เริ่มต้นใช้งานด่วน: การจัดรูปแบบตัวเลขในแผ่นงาน

ด้วยการใช้การจัดรูปแบบตัวเลขต่างๆ คุณสามารถแสดงตัวเลขเป็น เปอร์เซ็นต์ วันที่ สกุลเงิน และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังหางบประมาณไตรมาสของคุณ คุณสามารรถใช้การจัดรูปแบบตัวเลขสกุลเงิน เพื่อแสดงค่าทางการเงิน

ตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน

วิธีการ

รูปไอคอน

การเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

เซลล์ที่เลือก

รูปไอคอน

บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่อยู่ถัดจาก ตัวเลข (หรือเพียงกด CTRL+1)

ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

รูปไอคอน

ในรายการ ประเภท ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ จากนั้นปรับการตั้งค่า ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้รูปแบบสกุลเงิน คุณสามารถเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินอื่น แสดงตำแหน่งทศนิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนวิธีการแสดงจำนวนลบ

กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบตัวเลข ให้ดูที่ รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่

ขั้นตอนต่อไป

  • ถ้า Microsoft Excel แสดง ##### ในเซลล์หลังจากที่คุณนำการจัดรูปแบบตัวเลขไปใช้กับเซลล์นั้น อาจเป็นได้ว่าเซลล์มีความกว้างไม่พอที่จะแสดงข้อมูล เมื่อต้องการขยายความกว้างคอลัมน์ ให้คลิกสองครั้งที่ขอบด้านขวาของคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด ##### คอลัมน์นั้นจะปรับขนาดให้พอดีกับตัวเลขโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถลากขอบด้านขวาของคอลัมน์จนกระทั่งคอลัมน์นั้นมีขนาดที่ตามคุณต้องการได้อีกด้วย

  • โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขจะแสดงในแบบที่คุณต้องการให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่คุณใส่เองในแผ่นงานหรือนำเข้าจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Excel อาจใช้รูปแบบตัวเลขที่ผิดคาดในบางครั้ง และอาจทำให้คุณต้องทำการปรับเปลี่ยนบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวเลขที่มีเครื่องหมายทับ (/) หรือยัติภังค์ (-) Excel อาจตีความเลขนั้นว่าเป็นวันที่และแปลงให้เป็นรูปแบบวันที่ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ค่าที่ไม่ต้องการให้มีการคำนวณ เช่น 10e5, 1 p หรือ 1-2 และคุณไม่ต้องการให้ Excel แปลงค่านั้นเป็นรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายใน คุณสามารถใช้รูปแบบข้อความกับเซลล์นั้น แล้วจึงใส่ตัวเลข

  • ถ้ารูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขที่คุณกำหนดเอง เนื่องจากโค้ดที่ใช้ในการสร้างรูปแบบตัวเลขอาจดูจะเข้าใจได้ยากในตอนแรก จึงควรใช้รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในแบบใดแบบหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนส่วนโค้ดใดๆ ของรูปแบบนั้นเพื่อสร้างรูปแบบตัวเลขที่คุณกำหนดเอง เมื่อต้องการดูโค้ดรูปแบบตัวเลขสำหรับรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกประเภท กำหนดเอง แล้วดูที่กล่อง ชนิด ตัวอย่างเช่น โค้ด [<=9999999]###-####;(###) ###-#### ใช้สำหรับแสดงหมายเลขโทรศัพท์ (555) 555-1234

เคล็ดลับ    ออฟไลน์Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ๆ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้ระบุว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชม โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการของ Excel บน Office.com สำหรับ Microsoft Excel Starter 2010 ให้เยี่ยมชม เพจวิธีใช้และวิธีการของ Office Starter

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา