เพิ่ม PDF ลงในไฟล์ Office ของคุณ

ดูวิธีการแทรกไฟล์ในรูปแบบ .pdf เป็นวัตถุลงในไฟล์ Office ของคุณ คุณสามารถปรับขนาดวัตถุได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่คุณแทรกแล้ว คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader ติดตั้งอยู่เพื่อดูหรืออ่านไฟล์ .pdf

  1. คลิก แทรก > วัตถุ ในกลุ่ม ข้อความ

สำหรับ Outlook ให้คลิกภายในเนื้อความของรายการ เช่น ข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน

  1. คลิก สร้างจากไฟล์ > เรียกดู

  2. เรียกดูไฟล์ .pdf ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก เปิด

OneNote มีขั้นตอนที่ต่างออกไป แต่คุณยังสามารถแทรกไฟล์ .pdf ลงในสมุดบันทึกได้ วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก แทรก > สิ่งพิมพ์จากไฟล์ ในกลุ่ม ไฟล์

  2. เรียกดูไฟล์ .pdf ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

ดูขั้นตอนเพิ่ม PDF ลงในเอกสารสำหรับ Word 2013 และ Word 2016

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×