เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 เป็นโปรแกรมการออกแบบเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เพื่อออกแบบ สร้าง และปรับแต่งเว็บไซต์ที่ทำงานบน Microsoft SharePoint Foundation 2010 และ Microsoft SharePoint Server 2010 เมื่อใช้ SharePoint Designer 2010 คุณจะสามารถสร้างเว็บเพจที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูล สร้างโซลูชันที่เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์และมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งออกแบบลักษณะที่ปรากฏของไซต์ของคุณได้

ใช้การเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Designer 2010 จากบทความ วิดีโอ และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อื่นๆ ใช้กระบวนงานด้านล่างเพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานพื้นฐานที่คุณดำเนินการใน SharePoint Designer 2010

เริ่มต้นใช้งานโลโก้

สิ่งที่คุณต้องการ

ต้องไปที่ใด

ต้องการทราบว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเท่านั้น    

ดูว่ามีอะไรใหม่ในรุ่นนี้ และวิธีการใช้คุณลักษณะใหม่ให้ได้ประโยชน์ที่สุด

มีอะไรใหม่ใน SharePoint Designer 2010

กำลังมองหาเมนูและคำสั่งของ 2007 อยู่ใช่หรือไม่    

ดูตารางคำสั่งของเมนูและแถบเครื่องมือในรุ่น 2007 และศึกษาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งเหล่านั้นโดยใช้สมุดงานการแมปนี้

คู่มือการแมปสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

ไม่เคยใช้ SharePoint มาก่อน    

ศึกษาเกี่ยวกับ SharePoint Designer 2010 และวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรของคุณมากที่สุด

แนะนำ SharePoint Designer 2010

กำลังมองหาการฝึกอบรมสำหรับคุณและคนอื่นๆ ในทีมใช่หรือไม่    

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นในรุ่นนี้ด้วยการฝึกอบรมบน SharePoint Designer 2010

การฝึกอบรมของ Microsoft Office

งานพื้นฐานใน SharePoint Designer 2010

การเปิดและสร้างไซต์ SharePoint

การเปิดไซต์

การสร้างไซต์

การสร้างรายการ ไลบรารี และการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล

ไลบรารีและรายการ SharePoint

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

ชนิดเนื้อหาภายนอก

การสร้างมุมมองและฟอร์มแบบกำหนดเอง

มุมมอง

ฟอร์ม

การสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

การสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer 2010

การนำเข้าเวิร์กโฟลว์จาก Microsoft Visio 2010

การออกแบบเพจ เพจต้นแบบ และเค้าโครงเพจของไซต์

เพจไซต์

เพจต้นแบบ

เค้าโครงเพจ

การบันทึกเป็นแม่แบบ

การเปิดและสร้างไซต์ SharePoint

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถเปิดไซต์ SharePoint ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วเริ่มกำหนดไซต์เหล่านั้นเองได้ และคุณยังสามารถสร้างไซต์ใหม่โดยยึดตามแม่แบบไซต์ SharePoint หรือจะสร้างไซต์ว่างขึ้นใหม่ที่คุณจะกำหนดเองตั้งแต่ต้น

การเปิดไซต์

เมื่อต้องการเปิดไซต์ที่มีอยู่ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม เลือก ไซต์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก เปิดไซต์ เพื่อเรียกดูไซต์ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

 • คลิก กำหนดไซต์ของฉันเอง เพื่อเปิดและกำหนด ไซต์ของฉัน ของคุณเอง

 • ภายใต้ ไซต์ที่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ให้เลือกไซต์ที่คุณได้ทำงานไว้ก่อนหน้า

การสร้างไซต์

เมื่อต้องการสร้างไซต์ใหม่ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม เลือก ไซต์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก สร้างเว็บไซต์เปล่า เพื่อสร้างไซต์ SharePoint ที่ว่างเปล่าขึ้น

