เพิ่ม หรือเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณสามารถส่ง และรับข้อความอีเมลในMicrosoft Outlook คุณต้องก่อนติดตั้ง และกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลที่

ในบทความนี้

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อีเมล

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

เพิ่ม และกำหนดค่าบัญชี Exchange ด้วยตนเอง

เพิ่มบัญชีอีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP

เพิ่ม และกำหนดค่าบัญชีอีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP ด้วยตนเอง

การเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อีเมล

Outlook สนับสนุน Microsoft Exchange ตลอดจนPOP3, IMAP และบัญชีอีเมลบาง HTTP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณหรือผู้ดูแลระบบอีสามารถมีข้อมูลการกำหนดค่าที่คุณต้องการด้วยตนเองตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

สำหรับบัญชีผู้ใช้ส่วนใหญ่ Outlook สามารถจะตรวจหา และการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ โดยใช้เพียงชื่อ อยู่อีเมล และรหัสผ่าน ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange โดยปกติแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลใด ๆ เนื่องจากMicrosoft Office Outlook 2007 สามารถระบุข้อมูลประจำตัวของเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange

บัญชีอีเมลที่อยู่ในโปรไฟล์ โปรไฟล์ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ แฟ้มข้อมูล และการตั้งค่าที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเก็บอีเมลของคุณ โปรไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้ Outlook ครั้งแรก และหลัง จากที่โปรไฟล์การเรียกใช้ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Outlook

คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องโปรไฟล์เดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์มากมายมีมากกว่าหนึ่งส่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องโปรไฟล์เดียวสำหรับการทำงานและโปรไฟล์อื่นสำหรับหน้าแรก ยัง ถ้าผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่คุณทำ บัญชีผู้ใช้อีเมลและการตั้งค่าของพวกเขาสามารถถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์ที่แยกต่างหาก ภายใต้ชื่อโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ Outlook Express โปรไฟล์ใน Outlook จะคล้ายกับข้อมูลเฉพาะตัวใน Outlook Express โปรไฟล์ outlook มีความสัมพันธ์ไม่โปรไฟล์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมหลายบัญชีในโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange เพื่อจัดการอีเมลทางธุรกิจของคุณ และเพิ่มบัญชีอินเทอร์เน็ตอีเมล เช่นบัญชีผู้ใช้ POP3 จาก ISP ในการประมวลผลอีเมลส่วนบุคคลของคุณแล้ว โปรไฟล์สามารถประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมของคุณทั้งหมด แต่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Exchange หนึ่งสำหรับแต่ละโปรไฟล์

ด้านบนของเพจ

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook ครั้งแรก หรือ ด้วยการปิด Outlook แล้ว คลิกที่ไอคอนจดหมาย ในแผงควบคุมใน Windows

หมายเหตุ: สามารถมีเพียงหนึ่งบัญชีผู้ใช้ Exchange ในโปรไฟล์

 1. ปิด Outlook

 2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

  หมายเหตุ: ไอคอนจดหมาย ในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณมี Outlook ติดตั้ง และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ไปยังโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น หรือ ลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างโปรไฟล์ใหม่   

   1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

    นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มใช้งาน Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook เพื่อพร้อมท์ให้คุณโปรไฟล์ใช้

  • เลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่   

   แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันรวมอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ จากนั้นเลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

   1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

   2. คลิก สร้าง

    ข้อมูลประจำตัวของ Windows โดเมนถูกใช้เพื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ

 4. คลิก ถัดไป

 5. หลังจากกำหนดค่าของการตั้งค่า Exchange ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้น

  ถ้าการตั้งค่า Exchange ของคุณไม่ต้องกำหนดค่าโดยอัตโนมัติใน Outlook หรือข้อมูลบนหน้าจอของคุณไม่ได้ถูกต้อง เลือกกล่องกากำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง แล้ว คลิ กถัดไป มีคำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าบัญชีของคุณด้วยตนเองในตัวเพิ่ม และกำหนดค่าบัญชี Exchange ด้วยตนเองส่วน

ด้านบนของเพจ

เพิ่ม และกำหนดค่าบัญชี Exchange ด้วยตนเอง

เฉพาะคุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook ครั้งแรก หรือ ด้วยการปิด Outlook แล้ว คลิกที่ไอคอนจดหมาย ในแผงควบคุมใน Windows

 1. ปิด Outlook

 2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

  หมายเหตุ: ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้ง Outlook และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างโปรไฟล์ใหม่   

   1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

    นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มใช้งาน Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook เพื่อพร้อมท์ให้คุณโปรไฟล์ใช้

  • เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่   
   แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย ประกอบด้วยชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น คลิกแสดงโปรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ  

   1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

   2. คลิก สร้าง

   3. คลิกบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้ว คลิ กถัดไป

    ข้อมูลประจำตัวของ Windows โดเมนถูกใช้เพื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณด้วยตนเอง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้ว คลิ กถัดไป

 5. คลิก Microsoft Exchange จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. พิมพ์ชื่อที่กำหนด โดยผู้ดูแลจดหมายของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange

 7. เมื่อต้องการใช้โหมด Exchange แบบแคช ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

  โหมด cached Exchange ให้คุณ มีประสิทธิภาพมากเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกนี้มีการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว และบ่อยมีการปรับปรุงกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณอาจได้ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange มีความสามารถในการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

  • คุณมีการติดตั้ง Microsoft Terminal Services    โหมด cached Exchange ใช้ไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ไม่สามารถใช้ไฟล์เหล่านี้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Terminal Services สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม ติดตั้งไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลหรือไคลเอ็นต์เชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงคุณลักษณะนี้

 8. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่กำหนดโดยผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยปกติแล้ว นี่จะไม่ใช่ชื่อเต็มของคุณ

 9. หรือเลือกทำดังนี้

  • คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บทั่วไป ภายใต้บัญชีจดหมาย พิมพ์ชื่อที่จะช่วยให้คุณระบุบัญชีผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ทำงานของฉัน

  • คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บใดๆ ให้กำหนดค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • คลิกตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์รู้จักชื่อของคุณ และว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 8 และ 10 ควรมีขีดเส้นใต้ ถ้าชื่อของคุณไม่ได้มีขีดเส้นใต้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 10. ถ้าคุณคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม และเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange Server แล้ว ให้คลิก ตกลง

 11. คลิก ถัดไป

 12. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของเพจ

เพิ่มบัญชีอีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP และ HTTP คุณสามารถเพิ่มลงในโปรไฟล์ Outlook ปัจจุบันเมื่อใดก็ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ไป ยังโปรไฟล์อื่น หรือ ลงในโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น โดยการเปิดมอดูลจดหมาย ในแผงควบคุมใน Windows

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่คุณกำลังใช้เดี๋ยวนี้   

   • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

    คำสั่งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะหายไป

    คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่อื่น   

   1. ปิด Outlook

   2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

    หมายเหตุ: ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้ง Outlook และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

    แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันรวมอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ จากนั้นเลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

   3. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่   

   1. ปิด Outlook

   2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

    หมายเหตุ: ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้ง Outlook และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

   3. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์

   4. คลิก เพิ่ม

   5. ในกล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

    นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มใช้งาน Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook เพื่อพร้อมท์ให้คุณโปรไฟล์ใช้

   6. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. คลิก สร้าง

 3. คลิกMicrosoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้ว คลิ กถัดไป

 4. ในกล่องชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อของคุณ ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่ผู้อื่น

 5. ในกล่องอยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ที่กำหนด โดยผู้ดูแลจดหมายของคุณหรือ ISP ให้แน่ใจว่าการรวมชื่อผู้ใช้ของคุณ ที่@สัญลักษณ์ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่นbarbara@contoso.com

 6. ในกล่องรหัสผ่าน และพิมพ์รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกกำหนดให้กับคุณ หรือคุณเลือกสำหรับบัญชีอีเมล

  รหัสผ่านของคุณอาจเล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คีย์ CAPS LOCK ของคุณไม่ได้เปิด

 7. คลิก ถัดไป

  เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณจะได้รับการติดต่อ และ Outlook ถูกกำหนดค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมล คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิกถัดไป เพื่อพยายามเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสลับ

  หลังจากบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดค่าสำเร็จ คลิกเสร็จสิ้น

  ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติใน Outlook หรือข้อมูลบนหน้าจอของคุณจะไม่ถูกต้อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง แล้ว คลิ กถัดไป คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยตนเองอยู่ในเพิ่ม และกำหนดค่าบัญชีอีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP เองส่วน

ด้านบนของเพจ

เพิ่ม และกำหนดค่าบัญชีอีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP และ HTTP คุณสามารถเพิ่มลงในโปรไฟล์ Outlook ปัจจุบันเมื่อใดก็ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ไปยังโปรไฟล์อื่น ด้วยการคลิกที่ไอคอนจดหมาย ในแผงควบคุมใน Windows

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่คุณกำลังใช้เดี๋ยวนี้   

   • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

    คำสั่งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะหายไป

    คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่อื่น   

   1. ปิด Outlook

   2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

    หมายเหตุ: ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณมี Outlook ติดตั้ง และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  • แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

   1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่   

   1. ปิด Outlook

   2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

    หมายเหตุ: ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณมี Outlook ติดตั้ง และเข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

   3. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์

   4. คลิก เพิ่ม

   5. ในกล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

    นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มใช้งาน Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook เพื่อพร้อมท์ให้คุณสำหรับโพรไฟล์ใดจะใช้

   6. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. คลิก สร้าง

 3. คลิกMicrosoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้ว คลิ กถัดไป

 4. ในกล่องชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อของคุณ ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่ผู้อื่น

 5. ในกล่องอยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ที่กำหนด โดยผู้ดูแลจดหมายของคุณหรือ ISP ให้แน่ใจว่าการรวมชื่อผู้ใช้ของคุณ ที่@สัญลักษณ์ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่นbarbara@contoso.com

 6. ในกล่องรหัสผ่าน และพิมพ์รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกกำหนดให้กับคุณ หรือ ที่คุณเลือกไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

  รหัสผ่านของคุณอาจเล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คีย์ CAPS LOCK ของคุณไม่ได้เปิด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง

 8. คลิก ถัดไป

 9. คลิกอินเทอร์เน็ตอีเมล

 10. คลิกอีเมล แล้ว คลิ กถัดไป

  ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันก่อนหน้าของคุณป้อนข้อมูล บางส่วนของเขตข้อมูลข้อความในกล่องโต้ตอบอาจมีข้อความเหล่านั้น ตรวจสอบว่า รายการที่ถูกต้อง

 11. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อเต็มของคุณในแบบที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่ผู้อื่น

  2. ในกล่องอยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลสมบูรณ์ที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบจดหมายหรือ ISP ของคุณ ให้แน่ใจว่าการรวมชื่อผู้ใช้ ตัว@สัญลักษณ์ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่นbarbara@contoso.com

 12. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องรายการชนิดบัญชีผู้ใช้ เลือกPOP3, IMAP หรือHTTP

   เคล็ดลับ: ISP ของคุณสามารถบอกได้ว่า คุณโพรโทคอลที่คุณต้องใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แต่ POP3 กันมากสุดโดยสุด บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows Live Mail ใช้ HTTP ถ้าคุณเลือก HTTP คุณต้องเพิ่มเติมคลิกผู้ให้บริการการในรายการผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ HTTP และใส่ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ในกล่องURL ของเซิร์ฟเวอร์

  2. ในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบของคุณ ISP หรือ mail บ่อยครั้งนี่คือจดหมายตาม ด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่นmail.contoso.com

  3. ในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ให้ไว้ โดยผู้ดูแลระบบ ISP หรือจดหมายของคุณ บ่อยครั้งนี่คือจดหมายตาม ด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่นmail.contoso.com

 13. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องUser Name พิมพ์ชื่อผู้กำหนด โดยผู้ดูแลระบบของคุณ ISP หรือ mail ซึ่งอาจเป็นเพียงแค่ส่วนของที่อยู่อีเมลของคุณก่อน สัญลักษณ์@ หรืออาจเป็นที่อยู่อีเมเสร็จสมบูรณ์ของคุณได้

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้น

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

   หมายเหตุ: คุณมีตัวเลือกเพื่อให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณ ด้วยการพิมพ์ในกล่องรหัสผ่าน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายจำรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือก Outlook จำรหัสผ่านของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม นี้ยังทำให้บัญชีผู้ใช้ความเสี่ยงสำหรับทุกคนที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ

   ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วยกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยรหัสผ่านที่คาดเดายาก

   It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

 14. หรือเลือกทำดังนี้

  1. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บทั่วไป ภายใต้บัญชีจดหมาย พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชี ตัวอย่างเช่นMy Home ISP อีเมล

  2. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บขาออก เลือกกล่องกาเครื่องหมายเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องการรับรองความถูกต้อง ถ้าจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

  3. สำหรับบัญชีผู้ใช้ POP3 คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บขั้นสูง ภายใต้หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) เลือกกล่องกากับเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อที่เข้ารหัส (SSL) ถ้า ISP แนะนำให้คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้

  4. สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บขั้นสูง ภายใต้หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP), ตัวเลือกที่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับชนิดต่อไปนี้ คลิกไม่มีSSL, TLS หรืออัตโนมัติ ถ้า ISP แนะนำให้คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้

  5. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บขั้นสูง ภายใต้หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP), ตัวเลือกที่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับชนิดต่อไปนี้ คลิกไม่มีSSL, TLS หรืออัตโนมัติ ถ้า ISP แนะนำให้คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้

  6. ถ้าคุณกำลังเพิ่มบัญชี POP3 หรือ IMAP server คลิกการตั้งค่าบัญชีทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่า บัญชีของคุณทำงาน ถ้ามีหายไป หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่นรหัสผ่านของคุณ คุณได้รับพร้อมท์ให้หาไว้ หรือแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 15. คลิก ถัดไป

 16. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของเพจ

การเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

ในโปรไฟล์ที่คุณกำลังใช้เดี๋ยวนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  คำสั่งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะหายไป

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กเอาออก

 3. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

ในโปรไฟล์อื่น

 1. ปิด Outlook

 2. ในแผงควบคุม เปิดมอดูลจดหมาย

  แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. เลือกบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เอาออก

 5. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: เอาบัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ HTTP ลบรายการที่ถูกส่ง และรับ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 คุณยังคงสามารถใช้ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เพื่อทำงานกับรายการของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายเว้นแต่ว่าคุณย้ายไปยังไฟล์.pst สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP และ HTTP ข้อความของคุณถูกแสดงใน Outlook จะถูกบันทึกในไฟล์.pst อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับบัญชีผู้ใช้ POP3 คุณต้องเพิ่มไฟล์.pst กลับไปยังโปรไฟล์ Outlook ของคุณด้วยตนเอง โดยใช้คำสั่งจัดการไฟล์ข้อมูล บนเมนูไฟล์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×