เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างสูตร

สูตรคือสมการที่สามารถทำการคำนวณได้ รวมทั้งส่งกลับข้อมูล จัดการเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ ทดสอบเงื่อนไข และอื่นๆ อีกมากมาย สูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของสูตรบางสูตรและคำอธิบายของสูตรเหล่านั้น

สูตร

คำอธิบาย

=5+2*3    

บวก 5 เข้ากับผลคูณของ 2 คูณ 3

=SQRT(A1)    

ใช้ฟังก์ชัน SQRT เพื่อส่งกลับรากที่สองของค่าใน A1

=TODAY()    

ส่งกลับค่าวันที่ปัจจุบัน

=IF(A1>0,"บวก","ลบ")    

ทดสอบเซลล์ A1 เพื่อระบุว่าเซลล์นั้นมีค่าที่มากกว่า 0 อยู่หรือไม่ ถ้าผลลัพธ์การทดสอบเป็นจริง ข้อความ "บวก" จะปรากฏขึ้นในเซลล์ ถ้าผลลัพธ์เป็นเท็จ ข้อความ "ลบ" จะปรากฏขึ้น

วิธีการ

เลือกเซลล์และเริ่มพิมพ์    

ในเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

เติมส่วนที่เหลือของสูตร    

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

  • ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์เหล่านั้น) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 และพิมพ์ + แล้วเลือก D1

  • พิมพ์ตัวอักษรที่จะเลือกจากรายการฟังก์ชันแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "a" แสดงถึงฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานทั้งหมดซึ่งเริ่มต้นด้วยอักษร "a"

ทำสูตรให้เสร็จสมบูรณ์    

  • เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ และตัวดำเนินการรวมกัน ให้กด ENTER

  • เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ฟังก์ชันให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน แล้วกด ENTER ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน ABS ต้องการค่าตัวเลขหนึ่งค่า ค่านี้อาจเป็นตัวเลขที่คุณพิมพ์ หรือเซลล์ที่คุณเลือกซึ่งมีตัวเลขอยู่

สูตรที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณอาจเหมือนตัวอย่างต่อไปนี้

สูตร

คำอธิบาย

=3+7

บวกเลขสองจำนวน

=B1+C1+D1

บวกค่าในเซลล์สามเซลล์

=ABS(-3)

แปลงตัวเลขเป็นค่าบวก

ขั้นตอนต่อไป

  • ทดลองสูตรของคุณโดยใช้วิธีการต่างๆ ในการเลือกเซลล์หรือใส่ข้อมูล และลองใช้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันของแผ่นงาน

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ เช่น บทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าที่ด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้แจ้งว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชมที่ โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการสำหรับ Excel บน Office.com สำหรับ Microsoft Excel Starter 2010 ให้เยี่ยมชมที่ เพจวิธีใช้และวิธีการสำหรับ Office Starter

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา