เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็นได้

หมายเหตุ  

ตั้งค่าลายเซ็นให้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในทุกอีเมลที่คุณส่ง

  1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก อีเมลใหม่

  2. คลิกแท็บ ข้อความ

  3. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  4. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่สัมพันธ์กับลายเซ็น

  5. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

  6. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

  1. ในข้อความอีเมลใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ

  2. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

    เคล็ดลับ  เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด Delete

นำไปใช้กับ: Outlook 2013, Outlook 2016 Previewข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา