 บิต

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า “เดี๋ยวก่อน คุณยังไม่ควรติดตั้ง Office 2016 ตอนนี้” ซึ่งหมายความว่า Office ตรวจพบปัญหาความเข้ากันได้กับสิ่งอื่นที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกลิงก์ เรียนรู้เหตุผล ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือดูส่วน แก้ไขปัญหา ด้านล่าง

 5. ให้ไปที่ป็อปอัพการติดตั้งที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วคลิก ใช้งาน (ใน Internet Explorer), ตั้งค่า (ใน Chrome) หรือ บันทึกไฟล์ (ใน Firefox)

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Edge คลิก บันทึก แล้ว คลิก เรียกใช้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเบราว์เซอร์: คลิก เรียกใช้ ใน Internet Explorer, คลิก ตั้งค่า ใน Chrome, คลิก บันทึกไฟล์ ใน Firefox

  ถ้าคุณเห็นพร้อมท์ควบคุมบัญชีผู้ใช้ที่ระบุว่า คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้คลิก ใช่

  เริ่มการติดตั้ง

  หน้าต่างแสดงความคืบหน้าของการติดตั้ง Office
 6. การติดตั้งจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณเห็นวลี "เสร็จเรียบร้อย! ติดตั้ง Office แล้วในขณะนี้" และภาพเคลื่อนไหวที่แสดงว่าคุณจะค้นหาแอปพลิเคชัน Office ได้ที่ไหนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำในเพจต่างๆ ตัวอย่างเช่น คลิก เริ่ม > แอปทั้งหมด เพื่อดูว่าแอปอยู่ที่ไหน แล้วเลือก ปิด

  Office ถูกติดตั้งแล้ว เลือกปิด
 7. เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Office ทันทีโดยเปิดแอปใดๆ ก็ได้ เช่น Word หรือ Excel ในกรณีส่วนใหญ่ Office จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน และหลังจากที่คุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยคลิก ยอมรับ

  ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ด้วยการคลิกยอมรับ
 8. Office อาจเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเห็นตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft Office ทำตามพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งาน Office ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ดู เปิดใช้งาน Office 365, Office 2016 หรือ Office 2013

  แสดงตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft Office

เคล็ดลับ: ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ!

การแก้ไขปัญหา

ถ้า Office ใช้เวลานานมากในการติดตั้ง อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่ทำได้ โปรดดูที่ เหตุใด Office จึงใช้เวลานานในการติดตั้ง คุณอาจต้องการลองการติดตั้ง Office โดยใช้ ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์ Office 2016

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะพยายามติดตั้ง Office และข้อความนั้นมีลิงก์ เรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกลิงก์เพื่อดูข้อมูลวิธีแก้ไขปัญหา ถ้าไม่มีลิงก์ ดู แก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office และ Office 365

ถ้าปุ่ม ติดตั้ง ของคุณเป็นสีเทา ให้ดูปุ่มติดตั้งไม่ติดตั้ง Office

ถ้าคุณได้รับข้อความที่ว่า “เดี๋ยวก่อน คุณยังไม่ควรติดตั้ง Office 2016 ตอนนี้” ซึ่งหมายความว่า Office ตรวจพบปัญหาความเข้ากันได้กับสิ่งอื่นที่คุณติดตั้งไว้ ดูหนึ่งในบทความวิธีใช้ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณได้ และคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้ง Office ของคุณ โปรดบอกเราว่าคุณพยายามทำอะไรและประสบปัญหาในขั้นตอนไหน และเราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนของเราซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้ คุณอาจลงชื่อเข้าใช้ผิดบริการ โปรดดูที่ Office 365 ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้จากที่ใด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณที่http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

  ถ้าคุณไม่เห็น Office แสดงอยู่ในรายการ แผนของคุณอาจไม่ได้รวมแอปพลิเคชัน Office ไว้ด้วย ถ้าคุณทราบว่าแผนของคุณมี Office คุณอาจยังไม่ได้รับมอบสิทธิ์การใช้งาน ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีผลิตภัณฑ์ Office 365 ชนิดใดและฉันได้รับมอบสิทธิ์การใช้งานใด ถ้าไม่มี Office แสดงอยู่ในรายการ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Office 365 ของคุณเพื่อให้มอบสิทธิ์การใช้งานให้กับคุณ

 2. ในหน้า Office ให้ไปที่ Office เวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้ง เช่น ผู้ดูแลระบบของคุณอาจให้สิทธิ์ในการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 แก่คุณ

  ถ้าคุณมีตัวเลือก ให้เลือกว่าต้องการติดตั้ง Office เวอร์ชันใด เลือกภาษา แล้วเลือก ติดตั้ง

  สิ่งสำคัญ: นอกจากนี้ กระบวนการติดตั้ง Office 2016 จะถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2013 ทั้งหมด ดู ข้อผิดพลาด “เดี๋ยวก่อน คุณยังไม่ควรติดตั้ง Office 2016 ตอนนี้” หรือ ฉันจะติดตั้ง Office 2013 ใหม่ หลังจากอัปเกรดเป็น Office 2016 ได้อย่างไร

 3. เลือก ภาษา จากนั้นเลือก ขั้นสูง > 64 บิต ก่อนที่คุณจะเลือก ติดตั้ง

  สกรีนช็อตที่แสดงเพื่อเลือกภาษา จากนั้น เลือกขั้นสูง เลือก 64 บิตจากรายการเวอร์ชันแบบดรอปดาวน์
 4. ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ ไปที่ป็อปอัพการติดตั้งที่ปรากฏขึ้นและคลิก ใช้งาน (ใน Internet Explorer), ตั้งค่า (ใน Chrome) หรือ บันทึกไฟล์ (ใน Firefox)

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Edge ให้คลิก บันทึก แล้ว คลิก เรียกใช้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเบราว์เซอร์: คลิก เรียกใช้ ใน Internet Explorer, คลิก ตั้งค่า ใน Chrome, คลิก บันทึกไฟล์ ใน Firefox

  ถ้าคุณเห็นพร้อมท์ควบคุมบัญชีผู้ใช้ที่ระบุว่า คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้คลิก ใช่

 5. เริ่มการติดตั้ง

  หน้าต่างแสดงความคืบหน้าของการติดตั้ง Office
 6. การติดตั้ง Office 2016 ของคุณจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณเห็น เสร็จเรียบร้อย! ติดตั้ง Office แล้ว และภาพเคลื่อนไหวจะเล่นเพื่อแสดงให้คุณทราบตำแหน่งของแอปพลิเคชัน Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำในหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น คลิก เริ่ม > แอปทั้งหมด เพื่อดูตำแหน่งแอปของคุณ และเลือก ปิด

  Office ถูกติดตั้งแล้ว เลือกปิด
 7. เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Office ทันทีโดยเปิดแอปใดๆ ก็ได้ เช่น Word หรือ Excel ในกรณีส่วนใหญ่ Office จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน และหลังจากที่คุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยคลิก ยอมรับ

  ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ด้วยการคลิกยอมรับ

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณได้ และคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้ง Office ของคุณ โปรดบอกเราว่าคุณพยายามทำอะไรและประสบปัญหาในขั้นตอนไหน และเราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนของเราซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×