 • คลิก เพิ่มไซต์ย่อยลงในไซต์ของฉัน เพื่อสร้างไซต์ใหม่ภายใต้ ไซต์ของฉัน

 • ภายใต้ แม่แบบไซต์ ให้เลือกแม่แบบเพื่อสร้างไซต์ใหม่โดยยึดตามแม่แบบ SharePoint

หมายเหตุ: นอกจากการเปิดและการสร้างไซต์จากภายใน SharePoint Designer 2010 แล้ว คุณยังสามารถเปิดไซต์ SharePoint โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นเปิดไซต์นั้นใน SharePoint Designer 2010 โดยใช้การเชื่อมโยงที่มีอยู่ในเมนู การกระทำในไซต์, ใน Ribbon และที่ตำแหน่งอื่นๆ ใน SharePoint

ด้านบนของหน้า

การสร้างรายการ ไลบรารี และการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างรายการและไลบรารี ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับไซต์ SharePoint และคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลไปยังแฟ้ม XML ฐานข้อมูลภายนอก และบริการเว็บได้อีกด้วย

ไลบรารีและรายการ SharePoint

เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการ SharePoint ให้คลิก รายการและไลบรารี ในบานหน้าต่าง การนำทาง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้บนแท็บ รายการและไลบรารี

 • คลิก รายการแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างรายการเปล่าตั้งแต่ต้น

 • คลิก รายการ SharePoint เพื่อสร้างรายการโดยยึดตามแม่แบบรายการ SharePoint

 • คลิก ไลบรารีเอกสาร เพื่อสร้างไลบรารีโดยยึดตามแม่แบบไลบรารี SharePoint

 • คลิก รายการภายนอก เพื่อสร้างรายการภายนอกโดยยึดตามชนิดเนื้อหาภายนอก. (ชนิดเนื้อหาภายนอกอธิบายอยู่ที่ด้านล่าง)

 • คลิก รายการจากกระดาษคำนวณ เพื่อสร้างรายการโดยยึดตามกระดาษคำนวณที่นำเข้ามา

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่าง การนำทาง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้บนแท็บ แหล่งข้อมูล

 • คลิก แหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

 • คลิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่สนับสนุนโพรโทคอล OLE DB หรือ ODBC

 • คลิก การเชื่อมต่อบริการ SOAP เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังบริการเว็บ XML โดยใช้ SOAP (Simple Object Access Protocol)

 • คลิก การเชื่อมต่อบริการ REST เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ REST (Representational State Transfer)

 • คลิก การเชื่อมต่อแฟ้ม XML เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังแฟ้มต้นฉบับ XML

ชนิดเนื้อหาภายนอก

เมื่อใช้ชนิดเนื้อหาภายนอก คุณจะสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลธุรกิจภายนอก และผสานแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับไซต์ SharePoint ของคุณและโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ที่สนับสนุนได้ หลังจากคุณสร้างชนิดเนื้อหาภายนอกแล้ว คุณจะสามารถสร้างรายการภายนอกที่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูล เสมือนว่าข้อมูลนั้นเป็นรายการหรือไลบรารี SharePoint ได้

เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหาภายนอก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิก ชนิดเนื้อหาภายนอก ในบานหน้าต่าง การนำทาง

 2. บนแท็บ ชนิดเนื้อหาภายนอก ให้คลิก ชนิดเนื้อหาภายนอก แล้วออกแบบการดำเนินการ เขตข้อมูล และอื่นๆ ให้กับชนิดเนื้อหาภายนอกของคุณ

ด้านบนของหน้า

การสร้างมุมมองและฟอร์มแบบกำหนดเอง

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างมุมมองและฟอร์มแบบกำหนดเองให้กับแหล่งข้อมูลของคุณได้ ซึ่งจะกลายมาเป็นส่วนติดต่อจริงสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูลลงในแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

มุมมอง

มุมมอง คือ การแสดงผลแหล่งข้อมูลแบบทันทีและกำหนดเองได้ ซึ่งสามารถเพิ่มลงในเพจ SharePoint เพจใดก็ได้ ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างมุมมองรายการ (ซึ่งใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ XSLT) และมุมมองข้อมูล (ซึ่งใช้ Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูล) เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมองรายการหรือมุมมองข้อมูล

 • ในบานหน้าต่าง การนำทาง ให้คลิก รายการและไลบรารี เลือกรายการที่คุณต้องการสร้างมุมมอง จากนั้นบนแท็บ การตั้งค่ารายการ ให้คลิก มุมมองรายการ

  หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะสร้างมุมมองที่สัมพันธ์กับรายการหรือไลบรารีดังกล่าว ผลก็คือ ผู้ใช้จะเห็นมุมมองและสามารถกำหนดมุมมองนั้นได้เองโดยใช้กลุ่ม จัดการมุมมอง ใน Ribbon ของ SharePoint

 • ในบานหน้าต่าง การนำทาง ให้คลิก เพจไซต์ จากนั้นแก้ไขเพจที่คุณต้องการสร้างมุมมอง แล้วคลิกแท็บ แทรก เลือก มุมมองข้อมูล แล้วเลือกรายการหรือไลบรารี SharePoint ที่คุณต้องการใช้สำหรับมุมมอง

ฟอร์ม

ฟอร์ม คือ การแสดงผลแหล่งข้อมูลแบบกำหนดเองได้ที่คุณใช้เพื่อส่งหรือเขียนข้อมูลกลับไปยังแหล่งข้อมูล ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างฟอร์มรายการและฟอร์มข้อมูล (ทั้งสองชนิดจะใช้ Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูล) เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างฟอร์มรายการหรือฟอร์มข้อมูล

 • ในบานหน้าต่าง การนำทาง ให้คลิก รายการและไลบรารี เลือกรายการที่คุณต้องการสร้างฟอร์ม จากนั้นบนแท็บ การตั้งค่ารายการ ให้คลิก ฟอร์มรายการ

 • ในบานหน้าต่าง การนำทาง ให้คลิก เพจไซต์ จากนั้นแก้ไขเพจที่คุณต้องการสร้างฟอร์ม แล้วคลิกแท็บ แทรก เลือก สร้างฟอร์มรายการ แก้ไขฟอร์มรายการ หรือ แสดงฟอร์มรายการ แล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับฟอร์ม

หมายเหตุ: นอกจากการใช้เครื่องมือออกแบบฟอร์มใน SharePoint Designer 2010 แล้ว คุณยังสามารถสร้างและกำหนดฟอร์ม SharePoint เองได้โดยใช้ Microsoft InfoPath 2010

ด้านบนของหน้า

การสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้โดยใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองขั้นสูง เวิร์กโฟลว์สามารถใช้เพื่อจัดการกระบวนงานของโปรแกรมประยุกต์ และกระบวนงานการทำงานร่วมกันของบุคคลได้ ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ คุณจะมีตัวเลือกหลายทางด้วยกัน

การสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer 2010

ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถสร้างโดยยึดตามรายการหรือไลบรารี SharePoint หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับรายการหรือไลบรารีใดๆ และคุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ของไซต์ที่ทำงานในระดับไซต์ได้

เมื่อต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เวิร์กโฟลว์ ในบานหน้าต่าง การนำทาง จากนั้นบนแท็บ เวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก เวิร์กโฟลว์รายการ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์กับเวิร์กโฟลว์

 • คลิก เวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่สามารถกำหนดความสัมพันธ์กับรายการหรือไลบรารีใดๆ

 • คลิก เวิร์กโฟลว์ของไซต์ เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สามารถนำไปใช้ที่ระดับไซต์ได้

หลังจากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้ใช้ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์เพื่อกำหนดโครงสร้างของเงื่อนไข การกระทำ และขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์ ใช้ตัวออกแบบงานเพื่อจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน

การนำเข้าเวิร์กโฟลว์จาก Microsoft Visio 2010

นอกจากการสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer 2010 แล้ว คุณสามารถนำเข้าเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบใน Microsoft Visio 2010 โดยใช้สเตนซิลและแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่มีให้

เมื่อต้องการนำเข้าเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เวิร์กโฟลว์ ในบานหน้าต่าง การนำทาง จากนั้นบนแท็บ เวิร์กโฟลว์ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก นำเข้าจาก Visio แล้วเรียกดูระบบแฟ้มหรือไลบรารีเอกสาร SharePoint ของคุณ เพื่อหาแฟ้ม Visio Workflow Interchange (.vwi)

 2. เลือกกำหนดความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์กับรายการ หรือทำให้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 3. เริ่มกำหนดเวิร์กโฟลว์เองใน SharePoint Designer

ด้านบนของหน้า

การออกแบบเพจ เพจต้นแบบ และเค้าโครงเพจของไซต์

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างและกำหนดเพจ เพจต้นแบบ และเค้าโครงเพจของไซต์ได้เอง แม้ว่าแต่ละเพจเหล่านี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่วิธีการแก้ไขเพจจะคล้ายกัน คุณสามารถเพิ่มและลบข้อความ รูป การเชื่อมโยง ตาราง, Web Part, ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ ได้ นำข้อกำหนดลักษณะและ Cascading Style Sheet ไปใช้กับเพจต้นฉบับและเค้าโครงเพจของคุณ เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่แสดงของไซต์ หรือเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กรของคุณ

เพจไซต์

เมื่อต้องการสร้างเพจไซต์ ให้คลิก เพจไซต์ ในบานหน้าต่าง การนำทาง จากนั้นบนแท็บ เพจ ให้เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก เพจของ Web Part เพื่อสร้างเพจที่มี Web Part ที่ส่วนหัวและเนื้อความ และนอกจากนั้น เพื่อนำไปกำหนดความสัมพันธ์กับเพจต้นแบบของไซต์คุณ

 • คลิก เพจ แล้วเลือก ASPX หรือ HTML เพื่อสร้างเพจไซต์ว่าง ที่ไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์กับเพจต้นแบบของไซต์คุณ

เพจต้นแบบ

 • คลิก เพจต้นแบบ ในบานหน้าต่าง การนำทาง จากนั้นบนแท็บ เพจต้นแบบ ให้คลิก เพจต้นแบบว่าง

เค้าโครงเพจ

 • คลิก เค้าโครงเพจ ในบานหน้าต่าง การนำทาง จากนั้นบนแท็บ เค้าโครงเพจ ให้คลิก สร้างเค้าโครงเพจ แล้วเลือกกลุ่มและชื่อชนิดเนื้อหาที่จะใช้เป็นฐานของเค้าโครงเพจ

หมายเหตุ: เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ยกเว้นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกในการดูหรือแก้ไขเพจต้นแบบหรือเค้าโครงเพจใน SharePoint Designer 2010 ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณเกี่ยวกับการเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

การบันทึกเป็นแม่แบบ

เมื่อคุณกำหนดไซต์ของคุณเองเสร็จสิ้น คุณสามารถบันทึกไซต์ของคุณหรือบางส่วนของไซต์เป็นแม่แบบได้ เพื่อให้ผู้อื่นในองค์กรของคุณสามารถใช้แม่แบบนี้ในการสร้างรายการ มุมมอง เวิร์กโฟลว์ เพจไซต์ และอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ คุณอาจใช้แม่แบบเพื่อกำหนดไซต์ของคุณเองเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมอื่น หรือโดยผู้ใช้อื่นๆ เช่น ในเบราว์เซอร์หรือใน Microsoft Visual Studio

ให้ดูตัวเลือก บันทึกเป็นแม่แบบ ใน SharePoint Designer 2010 เพื่อใช้ประโยชน์จากหน้าที่การใช้งานนี้

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×