เริ่มต้นใช้งานด่วน: พิมพ์แผ่นงาน

ก่อนที่คุณจะพิมพ์แผ่นงาน ขอแนะนำให้คุณแสดงตัวอย่างแผ่นงานเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นงานมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างแผ่นงานใน Microsoft Excel แผ่นงานจะเปิดขึ้นใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษและเค้าโครงก่อนพิมพ์ได้

วิธีการ

รูปไอคอน

การแสดงตัวอย่างแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน หรือเลือกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้เช่นกัน

  หมายเหตุ    หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้นไม่ว่าแผ่นงานของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากว่าคุณจะกำหนดค่าให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ให้คลิก หน้าถัดไป และ หน้าก่อน ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  หมายเหตุ    หน้าถัดไป และ หน้าก่อน จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นงานเท่านั้น หรือเมื่อแผ่นงานมีหน้าของข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูแผ่นงานหลายๆ แผ่นงาน ให้คลิก พิมพ์ทั้งสมุดงาน ภายใต้ การตั้งค่า

รูปไอคอน

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องแบบหล่นลงภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

 3. เมื่อต้องการปรับขนาดให้สามารถพิมพ์ทั้งแผ่นงานได้พอดีในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงตัวเลือกการปรับขนาด

  ตัวเลือกมาตราส่วน

เคล็ดลับ    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีระบุหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โปรดดูที่ การใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษในแผ่นงานที่พิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนหน้าที่พิมพ์ โปรดดูที่ การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์

รูปไอคอน

การพิมพ์แผ่นงานทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน ให้คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด ให้คลิกแผ่นงานเพื่อเรียกใช้แผ่นงาน

 2. คลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้เช่นกัน

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ส่วนที่เลือก แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ หรือทั้งสมุดงาน

  หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้แล้ว Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นพื้นที่พิมพ์

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีพิมพ์แผ่นงาน โปรดดูที่ การพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน และ การกำหนดหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนแผ่นงาน

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงด้วยเนื้อหาใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่น บทความเชิงปฏิบัติ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้ระบุเป็น ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือไปที่ โฮมเพจวิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติสำหรับ Excel บน Office.com

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา