เพิ่มโดเมนของคุณใน Office 365

ถ้าองค์กรของคุณมีชื่อโดเมนแบบกำหนดเองอยู่แล้ว ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณสามารถเพิ่มชื่อโดเมนนั้นลงใน Office 365 แล้วใช้ชื่อโดเมนนั้นกับอีเมลและบริการอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับอีเมลสำหรับโดเมนของคุณจากผู้ให้บริการรายหนึ่งได้ เพื่อให้อีเมลสำหรับโดเมนของคุณถูกส่งไปที่ Office 365

หมายเหตุ  ถ้าคุณกำลังวางแผนการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับโดเมน เช่น การทดสอบนำร่องกับโดเมนที่แชร์หรือการปรับใช้แบบไฮบริด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ตั้งค่า > ตั้งค่าขั้นสูง

ดูวิดีโอ

ในบทความนี้

เพิ่มโดเมนที่คุณใช้งานอยู่แล้วสำหรับอีเมล สลับอีเมลไปยัง Office 365 และให้เว็บไซต์สาธารณะของคุณอยู่ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า จัดการโดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือก เพิ่มโดเมน

 4. ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนโดยการสร้างระเบียนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS หรือผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณ

 5. สร้างผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนนี้

 6. ในขั้นตอน "ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก Exchange Online แล้วเลือก Lync Online ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ด้วย

 7. หน้าของตัวช่วยสร้างถัดไปแสดงสามระเบียน DNS ที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Exchange Online ดังนี้

  • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ทันทีที่คุณเปลี่ยนค่านี้ อีเมลจะหยุดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเก่าของคุณ และจะมาที่ Office 365 แทน

  • ระเบียนการค้นหาอัตโนมัติ CNAME เพื่อที่ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Office 365 ได้โดยอัตโนมัติ

  • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

  ถ้าคุณเลือก Lync Online ระเบียน DNS สำหรับ Lync Online จะแสดงรายการดังนี้

  • ระเบียน CNAME สำหรับการค้นหาอัตโนมัติจากไคลเอ็นต์เคลื่อนที่ Lync

  • ระเบียน CNAME สำหรับการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

  • ระเบียน SRV เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ Lync กับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

  • ระเบียน SRV สำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกองค์กรของคุณ

  คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

  ใช้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าระเบียนเหล่านี้ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

 8. ถ้าโดเมนนี้คือโดเมนหลักของคุณ ให้เปลี่ยนโดเมน Office 365 เริ่มต้นเป็นโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมน จากนั้นทางด้านขวา ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนสุดของส่วน
ด้านบนสุดของบทความ

เพิ่มโดเมนสำหรับ Exchange Online เท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า จัดการโดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือก เพิ่มโดเมน

 4. ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนโดยการสร้างระเบียนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS หรือผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณ

 5. สร้างผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนนี้

 6. ในขั้นตอน "กำหนดวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก Exchange Online

 7. หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะแสดงระเบียน DNS สามระเบียนที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Exchange Online ดังนี้

  • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ในทันทีที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น อีเมลจะหยุดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเก่าของคุณ และจะมาที่ Office 365 แทน

  • ระเบียน CNAME เพื่อให้ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Exchange Online ได้โดยอัตโนมัติ

  • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

  นอกจากนี้ ยังมีระเบียน CNAME อีกหนึ่งระเบียนสำหรับตั้งค่าที่ถูกจะใช้โดย Office 365

 8. ถ้าโดเมนนี้คือโดเมนหลักของคุณ ให้เปลี่ยนโดเมน Office 365 เริ่มต้นเป็นโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมน จากนั้นทางด้านขวา ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนสุดของส่วน
ด้านบนสุดของบทความ

เพิ่มโดเมนที่คุณเพิ่งซื้อ (ไม่มีอีเมลหรือเว็บไซต์)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า จัดการโดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือก เพิ่มโดเมน

 4. ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนโดยการสร้างระเบียนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS หรือผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณ

 5. สร้างผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนนี้

 6. ในขั้นตอน "กำหนดวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกบริการที่คุณวางแผนจะใช้

 7. หน้าของตัวช่วยสร้างถัดไปจะแสดงระเบียน DNS สามระเบียนที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Office 365 ดังนี้

  • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365

  • ระเบียน CNAME เพื่อให้ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook สามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Office 365 ได้โดยอัตโนมัติ

  • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

  ถ้าคุณเลือก Lync Online ระเบียน DNS สำหรับ Lync Online จะแสดงรายการด้วยดังนี้

  • ระเบียน CNAME สำหรับการค้นหาอัตโนมัติจากไคลเอ็นต์เคลื่อนที่ Lync

  • ระเบียน CNAME สำหรับการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

  • ระเบียน SRV เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ Lync กับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

  • ระเบียน SRV เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกองค์กรของคุณ

  คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

  ถ้าคุณต้องการใช้โดเมนใหม่ของคุณสำหรับ URL เว็บไซต์สาธารณะของ Office 365 รวมทั้งอีเมลและ Lync ด้วย คุณจะต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ SharePoint Online บนโดเมนแบบกำหนดเองร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อให้ทั้งหมดทำงานร่วมกันได้

  ถ้าคุณต้องการใช้ Office 365 สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณโดยใช้ชื่อโดเมนใหม่นี้ แต่ไม่ได้วางแผนว่าจะใช้ Office 365 สำหรับอีเมลและ Lync ให้ดูที่ ใช้ชื่อโดเมนที่กำหนดเองสำหรับที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณ

 8. ถ้าโดเมนนี้คือโดเมนหลักของคุณ ให้เปลี่ยนโดเมน Office 365 เริ่มต้นเป็นโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป บนหน้า จัดการโดเมน ให้เลือกโดเมน จากนั้นทางด้านขวา ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนสุดของส่วน
ด้านบนสุดของบทความ

เคล็ดลับ

 • ถ้าองค์กรของคุณลงทะเบียนสำหรับ Windows Azure, CRM หรือคุณได้เพิ่มโดเมนของคุณไปยังบริการออนไลน์ของเรา คุณควรใช้ ID ผู้ใช้และโดเมนเดียวกันในการลงชื่อเข้าใช้และเพื่อเข้าถึงบริการของคุณทั้งหมด

 • ต้องการตั้งค่าบริการทั้งหมดด้วยโดเมนของคุณใน Office 365 ใช่หรือไม่ ให้อ่านข้อมูลเริ่มต้นใช้งานด่วนต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณทำขั้นตอนทั้งหมด: ตั้งค่า Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • ถ้าคุณไม่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณสามารถเรียนรู้วิธีการซื้อชื่อโดเมนจากผู้ให้บริการลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ ถ้าคุณมีอยู่แล้ว ให้เรียนรู้วิธีค้นหาตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณและผู้ให้บริการโฮสต์ DNS แบบออนไลน์ คุณจะต้องการข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเหล่านั้นเมื่อคุณจะติดตั้งโดเมนของคุณ

 • คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองโดยใช้ชื่อใดๆ ที่มีให้ใช้งานที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกับส่วนแรกของโดเมน onmicrosoft.comของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ fabrikam.onmicrosoft.com และเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองของ fabrikam_nw.com ได้

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมนหลายชื่อ และต้องการให้โดเมนเหล่านั้นชี้ไปที่เว็บไซต์สาธารณะเดียวกัน ให้เพิ่มระเบียน CNAME ใหม่สำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ โดเมนเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มลงใน Office 365 เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนเหล่านั้น

 • หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนลงใน Office 365 คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเริ่มต้นที่ Office 365 ใช้สำหรับที่อยู่อีเมลใหม่นี้ได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Office 365 เวอร์ชันที่คุณได้ลงทะเบียนไว้มีฟีเจอร์โดเมนที่องค์กรของคุณต้องการ

การแก้ไขปัญหา

 • มีบางโดเมนที่คุณไม่สามารถเพิ่มลงในการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณได้

  • ถ้าปัจจุบันคุณใช้โดเมนแบบกำหนดเองกับบริการ Microsoft Cloud อีกบริการหนึ่ง คุณจะไม่สามารถเพิ่มโดเมนเดียวกันนั้นลงใน Office 365 ได้

  • คุณไม่สามารถเพิ่มโดเมนเดียวกันลงในการสมัครใช้งาน Office 365 ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม fabrikam.com ลงใน Office 365 คุณจะไม่สามารถสร้างการสมัครใช้งาน Office 365 อื่น และเพิ่ม fabrikam.com ลงในการสมัครใช้งานนั้นได้

 • เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะโดเมนของคุณ บนหน้า จัดการโดเมน ใน Office 365 ให้ดูที่คอลัมน์ สถานะ ถ้ามีปัญหาบริการที่เป็นไปได้แสดงรายการอยู่ ให้เลือก แก้ไขปัญหา ถ้าการตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก ทำให้การตั้งค่าเสร็จสิ้น

เพิ่มโดเมนโดยใช้ PowerShell

ใช้ Windows PowerShell และเรียกใช้ cmdlet สำหรับการเพิ่มโดเมน

ด้านบนสุดของบทความ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

ด้านบนสุดของบทความ

นำไปใช้กับ: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End Userข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา