เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณในแผ่นงาน

แผนภูมิ คือ การแสดงข้อมูลของคุณแบบเป็นภาพ ด้วยการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น คอลัมน์ (ในแผนภูมิคอลัมน์) หรือเส้น (ในแผนภูมิเส้น) แผนภูมิจะแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก

รูปแบบกราฟิกของแผนภูมิจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก และความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แผนภูมิยังสามารถแสดงภาพโดยรวม ซึ่งทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มที่สำคัญได้

วิธีการ

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

เคล็ดลับ    ควรจัดเรียงข้อมูลเป็นแถวหรือคอลัมน์ โดยมีป้ายชื่อแถวอยู่ทางด้านซ้ายและป้ายชื่อคอลัมน์อยู่เหนือข้อมูล โดย Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลของคุณในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิก เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ แล้วคลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิ

เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนภูมินั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิใดๆ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

ใช้ เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิ เช่น ชื่อและป้ายชื่อข้อมูล และเพื่อเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิของคุณ

เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือแผนภูมิ ให้คลิกที่ใดก็ได้ภายในแผนภูมิเพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนต่อไป

  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มลงในหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิของคุณได้ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ แล้วสำรวจดูกลุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละแท็บ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะการออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบที่ใช้งานได้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่าง (เช่น แกนของแผนภูมิ หรือคำอธิบายแผนภูมิ) โดยการคลิกขวาที่องค์ประกอบแผนภูมิเหล่านั้นในแผนภูมิ

  • สำหรับคำแนะนำในการสร้างแผนภูมิทีละขั้นตอน ให้ดูที่ การสร้างแผนภูมิตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Excel 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา