เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลในแผ่นงาน คุณสามารถเห็นข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ และค้นหาค่าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถจัดเรียงช่วงหรือตารางของข้อมูลบนคอลัมน์ของข้อมูลในหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับพนักงานตามชื่อแผนกก่อนแล้วค่อยเรียงลำดับด้วยนามสกุล

วิธีการ

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ    

 • เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจรวมชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถวด้วย

เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว    

 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิก เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจากตัวเลขที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด)

 3. คลิก เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากตัวเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ    

คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่จะทำการเรียงลำดับได้โดยการคลิกคำสั่ง การเรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

 1. เลือกเซลล์เดียวที่ใดก็ได้ในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่าสีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้ในการดำเนินการเรียงลำดับ ให้เป็นตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (นั่นคือ จาก A ไป Z หรือจาก Z ไป A สำหรับข้อความ หรือจากจำนวนน้อยกว่าไปยังจำนวนมากกว่า หรือจากจำนวนมากกว่าไปยังจำนวนน้อยกว่า)

ขั้นตอนต่อไป

 • ลองจัดเรียงข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยนำการเรียงลำดับแบบหลายระดับไปใช้ กล่าวคือ เรียงลำดับคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งก่อน แล้วจึงเรียงลำดับผลลัพธ์ที่ได้ดังกล่าวในคอลัมน์อื่นต่อไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ๆ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้ระบุว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชม โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการของ Excel บน Office.com

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา