เพิ่มและจัดรูปแบบหมายเลขหน้า

ถ้าเอกสารของคุณมีหน้าหลายหน้า คุณสามารถแสดงหมายเลขหน้าบนแต่ละหน้า เอกสารส่วนใหญ่ หมายเลขหน้าปรากฏในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของแต่ละหน้า Microsoft Office Word 2007 มีการออกแบบการจัดหมายเลขหน้าจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถแทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แสดงหมายเลขหน้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยหมายเลขหน้าและเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น กราฟิก ชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อผู้เขียน หรือวันที่

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการวางหมายเลขหน้าในด้านหนึ่งของหน้าสำหรับหน้าคี่ และในอีกด้านหนึ่งของหน้าสำหรับหน้าคู่ ดูแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยหมายเลขหน้าเท่านั้น

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 • คลิก ด้านบนของหน้ากระดาษ หรือ ด้านล่างของหน้ากระดาษ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ

 • เลือกการออกแบบหมายเลขหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีการออกแบบหมายเลขหน้า แสดงว่าเทมเพลตแบบเอกสารสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหา ดูฉันไม่เห็นแกลเลอรีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก หรือสมการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

วางหมายเลขหน้าในระยะขอบด้านข้างของหน้า

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 • คลิก ระยะขอบกระดาษ

 • เลือกการออกแบบหมายเลขหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีการออกแบบหมายเลขหน้า แสดงว่าเทมเพลตแบบเอกสารสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหา ดูฉันไม่เห็นแกลเลอรีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก หรือสมการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยหมายเลขหน้าและเนื้อหา เช่น ข้อความและกราฟิก

ถ้าเอกสารของคุณมีเนื้อหาในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้

ถ้าคุณต้องการใช้การออกแบบหมายเลขหน้าที่จัดรูปแบบไว้แล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษนอกจากหมายเลขหน้า วิธีที่ง่ายที่สุดการคือเริ่มต้นจากหมายเลขหน้า แล้วเพิ่มเนื้อหาอื่นๆ ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

  • คุณอาจต้องกดคีย์ TAB ปรับการจัดแนวย่อหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับเนื้อหาในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

  • มีการออกแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษมากมายแสดงในเค้าโครงตาราง และการกด TAB จะขยับเคอร์เซอร์โดยไม่ต้องแทรกแท็บหยุด เมื่อต้องการแทรกแท็บหยุด ให้กด CTRL+TAB เมื่อต้องการทราบว่ามีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณใช้ในเค้าโครงตารางหรือไม่ ให้มองหาแท็บบริบท เครื่องมือตาราง ที่ด้านบนของ Ribbon ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  • การออกแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษมากมายมีตัวควบคุมเนื้อหาสำหรับจัดเก็บเนื้อหา เช่น ชื่อเรื่องเอกสาร และวันที่ เมื่อคุณคลิกแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เคอร์เซอร์อาจเลือกตัวควบคุมเนื้อหาโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ออกจากตัวควบคุมเนื้อหา (เพื่อให้คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษโดยไม่ต้องลบเนื้อหาของตัวควบคุมเนื้อหา) ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

 3. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 4. คลิก ตำแหน่งปัจจุบัน

 5. เลือกการออกแบบหมายเลขหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีการออกแบบหมายเลขหน้า แสดงว่าเทมเพลตแบบเอกสารสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหา ดูฉันไม่เห็นแกลเลอรีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก หรือสมการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

เพิ่มเนื้อหาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในการออกแบบหมายเลขที่หน้าที่จัดรูปแบบไว้แล้ว

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 • คลิก ด้านบนของเพจกระดาษ หรือ ด้านล่างของหน้ากระดาษ หรือ ระยะขอบกระดาษ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ

 • เลือกการออกแบบหมายเลขหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบ

  เลือกการออกแบบที่วางหมายเลขหน้าในตำแหน่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้เนื้อหาหัวกระดาษบางส่วนอยู่ในแนวเดียวกันกับระยะขอบซ้าย และหมายเลขหน้าอยู่ในแนวเดียวกับระยะขอบขวา ให้เลือกการออกแบบหมายเลขหน้าแบบจัดชิดขวา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีการออกแบบหมายเลขหน้า แสดงว่าเทมเพลตแบบเอกสารสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหา ดูฉันไม่เห็นแกลเลอรีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก หรือสมการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกการออกแบบจากการออกแบบ ระยะขอบกระดาษ ให้คลิกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แล้วเพิ่มเนื้อหาที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแทรกเนื้อหาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษไว้หน้าหมายเลขหน้า พิมพ์เนื้อหา จากนั้นกด TAB เพื่อวางตำแหน่งเนื้อหา

  • เมื่อต้องการแทรกเนื้อหาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษไว้หลังหมายเลขหน้า ให้กดแป้น END จากนั้นกด TAB แล้วป้อนเนื้อหา

   หมายเหตุ: คุณอาจต้องกด TAB มากกว่า 1 ครั้ง ปรับการจัดแนวย่อหน้า หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหัวกระดาษเพื่อวางองค์ประกอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในตำแหน่งที่คุณต้องการ

แทรก ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่องเอกสาร หรือคุณสมบัติอื่นของเอกสาร

ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ทำต่อไปนี้:

 • ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แทรก คลิก ส่วนประกอบด่วน ชี้ไปที่ คุณสมบัติเอกสาร แล้วคลิกคุณสมบัติเอกสารที่คุณต้องการ

แทรกชื่อไฟล์หรือเส้นทาง

ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ทำต่อไปนี้:

 1. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วคลิก เขตข้อมูล

 2. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก ชื่อไฟล์

 3. เพื่อใส่เส้นทางเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มเส้นทางไปยังชื่อไฟล์

  หมายเหตุ: คุณต้องบันทึกไฟล์สำหรับชื่อเส้นทางที่จะแสดง หลังจากที่คุณบันทึกไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์นั้น แล้วกด F9 เพื่อแสดงเส้นทางที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์

เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นโค้ดเขตข้อมูลได้เมื่ออ่านเอกสารของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่คุณวางไว้ในโค้ดเขตข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับ

เพิ่ม หน้า หรือ หน้า X จาก Y กับหมายเลขหน้า

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 • คลิก ด้านบนของเพจกระดาษ หรือ ด้านล่างของหน้ากระดาษระยะขอบกระดาษ หรือ ตำแหน่งปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อใส่คำว่า "หน้า" พร้อมหมายเลขหน้า เลื่อนลงในแกลเลอรี และเลือกการออกแบบตัวเลขของหน้าภายใต้หัวเรื่อง หน้า X

  • เพื่อใส่จำนวนหน้าทั้งหมดพร้อมด้วยหมายเลขหน้า เลื่อนลงในแกลเลอรี และเลือกการออกแบบตัวเลขของหน้าภายใต้หัวเรื่อง หน้า X หรือ Y

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีการออกแบบหมายเลขหน้า แสดงว่าเทมเพลตแบบเอกสารสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหา ดูฉันไม่เห็นแกลเลอรีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก หรือสมการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

ตัวควบคุมที่ใส่หมายเลขหน้าเริ่มต้น

ในบางกรณี คุณไม่ต้องการหมายเลขหน้าบนหน้าแรก — เช่น เมื่อหน้าแรกของเอกสารของคุณเป็นหน้าปก หรือ คุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าในส่วนทั้งหมดของหน้า เช่น หน้าแรกเพื่อแสดงหมายเลขหน้าจะหน้าที่ตามหลังหน้าชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และสารบัญได้

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ คุณสามารถใช้หน้าอื่นนอกเหนือจากหน้าแรกเป็นหน้า 1 หรือ คุณสามารถเริ่มลำดับเลข ด้วยตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ 1

สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนค่าหมายเลขหน้า โดยการเปลี่ยนหมายเลขหน้าได้โดยตรง เปลี่ยนหมายเลข โดยการพิมพ์แบบใหม่ตัวเลขสาเหตุทุกหน้าเพื่อแสดงค่าเดียวกัน

ถ้าเอกสารของคุณมีหมายเลขหน้าแล้ว หมายเลขหน้าบนหน้าปกจะถูกระงับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกหน้าปกจากแกลเลอรีของหน้าปกใน Office Word 2007 การแทรกหน้าปกทำให้หน้าที่ 2 มีลำดับเลขเป็นหน้า 2

เริ่มนับหมายเลขบนหน้าที่สองด้วย 2

ถ้าเอกสารไม่ได้ใช้หมายเลขหน้า ขั้นตอนที่คุณต้องทำตามจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขั้นตอนที่คุณต้องทำตามถ้าเอกสารมีหมายเลขหน้า

เอกสารที่ยังไม่ใช้หมายเลขหน้า

 1. ทำตามขั้นตอนในบทความนี้สำหรับการแทรกหมายเลขหน้า

 2. ในหน้าแรกของเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

 4. ถ้าคุณต้องการใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ไม่มีหมายเลขหน้าหน้าแรก คลิกที่พื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก ที่คุณต้องการแทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดูที่ แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เอกสารที่ใช้หมายเลขหน้าแล้ว

 1. ในหน้าแรกของเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

  หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน ไว้ อย่าล้างกล่องการเครื่องหมาย แต่ให้ลบหมายเลขหน้าในพื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก แทน

 3. ถ้าคุณต้องการใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ไม่่มีหมายเลขหน้าหน้าแรก แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ใน พื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดูที่ แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เริ่มนับหมายเลขบนหน้าที่สองด้วย 1

ถ้าเอกสารไม่ได้ใช้หมายเลขหน้า ขั้นตอนที่คุณต้องทำตามจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขั้นตอนที่คุณต้องทำตามถ้าเอกสารมีหมายเลขหน้า

เอกสารที่ยังไม่ใช้หมายเลขหน้า

 1. ทำตามขั้นตอนในบทความนี้สำหรับการแทรกหมายเลขหน้า

 2. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

 4. ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หมายเลขหน้า แล้ว คลิก รูปแบบหมายเลขหน้า

 5. ในช่อง เริ่มที่พิมพ์ 0

 6. ถ้าคุณต้องการใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ไม่่มีหมายเลขหน้าหน้าแรก แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ใน พื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดูที่ แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เอกสารที่ใช้หมายเลขหน้าแล้ว

 1. ในหน้าแรกของเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

  หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน ไว้ อย่าล้างกล่องการเครื่องหมาย แต่ให้ลบหมายเลขหน้าในพื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก แทน

 3. ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หมายเลขหน้า แล้ว คลิก รูปแบบหมายเลขหน้า

 4. ในช่อง เริ่มที่พิมพ์ 0

 5. ถ้าคุณต้องการใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ไม่่มีหมายเลขหน้าหน้าแรก แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ใน พื้นที่ ส่วนหัวของหน้าแรก หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดูที่ แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เริ่มนับหมายเลขหลังจากหน้าที่สอง

 1. ทำตามขั้นตอนในบทความนี้สำหรับการแทรกหมายเลขหน้า

 2. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้าเพื่อเริ่มต้น

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  รูป Ribbon ของ Word

 4. ภายใต้ ตัวแบ่งส่วน ให้คลิก หน้าถัดไป

 5. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วคลิก แก้ไขหัวกระดาษ หรือ แก้ไขท้ายกระดาษ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยป้ายชื่อหมายเลขหน้า ส่วนที่ 2

  หมายเหตุ: ถ้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมีป้ายชื่อ ส่วนหัวของหน้าแรก -ส่วนที่ 2- หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก -ส่วนที่ 2- และคุณต้องการให้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรกของส่วนใหม่นี้เหมือนกับส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าอื่นๆ ในส่วนนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน ในกลุ่ม ตัวเลือก

 6. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ บนแท็บ การออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง ให้คลิก เชื่อมโยงไปก่อนหน้า รูปปุ่ม เพื่อแบ่งการเชื่อมต่อระหว่างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในส่วนใหม่และส่วนก่อนหน้า

 7. ถ้าคุณต้องการใส่หมายเลขบนหน้านี้เพื่อเริ่มต้น ด้วย 1 ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หมายเลขหน้า คลิก รูปแบบหมายเลขหน้า แล้ว พิมพ์ 1 ในกล่อง เริ่มที่ แล้วคลิก ตกลง

 8. ในกลุ่ม การนำทาง คลิก ส่วนก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม แล้วลบหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีป้ายชื่อ ส่วนที่ 1

ตัวควบคุมรูปแบบลำดับเลข

คุณสามารถแสดงหมายเลขหน้าในหลากหลายรูปแบบพยัญชนะผสมตัวเลข แล้วคุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณ เช่น ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขโรมันสำหรับหน้ามีความสำคัญ และเป็นตัวเลขอารบิกสำหรับส่วนเหลือของเอกสาร คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของหมายเลขหน้าได้ โดยการเปลี่ยนลักษณะอักษร

เปลี่ยนรูปแบบหมายเลขหน้า

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า และคลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 3. ในรายการ รูปแบบตัวเลข ให้คลิกลักษณะลำดับเลข

รูปแบบหมายเลขหน้าที่ต่างกันในส่วนต่างๆ ของเอกสาร

 1. ทำตามขั้นตอนในบทความนี้สำหรับการแทรกหมายเลขหน้า

 2. เริ่มที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร วางเคอร์เซอร์บนหน้าแรกที่คุณต้องการแสดงหมายเลขหน้าในรูปแบบอื่น

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  รูป Ribbon ของ Word

 4. ภายใต้ ตัวแบ่งส่วน ให้คลิก หน้าถัดไป

 5. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วคลิก แก้ไขหัวกระดาษ หรือ แก้ไขท้ายกระดาษ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยป้ายชื่อหมายเลขหน้า ส่วนที่ 2

  หมายเหตุ: ถ้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมีป้ายชื่อ ส่วนหัวของหน้าแรก -ส่วนที่ 2- หรือ ส่วนท้ายของหน้าแรก -ส่วนที่ 2- และคุณต้องการให้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรกของส่วนใหม่นี้เหมือนกับส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าอื่นๆ ในส่วนนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน ในกลุ่ม ตัวเลือก

 6. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ บนแท็บ การออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง ให้คลิก เชื่อมโยงไปก่อนหน้า รูปปุ่ม เพื่อแบ่งการเชื่อมต่อระหว่างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในส่วนใหม่และส่วนก่อนหน้า

 7. ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หมายเลขหน้า แล้ว คลิก รูปแบบหมายเลขหน้า

 8. ในรายการ รูปแบบตัวเลข คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการใส่หมายเลขบนหน้านี้เพื่อเริ่มต้นด้วย 1 พิมพ์ 1 ในกล่อง เริ่มที่ แล้วคลิก ตกลง

 9. ในกลุ่ม การนำทาง คลิก ส่วนก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม แล้วคลิกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีป้ายชื่อ ส่วนที่ 1

 10. ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หมายเลขหน้า แล้ว คลิก รูปแบบหมายเลขหน้า

 11. ในรายการ รูปแบบตัวเลข ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนลักษณะอักษรของหมายเลขหน้า

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: ถ้าหมายเลขหน้าอยู่ในระยะขอบหน้า ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้น คลิกในระยะขอบหน้าใกล้ๆ กับหมายเลขหน้าเพื่อให้เคอร์เซอร์สามารถเลือกหมายเลขหน้า

 2. เลือกหมายเลขหน้า

 3. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ Microsoft Office Fluent ที่ปรากฏเหนือหมายเลขหน้าที่เลือก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้คลิกชื่อแบบอักษรในรายการ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการทำให้ขนาดแบบอักษรใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น ให้คลิก ขยายขนาดแบบอักษร หรือกด CTRL+SHIFT+>

   • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง ให้คลิก ลดขนาดแบบอักษร หรือกด CTRL+SHIFT+<

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถระบุขนาดฟอนต์บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสี คลิกสีในรายการ รูปปุ่ม

เอาหมายเลขหน้าออก

คุณสามารถเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีเฉพาะหมายเลขหน้าออกได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถลบเฉพาะหมายเลขหน้าจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณได้สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบหน้าแรก หรือแบบหน้าคี่และหน้าคู่ที่ต่างกัน หรือถ้าคุณใช้ส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาหมายเลขหน้าจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ต่างกันแต่ละหน้าออกแล้ว

เอาหมายเลขหน้าเมื่อหมายเลขหน้าเป็นเนื้อหาเดียวในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 • คลิก เอาหมายเลขหน้าออก

  • คำสั่ง เอาหมายเลขหน้าออก ไม่สามารถเอาหมายเลขหน้าที่แทรกไว้ใน Microsoft Office Word เวอร์ชันก่อนหน้า

  • คำสั่ง เอาหมายเลขหน้าออก ไม่สามารถเอาหมายเลขหน้าที่แทรกไว้โดยการคลิก ตำแหน่งปัจจุบัน ในแกลเลอรี หมายเลขหน้า ออก

  • ถ้าคำสั่ง เอาหมายเลขหน้า ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อต้องการใช้งาน ลองลบหมายเลขหน้า ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และทำ ตามขั้นตอนในส่วนถัดไปของบทความนี้

คุณสามารถเอาหมายเลขหน้าออก แต่ปล่อยเหลือของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในพื้นที่

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด DELETE

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×