เมื่อคุณสลับแผน Office 365 การเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนใหม่

ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online และได้สลับแผน Office 365 Small Business ของคุณไปเป็นแผนอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Small Business เช่น Office 365 Enterprise คุณอาจต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมในการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 หลังจากนั้น

เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณเพื่อใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณก่อนที่จะสลับแผน ถ้าคุณทำเช่นนี้ ที่อยู่จะยังใช้งานได้อยู่หลังจากที่คุณสลับแผน แต่ในบางสถานการณ์สมมติ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในภายหลัง คุณอาจจำเป็นต้องเอาโดเมนแบบกำหนดเองออกและเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้สำหรับที่อยู่เว็บไซต์ของคุณใหม่

วิธีการเอาโดเมนแบบกำหนดเองออกและเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองใหม่ใน Office 365

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

  2. ไปที่หน้า โดเมน

  3. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการเอาออก เช่น contoso1.com ซึ่งอยู่ีในรายการโดเมน แล้วคลิก เอาออก (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาโดเมนใน Office 365 ออก)

  4. บนหน้า จัดการโดเมน ให้คลิก เพิ่มโดเมน และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่ม contoso1.com ลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณใหม่

ตอนนี้คุณสามารถกลับไปยังศูนย์การจัดการ SharePoint และเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso1.com ได้

ตัวอย่างของสถานการณ์สมมติ

สถานการณ์สมมติที่ 1:

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business และคุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองสองโดเมนที่ถูกจัดการโดย Office 365 ได้แก่ contoso1.com และ contoso2.com เว็บไซต์สาธารณะของคุณจะถูกตั้งค่าเป็น contoso1.com

ต่อมาคุณสลับแผนมาใช้การสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise คุณยังใช้ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ contoso1.com ได้ แต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso2.com อย่างไรก็ตาม ชื่อโดเมน contoso2.com จะไม่ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ของศูนย์การจัดการ SharePoint ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนนี้เป็นที่อยู่เว็บไซต์ได้

ถ้าเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนเว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso2.com ก่อนที่คุณจะสลับแผน หรือเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการสลับแผน ให้เอา contoso2.com ออกจาก Office 365 แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างโดเมน Office 365 เพื่อเพิ่มโดเมนดังกล่าวอีกครั้ง

หลังจากเพิ่มโดเมนอีกครั้งแล้ว ให้กลับไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint แล้วเปลี่ยนเว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso1.com

สถานการณ์สมมติที่ 2:

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business และคุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองสองโดเมนได้แก่ contoso1.com และ contoso2.com ที่คุณจัดการภายนอก Office 365 เว็บไซต์สาธารณะของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่เริ่มต้นคือ contoso-public.sharepoint.com

ตอนนี้คุณสลับแผนไปเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso1.com และหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น contoso2.com โดยไม่ต้องเอาชื่อโดเมนออกหรือเพิ่มชื่อโดเมนใน Office 365 อีกครั้ง

สถานการณ์สมมติที่ 3:

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business คุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองที่ได้รับการจัดการโดย Office 365, contoso1.com ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณถูกตั้งค่าเป็น contoso1.com

ตอนนี้คุณสลับแผนไปเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise คุณยังใช้ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ contoso1.com ได้ แต่คุณต้องการใช้โดเมนแบบกำหนดเองใหม่สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ดังนั้นคุณจึงเพิ่ม contoso2.com ไปยัง Office 365 โดยการใช้ตัวช่วยสร้างโดเมน

หลังจากเพิ่มโดเมน ให้ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint และเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso2.com

คำถามที่ถามบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า DNS สำหรับโดเมนแบบกำหนดเองของฉันได้รับการจัดการภายนอก Office 365

ถ้าคุณเลือกจัดการโดเมนของคุณภายนอก Office 365 ในระหว่างการตั้งค่าโดเมน แทนที่จะให้ Office 365 จัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องเอาโดเมนออกและเพิ่มโดเมนอีกครั้งเพื่อใช้โดเมนดังกล่าวเป็นเว็บไซต์สาธารณะหลังจากที่คุณสลับแผน

ถ้าฉันสลับไปยังแผนอื่นในกลุ่ม Small Business ฉันจะมีปัญหานี้หรือไม่

ไม่มี คุณเพียงต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเท่านั้น ถ้าคุณสลับแผนจากการสมัครใช้งานในกลุ่ม Small Business ไปเป็นแผนที่อยู่นอกกลุ่มของแผนดังกล่าว

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×