เพิ่ม จัดเรียง และลบสไลด์ใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณจะเพิ่มสไลด์ใหม่ ย้ายสไลด์ไปมา และลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการ

เพิ่มสไลด์ใหม่

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

    มุมมองปกติ

  2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางสไลด์ใหม่ถัดไป

  3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

    เค้าโครงสไลด์ใหม่ใน PowerPoint

  4. ในแกลเลอรีของเค้าโครง คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับสไลด์ของคุณใหม่ แต่ละตัวเลือกในแกลเลอรีมีเค้าโครงสไลด์ต่าง ๆ ที่อาจประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ วิดีโอ รูปภาพ แผนภูมิ รูปร่าง ปะ พื้นหลัง และจัดรูปแบบ เช่นธีมสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ของธีม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสไลด์

  5. ภาพนิ่งของคุณใหม่จะถูกแทรก และคุณสามารถคลิกภายในพื้นที่สำรองไว้เพื่อเริ่มเพิ่มเนื้อหา

จัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

ลากสไลด์ PowerPoint ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสไลด์แต่ละรายการที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากเป็นกลุ่มไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการลบ (กดค้าง CTRL เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์), แล้ว คลิ กลบสไลด์

คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ใน PowerPoint แล้วคลิก ลบสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ใช้แนวตั้ง (แนวตั้ง) มุมมองสำหรับงานนำเสนอภาพนิ่ง

การนำมาใช้ใหม่ (นำเข้า) สไลด์จากงานนำเสนออื่น

งานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×