เริ่มต้นใช้งานด่วน: พิมพ์แผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตก่อนที่จะพิมพ์เป็นความคิดที่ดี ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเวิร์กชีตมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตใน Microsoft Excel เวิร์กชีตจะเปิดขึ้นใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษและเค้าโครงก่อนพิมพ์ได้

ดูวิดีโอ

วิธีการ

Icon image

การแสดงตัวอย่างแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน หรือเลือกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด CTRL + P

  หมายเหตุ    หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้นไม่ว่าแผ่นงานของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากว่าคุณจะกำหนดค่าให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ให้คลิก หน้าถัดไป และ หน้าก่อน ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  หมายเหตุ    หน้าถัดไป และ หน้าก่อน จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นงานเท่านั้น หรือเมื่อแผ่นงานมีหน้าของข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูแผ่นงานหลายๆ แผ่นงาน ให้คลิก พิมพ์ทั้งสมุดงาน ภายใต้ การตั้งค่า

  ตัวเลือกการตั้งค่า

Icon image

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่องแบบหล่นลงภายใต้ เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

 3. เมื่อต้องการปรับขนาดให้สามารถพิมพ์ทั้งแผ่นงานได้พอดีในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงตัวเลือกการปรับขนาด

  ตัวเลือกมาตราส่วน

เคล็ดลับ    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบุหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดูใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษในเวิร์กชีตที่พิมพ์ออกมา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำซ้ำแถวหรือคอลัมน์บนหน้าที่พิมพ์เฉพาะ ดูเฉพาะแถวหรือคอลัมน์บนทุกหน้าที่พิมพ์ซ้ำ

Icon image

การพิมพ์แผ่นงานทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงาน หรือแผ่นงาน หรือเวิร์ก บุ๊กทั้งหมด ภายใต้การตั้งค่า เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการตั้งค่า

 2. เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บ หน้าแรก เพื่อกลับไปที่เวิร์กชีต แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

  3. ภายใต้ การตั้งค่า คลิก พิมพ์ส่วนที่เลือก

   หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้แล้ว Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นพื้นที่พิมพ์

 3. คลิก พิมพ์

ขั้นตอนต่อไป

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีพิมพ์เวิร์กชีต โปรดดูที่ พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก และ กำหนดหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนเวิร์กชีต

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×