เริ่มต้นใช้งาน – การสำรวจ Backstage

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Jonathan Foster ซึ่งเป็น Content Publishing Manager ได้สาธิตคุณลักษณะบางประการของ Backstage

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา