เลือก Microsoft Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือเวอร์ชัน 64 บิต

Office มีให้ใช้งานสองเวอร์ชัน ได้แก่ เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต ส่วนเวอร์ชันใดที่เหมาะกับคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้ Office อย่างไร

Office เวอร์ชัน 64 บิตมีข้อจำกัดบางอย่าง แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เมื่อ:

 • คุณทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรที่มีการคำนวณซับซ้อน, PivotTable จำนวนมาก, การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล ภายนอก, PowerPivot, PowerMap หรือ PowerView ถ้าเป็นเช่นนั้น Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานให้คุณได้ดีกว่า

 • คุณทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณทำงานกับเอกสาร Word ที่มีขนาดใหญ่มาก Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสมกว่าในการจัดการเอกสาร Word ที่มีตาราง กราฟิก หรือวัตถุอื่นๆ จำนวนมาก

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 GB ใน Project 2013 โดยเฉพาะถ้าโครงการมีโครงการย่อยอีกเป็นจำนวนมาก

 • คุณต้องการเก็บ Office เวอร์ชัน 64 บิตที่คุณกำลังใช้งานอยู่ โปรแกรม Office เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตนั้นเข้ากันไม่ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถติดตั้งทั้งสองเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ขึ้นใช้เองภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องกำหนดให้ใช้ การป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) กับแอปพลิเคชัน Office DEP เป็นชุดเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย

ถ้าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ตรงกับคุณเลย Office เวอร์ชัน 32 บิตน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี

หมายเหตุ  Office เวอร์ชัน 32 บิตนั้นใช้ได้ดีกับ Windows ทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ถ้าคุณจะติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต คุณต้องใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต ถ้าคุณจะไม่ติดตั้งบน Windows ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกระหว่างเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตเลย ฉันมี Office เวอร์ชันใด

รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญก่อนที่คุณจะทำการติดตั้ง

ถ้าคุณมี Office เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณต้องการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 หรือแอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลน เช่น Visio คุณจะต้องติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตที่สอดคล้องกับเวอร์ชัน Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิต และคุณต้องการติดตั้ง Office 2013 คุณจะต้องติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต คุณไม่สามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ คุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถติดตั้ง Office (64 บิต) ได้"เมื่อคุณติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

เมื่อต้องการติดตั้ง Office แบบ 32 บิต:

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามบ้าน ให้ลงชื่อเข้าใช้หน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือก ติดตั้ง หรือใส่แผ่นดิสก์ติดตั้งของคุณ Office จะติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณมี Office เวอร์ชัน 64 บิตอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามสำนักงาน ให้ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 แล้วเลือก ติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้ง Office แบบ 64 บิต:

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามบ้าน ให้ลงชื่อเข้าใช้หน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือก ตัวเลือกภาษาและการติดตั้ง > ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม > Office (64 บิต) > ติดตั้ง หรือถ้าใช้ดิสก์ ให้ไปที่โฟลเดอร์ x64 แล้วดับเบิลคลิกที่ Setup.exe

 • ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานตามสำนักงาน ให้ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 เลือก ขั้นสูง > 64 บิต > ติดตั้ง

หมายเหตุ  ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจาก Office แบบ 32 บิตเป็น 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน จากนั้นจึงสามารถติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตได้

ข้อจำกัดของ Office เวอร์ชัน 64 บิต

Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในบางกรณีแต่ก็มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

 • โซลูชันที่ใช้ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX, ComCtl จะไม่ทำงาน

 • ตัวควบคุม ActiveX และ Add-in ของบริษัทอื่นจะไม่ทำงาน

 • Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีคำสั่ง Declare จะใช้ไม่ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิตถ้าไม่ได้อัปเดตก่อน

 • ฐานข้อมูล Access ที่ถูกคอมไพล์ เช่น ไฟล์ .MDE และ .ACCDE จะไม่ทำงาน เว้นแต่ว่าจะถูกเขียนขึ้นสำหรับ Office เวอร์ชัน 64 บิตโดยเฉพาะ

 • ใน SharePoint มุมมองรายการจะไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณมี Add-in ที่คุณใช้ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต Add-in เหล่านั้นอาจใช้ไม่ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิต เช่นเดียวกับที่ Add-in ที่ใช้ได้ใน Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจใช้กับเวอร์ชัน 32 บิตไม่ได้ ถ้าคุณเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชัน Office ของคุณก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่ ให้ลองทำการทดสอบ Add-in กับ Office เวอร์ชัน 64 บิต หรือค้นหาข้อมูลจากผู้พัฒนาว่า Add-in นั้นมีเวอร์ชัน 64 บิตหรือไม่

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่กำลังปรับใช้ Office เรามีรายละเอียดทางเทคนิคใน TechNet เพิ่มเติมอีก

ฉันมี Office เวอร์ชันใด

ต่อไปนี้เป็นวิธีการค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

 • เมื่อเปิดโปรแกรม Office 2013 แล้ว ให้เลือก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ Office แล้วเลือก เกี่ยวกับ [ชื่อโปรแกรม] (เช่น เกี่ยวกับ Word) ชื่อเวอร์ชันแบบเต็มจะแสดงที่ด้านบน

  หมายเลขเวอร์ชันของ Office

 • เมื่อเปิดโปรแกรม Office 2010 แล้ว ให้เลือก ไฟล์ > วิธีใช้ ชื่อเวอร์ชันแบบเต็มจะแสดงรายการในส่วน เกี่ยวกับ Microsoft [ชื่อโปรแกรม] (เช่น เกี่ยวกับ Microsoft Word)

  หมายเลขเวอร์ชันของ Office

นำไปใช้กับ: , Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 2013, Office 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา