เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างตาราง Excel

เมื่อต้องการให้การทำงานกับข้อมูลสะดวกง่ายดายมากขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตารางบนเวิร์กชีตได้

ข้อมูลในตาราง Excel

ตารางมีตัวกรองที่ใช้งานได้ง่าย นอกเหนือจากคอลัมน์จากการคำนวณและแถวผลรวม ซึ่งช่วยให้การคำนวณสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ดูวิดีโอ

วิธีการ

Icon image

บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง โดยเซลล์ดังกล่าวสามารถเป็นเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลก็ได้

Icon image

บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตารางแล้วคลิกลักษณะตารางที่คุณต้องการ

กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

แป้นพิมพ์ลัด    นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่ม CTRL+L หรือ CTRL+T ได้เช่นกัน

Icon image

ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง

ส่วนหัวของตารางจะแสดงชื่อเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อเริ่มต้นได้โดยการเลือกส่วนหัวเริ่มต้นที่คุณต้องการแทนที่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

ขั้นตอนต่อไป

  • เมื่อคุณเลือกตาราง เครื่องมือตาราง จะพร้อมใช้งาน และแสดงแท็บ ออกแบบ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในตารางของคุณ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วสำรวจดูกลุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในแท็บนี้

  • สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง โปรดดูที่ การสร้างหรือลบตาราง Excel ในแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×