เพิ่ม อัปเด หรือเอาบัตรเครดิตใน Office 365 สำหรับธุรกิจออก

ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 คุณสามารถเพิ่มบัตรเครดิตใหม่ อัปเดตบัตรที่มีอยู่ หรือลบบัตรที่คุณไม่ใช้แล้วได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนบัตรที่คุณกำลังใช้ชำระการสมัครใช้งานได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

 3. ในศูนย์การจัดการ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  เมนูการเรียกเก็บเงินในศูนย์การจัดการ Office 365 ใหม่พร้อมด้วยการสมัครใช้งานที่เลือก

 4. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการชำระเงินด้วยบัตรใหม่ แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน"

 5. เลือกลูกศรลงภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน แล้วเลือก บัตรเครดิตใหม่

  สกรีนช็อตของเมนูแบบดรอปดาวน์ที่มีการเลือก "บัตรเครดิตใหม่"
 6. ป้อนข้อมูลสำหรับบัตรใบใหม่ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: บัตรใหม่จะถูกใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4 เท่านั้น ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้บัตรใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปลี่ยนบัตรที่เคยใช้ชำระการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

 3. ในศูนย์การจัดการ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  เมนูการเรียกเก็บเงินในศูนย์การจัดการ Office 365 ใหม่พร้อมด้วยการสมัครใช้งานที่เลือก

 4. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณซื้อด้วยบัตรที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ดูแลระบบรายอื่นเป็นผู้ซื้อการสมัครใช้งาน คุณจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการสมัครใช้งานนั้นได้ ถ้าบัตรเครดิตกำลังจะหมดอายุและผู้ดูแลระบบรายอื่นไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บริการหยุดชะงักได้ด้วยการเพิ่มบัตรเครดิตใบอื่นสำหรับการสมัครใช้งาน

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน"

 5. ภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีการชำระเงิน ให้เลือก แก้ไขรายละเอียด

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "แก้ไขรายละเอียด" บนหน้า เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

 6. อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ (ชื่อบนบัตร ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันที่หมดอายุ) ตามต้องการ จากนั้นเลือก ส่ง

  หน้า รายละเอียดการชำระเงิน สำหรับการอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัส CVV/CVN ในการอัปเดตรายละเอียดของบัตรใบปัจจุบัน

  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขบัตร ให้คุณลบบัตรที่มีอยู่ก่อน จากนั้นเพิ่มบัตรใหม่

 7. ข้อความยืนยันควรปรากฏขึ้น ถ้าไม่ ให้ดู การแก้บัตรหาบัตรเครดิต

  สกรีนช็อตแสดงข้อความยืนยัน: “วิธีชำระเงินของคุณได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว”

หมายเหตุ: คุณสามารถนำบัตรเครดิตออกได้ ตราบใดที่คุณไม่มียอดการใช้จ่ายเกินวงเงินในบัตรและคุณไม่ได้ใช้บัตรในการชำระเงินค่าสมัครใช้งานที่ยังใช้งานอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

 3. ในศูนย์การจัดการ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  เมนูการเรียกเก็บเงินในศูนย์การจัดการ Office 365 ใหม่พร้อมด้วยการสมัครใช้งานที่เลือก

 4. เลือกการสมัครใช้งานใดก็ได้ แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน"

 5. เลือกลูกศรลงภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน แล้วเลือกบัตรที่คุณต้องการลบ

 6. เลือก นำออก

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "แก้ไขรายละเอียด" บนหน้า เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

 7. เลือก นำออก อีกครั้งเพื่อลบบัตร

  สกรีนช็อตแสดงปุ่ม นำออก และ ยกเลิก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำบัตรออกได ้ถ้าบัตรถูกใช้ชำระสำหรับการสมัครใช้งานในปัจจุบัน ถ้าคุณลอง คุณจะได้รับข้อความตามด้านล่างนี้

  สกรีนช็อตแสดงข้อความข้อผิดพลาดที่ปรากฏเมื่อคุณใช้การชำระเงินผ่านบัตรสำหรับการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ “(หมายเลขบัตร) ถูกใช้แล้วโดย (ชื่อการสมัครใช้งาน)”

  เมื่อต้องการนำบัตรออก ให้เลือก กลับ จากนั้นทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปลี่ยนบัตรที่คุณใช้ชำระสำหรับการสมัครใช้งาน จากนั้นให้ลองนำบัตรออกอีกครั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

 3. ในศูนย์การจัดการ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  เมนูการเรียกเก็บเงินในศูนย์การจัดการ Office 365 ใหม่พร้อมด้วยการสมัครใช้งานที่เลือก

 4. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการชำระเงินด้วยบัตรใหม่ แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน"

 5. เลือกลูกศรแบบหล่นลงภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีการชำระเงิน

  สกรีนช็อตแสดงลิงก์ "แก้ไขรายละเอียด" บนหน้า เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

 6. เลือกบัตรที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก ส่ง ถ้าบัตรที่คุณต้องการใช้งานยังไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก บัตรเครดิตใหม่ เพื่อเพิ่มบัตร

การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิต

ปัญหา

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ฉันได้รับข้อความข้อผิดพลาดว่า “เบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกตั้งให้บล็อกคุกกี้”

ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่ 3 จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง

บัตรของฉันถูกปฏิเสธ

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบรายละเอียดของบัตรอีกครั้ง เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อบนบัตร และที่อยู่ รวมถึงเมือง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ว่าตรงกับข้อมูลที่อยู่บนบัตรและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ ให้แก้ไขข้อมูลบัตรของคุณถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อความ "ถูกปฏิเสธ" อยู่ ให้ติดต่อธนาคารของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าบัตรของคุณใช้งานไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่งได้รับบัตรในจดหมายที่มีวันหมดอายุที่อัปเดตแล้ว คุณอาจต้องเปิดใช้งานก่อน ธนาคารของคุณยังสามารถบอกได้ว่าบัตรของคุณไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับธุรกรรมแบบออนไลน์ ธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือธุรกรรมที่เป็นกิจวัตรหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องอัปเดตหมายเลขบัตรเครดิต

คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบนบัตรที่หมดอายุแล้วได้ ถ้าคุณต้องเปลี่ยนบัตรด้วยเหตุผลบางอย่าง ก่อนอื่น ให้ลบบัตรที่มีอยู่ จากนั้นให้เพิ่มบัตรใหม่

ฉันมีบัตรเพียงใบเดียวสำหรับบัญชีของฉัน และฉันต้องการนำบัตรออก

ถ้าคุณมีบัตรเครดิตเพียงใบเดียว คุณจะได้รับข้อความข้อผิดพลาดถ้าคุณพยายามจะนำบัตรออก เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบให้แต่ใจว่าคุณได้ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นสำหรับการสมัครใช้งานทั้งหมดของคุณ จากนั้นลองนำบัตรออกอีกครั้ง

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าไม่ และคุณยังคงพบปัญหา แจ้งสิ่งที่คุณกำลังทำและปัญหาที่คุณพบกับเรา

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ในฐานะผู้ดูแลระบบของ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสั่งซื้อล่วงหน้า บัญชี และการสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านเทคนิค คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนในนามของผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรของคุณ

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน 21Vianet

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับ Office 365 for business

เปลี่ยนความถี่ในการชำระเงินสำหรับ Office 365 for business

การเรียกเก็บเงินใน Office 365 for Business – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×