เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Server 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณทราบSharePoint Server 2010 ใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint หรือไม่เคยใช้ SharePoint ก่อน สำรวจทรัพยากรเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการใช้เวอร์ชันล่าสุด

สถานการณ์ของคุณ

ต้องไปที่ไหน

ความคุ้นเคยกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ได้อย่างไร

ค้นหามีอะไรใหม่สำหรับ SharePoint Server จากเป็นเวอร์ชันล่าสุด

มีอะไรใหม่ใน SharePoint Server 2010

เคยใช้ SharePoint รุ่นก่อนหน้านี้มาแล้ว

เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ SharePoint รุ่นนี้และคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

การสลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ของ SharePoint 2010

หาเมนูไม่พบใช่หรือไม่

อ่านคู่มือนี้ส่วนติดต่อ ribbon ใหม่เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีคุณคุ้นเคยทำงานเสร็จสมบูรณ์ใน SharePoint Server 2010

การนำทางส่วนติดต่อคำสั่งของ Ribbon

ถ้าคุณไม่เคยใช้ SharePoint มาก่อน

เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับ SharePoint 2010

งานพื้นฐานใน SharePoint Server 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×