ลงชื่อเข้าใช้

เลือกข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office Word 2007 คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตาราง โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ คุณยังสามารถเลือกข้อความหรือรายการที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าหนึ่งและประโยคบนหน้าอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกข้อความ โดยใช้เมาส์

เลือกข้อความ โดยใช้แป้นพิมพ์

หยุดการเลือกคำทั้งคำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกข้อความ โดยใช้เมาส์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกทั้งหมด

  รูป Ribbon ของ Word

 • ย้ายตัวชี้ไปด้านซ้ายของข้อความใด ๆ จนกว่าจะเปิดเป็นรูปลูกศรชี้ขวา แล้วจึง คลิกสามค

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อความจำนวนเท่าใดก็ได้

คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก ปุ่มซ้ายของเมาส์ค้าง และจากนั้น ลากตัวชี้เหนือข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำใดคำหนึ่ง

คลิกสองครั้งที่ใดก็ได้ในคำ

บรรทัดข้อความ

เลื่อนตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

ประโยค

กด CTRL ค้างไว้ และจากนั้น คลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้า

คลิกสามคที่ใดก็ได้ในย่อหน้านั้น

หลายย่อหน้า

เลื่อนตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา และจากนั้น กด และกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ในขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้น หรือลง

บล็อกข้อความขนาดใหญ่

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือก เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของสิ่งที่เลือก และจากนั้น กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่ที่คุณต้องการเลือกจะสิ้นสุด

เอกสารทั้งหมด

เลื่อนตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้วจึง คลิกสามค

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิกสองครั้งที่ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็นสีจาง เลื่อนตัวชี้ไปทางซ้ายของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกที่ข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง เลื่อนตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

บล็อกของข้อความแนวตั้ง

กด ALT ค้างไว้ขณะที่ลากตัวชี้เหนือข้อความ

เป็นกล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้เหนือเส้นขอบของตัวเฟรมหรือกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้กลาย เป็นลูกศรสี่หัว แล้ว คลิ ก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกที่แท็บเค้าโครง ในตาราง กลุ่ม คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกเซลล์

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกที่แท็บเค้าโครง ในตาราง กลุ่ม คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกที่แท็บเค้าโครง ในตาราง กลุ่ม คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกคอลัมน์

เนื้อหาของเซลล์ แถว หรือหลายคอลัมน์

คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ และจากนั้น ปุ่มซ้ายของเมาส์กดค้างไว้ในขณะที่คุณลากข้ามเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกทั้งหมด เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์แรก กด CTRL และจากนั้น คลิกเซลล์เพิ่มเติม แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกที่แท็บเค้าโครง ในตาราง กลุ่ม คลิกเลือก และจากนั้น คลิกตารางที่เลือก

เลือกข้อความในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการที่อยู่ในตารางที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าหนึ่งและประโยคบนหน้าอื่น

 1. เลือกข้อความหรือรายการในตาราง

 2. กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมหรือสินค้าใด ๆ ในตารางที่คุณต้องการ

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการดูเอกสารในมุมมองเค้าร่าง คลิกแท็บมุมมอง และจากนั้น คลิกเค้าร่าง ในกลุ่มมุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไป

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้ว คลิก

ส่วนหัว ส่วนหัวย่อย และของเนื้อความ

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้ว คลิกสองครั้ง

ย่อหน้าของตัวข้อความ

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้ว คลิก

หัวเรื่องหรือย่อหน้าของตัวข้อความหลาย ๆ

ด้านซ้ายของข้อความจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้ว ลากขึ้น หรือลง

หมายเหตุ: 

 • ในมุมมองเค้าร่าง คลิกทางด้านซ้ายของย่อหน้าหนึ่งครั้งเลือกย่อหน้าทั้งย่อหน้าแทนที่เป็นบรรทัดเดียว

 • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความรองที่ยุบ ข้อความที่ยุบไว้ (แม้ว่าจะมองไม่เห็น) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำขึ้นกับหัวข้อ — เช่นการย้าย คัดลอก หรือการลบนั้น — นอกจากนี้ยัง มีผลต่อข้อความที่ยุบ

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความ โดยใช้แป้นพิมพ์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด กด CTRL + A

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + RIGHT ARROW

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดเริ่มต้นของ word เมื่อต้องการจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกไว้ที่จุดเริ่มต้นของคำ และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขวา

คำจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของคำ และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

มีบรรทัดจากจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุด

กด HOME และจากนั้น กด SHIFT + END

มีบรรทัดจากจุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้น

กด END และจากนั้น กด SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กด END และจากนั้น กด SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กด HOME และจากนั้น กด SHIFT + ลูกศรขึ้น

จากจุดเริ่มต้นของย่อหน้าไปที่จุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังท้ายย่อหน้า และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เอกสารจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปจุดสิ้นสุดของเอกสาร และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + HOME

เอกสารจากจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปยังส่วนต้นของเอกสาร และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างไปที่จุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของหน้าต่าง และจากนั้น กด ALT + CTRL + SHIFT + หน้าลง

เอกสารทั้งหมด

กด Ctrl+A

บล็อกของข้อความแนวตั้ง

กด CTRL + SHIFT + F8 และจากนั้น ใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระใกล้ที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก และจากนั้น กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

คำ ประโยค ย่อหน้า หรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก และจากนั้น กด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ สองครั้งเพื่อเลือกประโยค สามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้า หรือสี่ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์อยู่ทางด้านขวา

กดแท็บ

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านซ้าย

กด SHIFT + TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่ติดกัน

กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรที่เหมาะสมซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการทั้งหมด

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงซ้ำ ๆ กันจนกว่าคุณได้เลือกเนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง และจากนั้น กด ALT + 5 บนแป้นตัวเลข (โดย NUM LOCK ปิด)

ด้านบนของหน้า

หยุดการเลือกคำทั้งคำ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเมื่อเลือก เลือกทั้งคำโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!