เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิ คือ การแสดงข้อมูลของคุณแบบเป็นภาพ ด้วยการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น คอลัมน์ (ในแผนภูมิคอลัมน์) หรือเส้น (ในแผนภูมิเส้น) แผนภูมิจะแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก

แผนภูมิคอลัมน์

รูปแบบกราฟิกของแผนภูมิจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก และความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แผนภูมิยังสามารถแสดงภาพโดยรวม ซึ่งทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มที่สำคัญได้

วิธีการ

Icon image

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

ข้อมูลในแผ่นงาน

เคล็ดลับ    ควรจัดเรียงข้อมูลเป็นแถวหรือคอลัมน์ โดยมีป้ายชื่อแถวอยู่ทางด้านซ้ายและป้ายชื่อคอลัมน์อยู่เหนือข้อมูล โดย Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลของคุณในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

Icon image

บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ แล้วคลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิ

กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ

เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนภูมินั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิใดๆ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

Icon image

ใช้ เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิ เช่น ชื่อและป้ายชื่อข้อมูล และเพื่อเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิของคุณ

เครื่องมือแผนภูมิ

เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือแผนภูมิ คลิกที่ใดก็ได้ภายในแผนภูมินั้นเพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนต่อไป

  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มลงในหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิของคุณได้ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ แล้วสำรวจดูกลุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละแท็บ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะการออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบที่ใช้งานได้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่าง (เช่น แกนของแผนภูมิ หรือคำอธิบายแผนภูมิ) โดยการคลิกขวาที่องค์ประกอบแผนภูมิเหล่านั้นในแผนภูมิ

  • สำหรับคำแนะนำในการสร้างแผนภูมิทีละขั้นตอน ให้ดูที่ การสร้างแผนภูมิตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×