เลือก Microsoft Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือเวอร์ชัน 64 บิต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Office มีให้ใช้งานสองเวอร์ชัน ได้แก่ เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต ส่วนเวอร์ชันใดที่เหมาะกับคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้ Office อย่างไร

Office เวอร์ชัน 64 บิตมีข้อจำกัดบางอย่าง แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เมื่อ:

 • คุณทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรที่มีการคำนวณซับซ้อน, PivotTable จำนวนมาก, การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล ภายนอก, PowerPivot, PowerMap หรือ PowerView ถ้าเป็นเช่นนั้น Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานให้คุณได้ดีกว่า

 • คุณทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณทำงานกับเอกสาร Word ที่มีขนาดใหญ่มาก Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสมกว่าในการจัดการเอกสาร Word ที่มีตาราง กราฟิก หรือวัตถุอื่นๆ จำนวนมาก

 • คุณกำลังทำงานกับแฟ้มเกินกว่า 2 กิกะไบต์ในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยหลาย ๆ งาน

 • คุณต้องการเก็บ Office เวอร์ชัน 64 บิตที่คุณกำลังใช้งานอยู่ โปรแกรม Office เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตนั้นเข้ากันไม่ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถติดตั้งทั้งสองเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ขึ้นใช้เองภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องกำหนดให้ใช้ การป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) กับแอปพลิเคชัน Office DEP เป็นชุดเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย

ถ้าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ตรงกับคุณเลย Office เวอร์ชัน 32 บิตน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี

หมายเหตุ: Office เวอร์ชัน 32 บิตนั้นใช้ได้ดีกับ Windows ทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ถ้าคุณจะติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต คุณต้องใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต ถ้าคุณจะไม่ติดตั้งบน Windows ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกระหว่างเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตเลย ฉันมี Office เวอร์ชันใด

รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญก่อนที่คุณจะทำการติดตั้ง

ถ้าคุณมีรุ่นของ Office รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิตในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณต้องการติดตั้ง Office 365, Office 2016, Office 2013 หรือโปรแกรมประยุกต์แบบสแตนด์อโลน Office เช่น Visio คุณต้องติดตั้งที่สอดคล้องกัน 32 บิต หรือ 64 บิตรุ่นของโปรแกรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีOffice 2010 รุ่น 32 บิต และคุณต้องการติดตั้ง Office 2013 คุณต้องติดตั้งรุ่น 32 บิต คุณไม่สามารถรวม Office รุ่น 32 บิต และ 64 บิต สำหรับรายละเอียด ดู"ไม่สามารถติดตั้ง Office (64 บิต)" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

เมื่อต้องการติดตั้ง Office แบบ 32 บิต:

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ภายในบ้านลงชื่อเข้าใช้กับบัญชีของฉันของหน้า และเลือกติดตั้ง หรือใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งของคุณ Office ติดตั้งรุ่น 32 บิตโดยอัตโนมัติยกเว้นว่าคุณมี Office รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามสำนักงาน ให้ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 แล้วเลือก ติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้ง Office แบบ 64 บิต:

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ภายในบ้านเครื่องหมายในการบัญชี Myของหน้า และเลือกการติดตั้ง >ตัวเลือกภาษาและติดตั้ง >ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม > Office (64 บิต) >ติดตั้ง หรือ จากดิสก์ ตรวจสอบ 64 x โฟลเดอร์ และคลิกสองครั้งที่Setup.exe

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามสำนักงาน ให้ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 เลือก ขั้นสูง > 64 บิต > ติดตั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจาก Office แบบ 32 บิตเป็น 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน จากนั้นจึงสามารถติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตได้

ข้อจำกัดของ Office เวอร์ชัน 64 บิต

Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในบางกรณีแต่ก็มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

 • วิธีแก้ไขปัญหาในการใช้ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุม ComCtl จะไม่ทำงาน มีหลายวิธีสำหรับนักพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และคุณ มีการแก้ไขปัญหา 64 บิต

 • ตัวควบคุม ActiveX อื่น 32-บิตและ add-ins จะไม่ทำงาน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องสร้างตัวควบคุมเหล่านี้รุ่น 64 บิต

 • Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีคำสั่ง Declare จะใช้ไม่ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิตถ้าไม่ได้อัปเดตก่อน

 • ฐานข้อมูล Access ที่ถูกคอมไพล์ เช่น ไฟล์ .MDE และ .ACCDE จะไม่ทำงาน เว้นแต่ว่าจะถูกเขียนขึ้นสำหรับ Office เวอร์ชัน 64 บิตโดยเฉพาะ

 • ใน SharePoint มุมมองรายการจะไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณมี Add-in ที่คุณใช้ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต Add-in เหล่านั้นอาจใช้ไม่ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิต เช่นเดียวกับที่ Add-in ที่ใช้ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจใช้กับเวอร์ชัน 32 บิตไม่ได้ ถ้าคุณเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชัน Office ของคุณก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่ ให้ลองทำการทดสอบ Add-in กับ Office เวอร์ชัน 64 บิต หรือค้นหาข้อมูลจากผู้พัฒนาว่า Add-in นั้นมีเวอร์ชัน 64 บิตหรือไม่

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่กำลังปรับใช้ Office เรามีรายละเอียดทางเทคนิคใน TechNet เพิ่มเติมอีก

ฉันมี Office เวอร์ชันใด

ไปที่ฉันกำลังใช้ Office รุ่นใด?เมื่อต้องการดูวิธีการดูรุ่นของ Office ที่คุณมี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!