เริ่มต้นใช้งานด่วน: การกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

การกรองข้อมูลในแผ่นงานช่วยให้คุณสามารถค้นหาค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกรองข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ ด้วยการกรองข้อมูล คุณสามารถควบคุมได้ไม่เพียงสิ่งที่คุณต้องการเห็น แต่รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการแยกออกด้วย คุณสามารถกรองโดยยึดตามตัวเลือกที่คุณได้ทำจากรายการ หรือคุณสามารถสร้างการกรองเฉพาะที่เน้นให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเห็นโดยเฉพาะเท่านั้น

คุณสามารถค้นหาข้อความและตัวเลขเมื่อคุณกรองโดยใช้กล่อง ค้นหา ในส่วนติดต่อตัวกรอง

เมื่อคุณกรองข้อมูล แถวทั้งหมดจะถูกซ่อนถ้ามีค่าในหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ไม่ตรงกับเกณฑ์การกรอง คุณสามารถกรองค่าตัวเลขหรือค่าข้อความ หรือกรองตามสีสำหรับเซลล์ที่มีการนำการจัดรูปแบบสีไปใช้กับพื้นหลังหรือข้อความ

วิธีการ

Icon image

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง    

ข้อมูลที่เลือก

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในหัวคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถทำตัวเลือกตัวกรองได้

  หมายเหตุ    Microsoft Excel จะแสดง ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์

Icon image

กรองโดยการเลือกค่าหรือการค้นหา    

การเลือกค่าจากรายการและทำการค้นหาเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกรอง เมื่อคุณคลิกลูกศรในคอลัมน์ที่มีตัวกรองที่เปิดใช้งาน ค่าทั้งหมดในคอลัมน์นั้นจะปรากฏในรายการ

การกรองข้อมูล

1. ใช้กล่อง ค้นหา เพื่อใส่ข้อความหรือตัวเลขที่จะค้นหา

2. เลือกและล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงค่าที่พบในคอลัมน์ของข้อมูล

3. ใช้เกณฑ์ขั้นสูงเพื่อค้นหาค่าที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

 1. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด) ในรายการ การทำเช่นนี้จะเอาเครื่องหมายถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้น ให้เลือกเฉพาะค่าที่คุณต้องการดู แล้วคลิก ตกลง เพื่อดูผลลัพธ์

 2. เมื่อต้องการค้นหาข้อความในคอลัมน์ ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขในกล่อง ค้นหา อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์

Icon image

กรองข้อมูลด้วยการระบุเงื่อนไข    

ด้วยการระบุเงื่อนไขต่างๆ คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองที่จำกัดข้อมูลให้แคบลงในแบบที่คุณต้องการโดยเฉพาะ คุณทำได้ด้วยการสร้างตัวกรอง ถ้าคุณเคยทำแบบสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูล นี่จะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคย

 1. ให้ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ เมนูจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำการกรองในเงื่อนไขต่างๆ

 2. ให้เลือกเงื่อนไข แล้วเลือกหรือใส่เกณฑ์ คลิกปุ่ม และ เพื่อรวมเกณฑ์ (นั่นคือ ต้องให้ได้ตรงเกณฑ์อย่างน้อยสองเกณฑ์) และปุ่ม หรือ เพื่อกำหนดให้ต้องตรงตามเพียงเงื่อนไขเดียวจากหลายๆ เงื่อนไข

 3. คลิก ตกลง เพื่อนำตัวกรองไปใช้ และรับผลลัพธ์ตามที่คุณคาดไว้

ขั้นตอนต่อไป

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา